O kredycie

Więcej informacji o swoim kredycie hipotecznym znajdziesz:

  • w Millenecie, naszym systemie bankowości internetowej
  • pod numerem (+48) 22 598 40 60, od poniedziałku do piątku: 8:00 - 20:00

Dokumenty do zmian w kredycie

Zmiana dnia miesiąca spłaty raty kredytu

Jeśli chcesz zmienić dzień, w którym pobierana będzie rata kredytu hipotecznego, pobierz i wypełnij wniosek poniżej. Wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce Banku Millennium.

template.externalLink.descZmiana dnia miesiąca spłaty raty kredytuWniosek

Wystawienie zaświadczenia o obsłudze kredytu

Pobierz i wypełnij wniosek jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie lub opinię o kredycie/pożyczce w Banku Millennium. Przed złożeniem dokumentu w placówce sprecyzuj cel wydania zaświadczenia.

template.externalLink.descWystawienie zaświadczenia o obsłudze kredytuWniosek

Wcześniejsza częściowa spłata kredytu

Jeśli chcesz nadpłacić lub spłacić zadłużenie przed terminem, możesz to zrobić online (Kredyty > Lista kredytów > Szczegóły > Wcześniejsza spłata), telefonicznie lub w placówce.

template.externalLink.descWcześniejsza częściowa spłata kredytuWniosek

Wakacje kredytowe

Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć samodzielnie w Millenecie (w szczegółach swojego kredytu), telefonicznie przez TeleMillennium lub w dowolnej placówce Banku.

template.externalLink.descWakacje kredytoweWniosek

Skrócenie okresu karencji

Wniosek o skrócenie okresu karencji możesz złożyć online, po zalogowaniu do Millenetu (Kredyty > Informacje szczegółowe > Więcej), telefonicznie oraz samodzielnie, w dowolnej placówce.

template.externalLink.descSkrócenie okresu karencjiWniosek

Zmiana warunków umowy

Bank rozpatruje również wnioski Klientów o szereg innych zmian w umowie kredytu, np. udzielenie karencji w spłacie, zmiana zabezpieczenia kredytu, podwyższenie kwoty kredytu, itp.

template.externalLink.descZmiana warunków umowyWniosek

Zmiana dnia miesiąca spłaty raty kredytu

Jeśli chcesz zmienić dzień, w którym pobierana będzie rata kredytu hipotecznego, pobierz i wypełnij wniosek poniżej. Wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce Banku Millennium.

template.externalLink.descZmiana dnia miesiąca spłaty raty kredytuWniosek

Wystawienie zaświadczenia o obsłudze kredytu

Pobierz i wypełnij wniosek jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie lub opinię o kredycie/pożyczce w Banku Millennium. Przed złożeniem dokumentu w placówce sprecyzuj cel wydania zaświadczenia.

template.externalLink.descWystawienie zaświadczenia o obsłudze kredytuWniosek

Wcześniejsza częściowa spłata kredytu

Jeśli chcesz nadpłacić lub spłacić zadłużenie przed terminem, możesz to zrobić online (Kredyty > Lista kredytów > Szczegóły > Wcześniejsza spłata), telefonicznie lub w placówce.

template.externalLink.descWcześniejsza częściowa spłata kredytuWniosek

Wakacje kredytowe

Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć samodzielnie w Millenecie (w szczegółach swojego kredytu), telefonicznie przez TeleMillennium lub w dowolnej placówce Banku.

template.externalLink.descWakacje kredytoweWniosek

Skrócenie okresu karencji

Wniosek o skrócenie okresu karencji możesz złożyć online, po zalogowaniu do Millenetu (Kredyty > Informacje szczegółowe > Więcej), telefonicznie oraz samodzielnie, w dowolnej placówce.

template.externalLink.descSkrócenie okresu karencjiWniosek

Zmiana warunków umowy

Bank rozpatruje również wnioski Klientów o szereg innych zmian w umowie kredytu, np. udzielenie karencji w spłacie, zmiana zabezpieczenia kredytu, podwyższenie kwoty kredytu, itp.

template.externalLink.descZmiana warunków umowyWniosek

Odwiedź najbliższą placówkę lub zadzwoń: (+48) 22 598 40 60, by dowiedzieć się więcej.

