Rachunki

 • Rachunki bieżące

  • Przeglądanie listy rachunków osobistych
  • Otwieranie rachunków bieżących w PLN
  • Sprawdzanie salda poszczególnych rachunków osobistych
  • Przeglądanie historii operacji z możliwością filtrowania operacji po: dacie transakcji, kwocie transakcji, typie transakcji, opisie transakcji, numerze rachunku odbiorcy, numerze rachunku nadawcy, nazwie odbiorcy i nazwie nadawcy
  • Sprawdzanie transakcji wychodzących czekających na rozliczenie, transakcji blokad z przyszłą datą rozliczenia
  • Sprawdzanie transakcji przychodzących czekających na rozliczenie
  • Pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji na rachunkach osobistych w formacie PDF
  • Otwieranie rachunków walutowych w USD,EUR,CHF,GBP
  • Zakładanie limitu w koncie online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Wnioskowanie o zmianę/podwyższanie wysokości limitu w koncie online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Zarządzanie budżetem domowym poprzez Managera Finansów
  • Nadawanie nazw skróconych do rachunków
  • Wnioskowanie o zamknięcie rachunków

 • Wyciągi online

  Bank Millennium udostępnia swoim Klientom za darmo usługę wyciągów online. Dzięki tej praktycznej usłudze posiadasz szybki dostęp do wyciągów w postaci elektronicznej.

  Dowiedz się więcej


Płatności

Oszczędności

 • Rachunki oszczędnościowe

  • Wyświetlanie szczegółów rachunku oszczędnościowego
  • Otwieranie rachunku oszczędnościowego Konto Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej oraz Konto Oszczędnościowe Twój Cel
  • Sprawdzanie salda rachunku oszczędnościowego
  • Dyspozycja zmiany sposobu kapitalizacji odsetek
  • Przeglądanie historii operacji
  • Pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji na rachunku oszczędnościowym w formacie PDF
  • Nadawanie nazw skróconych do rachunków

 • Lokaty

  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych lokat terminowych
  • Otwieranie następujących lokat terminowych: Lokata Millenet, Lokata Rosnąca, Lokata SuperProcent oraz Lokata Inwestycyjna (strukturyzowana)
  • Otwieranie Lokaty Millenet w ramach Happy Hours
  • Edycja i zrywanie lokat dostępnych w kanale internetowym
  • Definiowanie ustawień dotyczących odnawialności lokaty oraz dyspozycji odsetkami

 • Aukcje lokat terminowych

  • Składanie ofert na aukcji lokat terminowych
  • Przeglądanie listy dostępnych aukcji i złożonych ofert
  • Modyfikacja i usuwanie złożonych ofert
  • Informowanie o wyniku aukcji

Inwestycje

 • Fundusze Inwestycyjne Millennium TFI

  • Aktywacja dostępu do funkcji związanych z funduszami Millennium TFI
  • Sprawdzanie salda i historii rejestrów funduszy zarządzanych przez Millennium TFI oraz innych funduszy
  • Składanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa
  • Możliwość przeglądu wysłanych zleceń
  • Filtrowanie funduszy i transakcji na nich
  • Wprowadzanie kolejnych zleceń na programy IKE, CPI i PSO (historia tych zleceń jest dostępna w historii rachunku)

 • Lokata terminowa w połączeniu z funduszami inwestycyjnym Millennium TFI

  • Wyświetlanie listy lokat powiązanych z funduszem
  • Wyświetlanie szczegołów wybranej lokaty 
  • Zerwanie części lokaty terminowej
  • Zakładanie nowej lokaty terminowej połączonej z funduszami inwestycyjnymi Millennium TFI (SuperDuet)
  • Składanie  odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w ramach SuperDuet
  • Sprawdzanie salda i historii rejestrów funduszy zarządzanych przez Millennium TFI

 • Rachunki inwestycyjne

  • obsługa zleceń kupna i sprzedaży akcji na GPW
  • możliwość bezpiecznego lokowania wolnych środków (zakup obligacji Skarbu Państwa na GPW)
  • bezpośredni udział w prywatyzacjach (za pośrednictwem GPW oraz oferty publiczne poza GPW)
  • oglądanie notowań giełdowych on-line
  • niskie prowizje od transakcji internetowych
  • dostęp do rachunku maklerskiego 24 godziny na dobę
  • natychmiastowe przelewy między rachunkiem maklerskim i rachunkiem bankowym

Karty

 • Karty debetowe

  • Zakładanie kart debetowych w Millenet: Millennium Visa Konto, Millennium Maestro Paypass, Visa Prestige
  • Przeglądanie listy kart płatniczych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart debetowych
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Aktywacja karty debetowej
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@słaSMS)
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów
  • Zastrzeganie kart

 • Karty kredytowe

  • Składanie wniosku o kartę kredytową
  • Zakładanie karty kredytowej online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Podwyższanie limitu karty kredytowej online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Przeglądanie listy kart kredytowych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji
  • Dokonanie wcześniejszej spłaty karty kredytowej
  • Dokonanie zmiany poziomu stałej spłaty karty kredytowej
  • Dokonanie pożyczki gotówkowej w ciężar karty kredytowej na swój rachunek bieżący
  • Zakładanie kart dodatkowych do głównej karty kredytowej (wymagane są H@słaSMS)
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Aktywacja karty kredytowej
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@słaSMS)
  • Zmiana PIN i limitów karty dodatkowej przez posiadacza karty głównej
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów
  • Zastrzeganie kart

 • Karty przedpłacone

  • Zakładanie kart Millennium MasterCard Prepaid przez Millenet (wymagane posiadanie rachunku bieżącego oraz ukończone 18 lat),
  • Przeglądanie listy kart przedpłaconych (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty),
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart przedpłaconych (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty),
  • Możliwość zasilania karty przedpłaconej, także poprzez zlecenie stale jako „elektroniczne kieszonkowe" (tylko dla Posiadacza karty),
  • Dokonywanie przelewów zwrotnych z karty (tylko dla Posiadacza karty),
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (dostępna tylko dla Posiadacza karty; wymagane są H@słaSMS)
  • Aktywacja karty przedpłaconej (dostępna zarówno dla Posiadacza oraz Użytkownika karty),
  • Zmiana numeru PIN (dostępna tylko dla Użytkownika karty; wymagane są H@słaSMS),
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów (dostępna zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty),
  • Zastrzeganie kart (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty),
  • Zapytania MilleSMS dotyczące salda karty przedpłaconej (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty),
  • Notyfikacje MilleSMS o transakcjach bezgotówkowych oraz wypłatach kartą przedpłaconą (tylko dla Posiadacza karty).

Kredyty

 • Kredyty

  • Składanie wniosku o kredyt
  • Zakładanie kredytu online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Przeglądanie listy kredytów
  • Sprawdzanie szczegółów przyznanych kredytów oraz historii operacji
  • Przeglądanie harmonogramu i historii spłat

 • Kredyty hipoteczne

  • Wyświetlanie listy kredytów hipotecznych
  • Wyświetlanie szczegółów kredytu
  • Wyświetlanie harmonogramu i historii spłat
  • Częściowa wcześniejsza spłata kredytu
  • Składanie wniosków o wakacje kredytowe
  • Wydruk zaświadczenia o zapłaconych odsetkach
  • Zmiana dnia miesięcznej spłaty kredytu
  • Skrócenie okresu karencji

Bankowość mobilna

 • Doładowania telefonów komórkowych

  • Doładowania telefonów komórkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Edycja i usuwanie Numerów telefonów komórkowych, nadawanie i odbieranie statusu Zaufany wcześniej zdefiniowanemu Numerowi (wymagane są H@słaSMS), nadawanie i odbieranie Numerowi statusu aktywny dla MilleSMS (wymagane są H@słaSMS).

  Dowiedz się więcej


 • Aplikacja mobilna

  • Aplikacja mobilna Banku Millennium jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.
  • Pozwala na natychmiastowy dostęp do rachunków bankowych
  • Umożliwia sprawdzenie stanu kont, opłacenie rachunków.

  Dowiedz się więcej


 • MilleSms

  • Aktywacja usługi MilleSMS i zmiana telefonu komórkowego do usługi MilleSMS (wymagany wydruk H@sła 2 z bankomatu)
  • Zarządzanie ustawieniami MilleSMS w tym: Transakcjami SMS, Zapytaniami SMS, Powiadomieniami przed zdarzeniem, Powiadomieniami po zdarzeniu, Doładowaniami telefonów komórkowych
  • Podgląd aktywnych ustawień MilleSMS
  • Podgląd wysłanych SMS w ramach usługi MilleSMS

Manager Finansów

Bank Millennium udostępnia swoim Klientom nową funkcjonalność Managera Finansów. Jest to bezpłatna usługa pozwalająca kompleksowo zarządzać budżetem domowym. Dzięki Managerowi Finansów można w prosty sposób kontrolować swoje wydatki oraz zarządzać oszczędnościami.

Ustawienia i personalizacja

 • Sprawdzenie rejestru operacji
 • Zaktualizowanie danych osobowych takich jak: adres do korespondencji, telefon komórkowy kontaktowy i telefon stacjonarny, adres e-mail.
 • Zaktualizowanie danych osobowych takich jak: adres e-mail i telefon stacjonarny
 • Zmiana ustawień w opcji: Profil - Dane osobowe (wymagana dodatkowa autoryzacja)

Pozostałe

 • Skontaktowanie się z pracownikami Banku poprzez wewnętrzną pocztę, po wybraniu opcji Kontakt
 • Sprawdzanie aktualnych kursów walut Banku Millennium
 • Zamawianie: wyciągów z rachunków, potwierdzenia wykonania operacji, duplikatów wyciągu łączonego (dokumenty te zostaną przesłane pocztą)
 • Pobranie i zapisanie na dysku historii transakcji na wybranym rachunku w formatach: PDF, XLS, HTML, CSV - historia dostępna za rok poprzedni i bieżący