Aktualne stopy referencyjne

Aby dowiedzieć się, ile wynosi stopa referencyjna, która jest podstawą oprocentowania Twojego kredytu, wybierz termin, w którym została podpisana Twoja umowa kredytowa:

Umowy podpisane do 29 lutego 2004 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 6M -0,7576%
PLN WIBOR 3M 2,0600%
USD LIBOR USD 6M 0,3693%
EUR EURIBOR 6M -0,4480%

Umowy zawarte w okresie 01.03.2004 - 31.12.2004 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 6M -0,7028%
PLN WIBOR 3M 2,5400%
USD LIBOR USD 6M 0,3388%
EUR EURIBOR 6M -0,5460%

Umowy zawarte w okresie 01.01.2005 r. - 30.06.2010 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 3M -0,7530%
PLN WIBOR 3M 2,5400%
USD LIBOR USD 3M 0,2091%
EUR EURIBOR 3M -0,5720%

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte przez Euro Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Bank Millennium S.A.) w okresie 11.08.2007 r. - 15.05.2015 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
PLN WIBOR 3M 2,48%

Kredyty udzielone w CHF – umowy zawarte przez Euro Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Bank Millennium S.A.)

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF LIBOR CHF 3M -0,77%

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte przez Euro Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Bank Millennium S.A.) w okresie 16.05.2015 r. – 08.11.2019 r.

Miesiąc płatności pierwszej raty kredytu Stopa referencyjna Wysokość
styczeń, kwiecień, lipiec, październik WIBOR 3M 2,48%
luty,maj, sierpień, listopad WIBOR 3M 0,70%
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień WIBOR 3M 1,82%

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte od 01.07.2010 r. oraz aneksy dotyczące zmiany waluty kredytu na PLN*

Miesiąc sporządzenia umowy Stopa referencyjna Wysokość
styczeń, kwiecień, lipiec, październik WIBOR 3M 2,5400%
luty,maj, sierpień, listopad WIBOR 3M 0,7400%
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień WIBOR 3M 2,0600%

* Stopa referencyjna WIBOR 3M, na podstawie której Bank wylicza wysokość oprocentowania kredytu na kolejne 3 miesiące obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny, zmienia się w cyklach 3-miesięcznych, w takim samym dniu miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Dla celów obliczenia wysokości oprocentowania, obowiązującego przez kolejne 3 miesiące, Bank przyjmuje wartość stopy referencyjnej WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje jej zmiana.

Ważne: W miesiącu, w którym następuje zmiana oprocentowania kredytu z uwagi na zakończenie kolejnego 3- miesięcznego cyklu, oprocentowanie naliczane jest następująco:
- od 1-szego dnia miesiąca do dnia zmiany oprocentowania obowiązuje oprocentowanie oparte o wysokość stawki WIBOR 3M, obowiązującej dla poprzedniego 3-miesięcznego cyklu;
- od kolejnego dnia miesiąca po dniu zmiany oprocentowania do ostatniego dnia miesiąca obowiązuje oprocentowanie oparte o nową wysokość stawki WIBOR 3M, obowiązującą w kolejnym 3-miesięcznym cyklu.

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte od 01.01.2022 r **

Miesiąc sporządzenia umowy Stopa referencyjna Wysokość
styczeń WIBOR 6M 2,8400%

** Stopa referencyjna WIBOR 6M, na podstawie której Bank wylicza wysokość oprocentowania kredytu na kolejne 6 miesięcy obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny, zmienia się w cyklach 6-miesięcznych, w takim samym dniu miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Dla celów obliczenia wysokości oprocentowania, obowiązującego przez kolejne 6 miesięcy, Bank przyjmuje wartość stopy referencyjnej WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje jej zmiana.

Ważne: w miesiącu, w którym następuje zmiana oprocentowania kredytu z uwagi na zakończenie kolejnego 6- miesięcznego cyklu, oprocentowanie naliczane jest następująco:
- od 1-szego dnia miesiąca do dnia zmiany oprocentowania obowiązuje oprocentowanie oparte o wysokość stawki WIBOR 6M, obowiązującej dla poprzedniego 6-miesięcznego cyklu;
- od kolejnego dnia miesiąca po dniu zmiany oprocentowania do ostatniego dnia miesiąca obowiązuje oprocentowanie oparte o nową wysokość stawki WIBOR 6M, obowiązującą w kolejnym 6-miesięcznym cyklu.