Ubezpieczenia

Bezpieczna karta

Sprawdź podstawowe informacje o pakiecie "Bezpieczna Karta" i zakresie ubezpieczenia kart Millennium:
 • Bezpieczna Karta - wszystkie karty płatnicze oprócz Generali Millennium Visa

  Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

  Pakiet obejmuje:

  • Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty.

  Ubezpieczenie to chroni Cię na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli rachunek Twojej karty został obciążony transakcjami, których dokonała osoba nieuprawniona - w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem tej karty - PZU SA pokryje szkodę do wysokości 150 EUR (jednorazowo).

  Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie udokumentowanych kosztów wydania nowych dokumentów osobistych, zakupu portfela oraz kosztów wydania nowych kart przez Bank Millennium w związku z kradzieżą, rabunkiem lub zagubieniem. PZU SA pokryje koszty zakupu portfela, wydania nowych Kart i dokumentów do wysokości 300 zł.

  • Ubezpieczenie gotówki od rabunku.

  Ubezpieczenie to chroni Cię na wypadek rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu przy użyciu Twojej karty. Jeśli podjąłeś gotówkę (lub zostałeś do tego zmuszony przy użyciu siły/groźby), a następnie w ciągu 24 godzin (w przypadku kart kredytowych) lub 12 godzin (w przypadku kart debetowych) od jej podjęcia obrabowano Cię - PZU S.A. pokryje utratę tej gotówki.

  Ubezpieczenie to zapewnia ochronę zarówno w kraju, jak i za granicą. Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie udokumentowanych kosztów wydania nowych dokumentów osobistych, zakupu portfela oraz kosztów wydania nowych kart przez Bank Millennium w związku z ich rabunkiem. PZU S.A. pokryje koszty zakupu portfela, wydania nowych kart i dokumentów do wysokości 300 zł.

  • Ubezpieczenie zakupu.

  Produkty zakupione w kraju lub za granicą, za które zapłaciłeś kartą, są objęte ubezpieczeniem na wypadek ich kradzieży/zgubienia lub uszkodzenia (koszt napraw). Jeśli zdarzenie to zostanie zgłoszone w ciągu 60 dni od dokonania zakupu, PZU S.A. pokryje taką szkodę.

  • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny.

  Produkt, za który zapłaciłeś kartą, jest objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 60 dni (w przypadku kart kredytowych) lub 30 dni (w przypadku kart debetowych) od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej niż zapłaciłeś cenie, PZU S.A. pokryje tę różnicę.


 • Bezpieczna Karta - tylko Generali Millennium Visa

  Ten pakiet dodajemy do Twojej karty Generali Millennium Visa automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

  Pakiet obejmuje:

  • Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty.

  Ubezpieczenie to chroni Cię przed skutkami utraty karty i użycia jej przez osobę nieupoważnioną zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli rachunek Twojej karty został obciążony transakcjami, których dokonała osoba nieupoważniona w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem tej karty - Generali T.U. S.A. pokryje szkodę do wysokości 150 EUR. Obciążenia rachunku karty w wysokości powyżej 150 EUR dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank.

  Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie udokumentowanych kosztów wydania nowych dokumentów osobistych, zakupu portfela oraz kosztów wydania nowych kart przez Bank Millennium w związku z kradzieżą, rabunkiem lub zagubieniem karty. Generali T.U. S.A. pokryje koszty zakupu portfela, wydania nowych kart i dokumentów do wysokości 300 zł.

  • Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu od rabunku.

  Ubezpieczenie to chroni Cię przed skutkami rabunku gotówki wypłaconej przez Ciebie z bankomatu przy użyciu Twojej karty zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli podjąłeś gotówkę, a następnie w ciągu 24 godzin od jej podjęcia obrabowano Cię - Generali T.U. S.A. pokryje utratę tej gotówki do wysokości 1 000 zł.

  Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie udokumentowanych kosztów wydania nowych dokumentów osobistych, zakupu portfela oraz kosztów wydania nowych kart przez Bank Millennium w związku z rabunkiem (do wysokości 300 zł).

  • Ubezpieczenie zakupionego towaru.

  Produkty zakupione w kraju, za które zapłaciłeś kartą, są objęte ubezpieczeniem na wypadek ich kradzieży z włamaniem/rabunku lub uszkodzenia (koszt napraw) i całkowitego zniszczenia. Jeśli zdarzenie to zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia, Generali T.U. S.A. pokryje taką szkodę do wysokości 1 000 zł.

  • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny.

  Produkt, za który zapłaciłeś kartą, jest objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 30 dni od zaistnienia zdarzenia zgłosisz Generali T.U. S.A. że znalazłeś drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po cenie niższej, niż zapłaciłeś, Generali T.U. S.A. pokryje tę różnicę do wysokości 500 zł.

  • Assistance dla domu.

  W razie powstania szkody w miejscu stałego zamieszkania, w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży, Generali T.U. zapewni pomoc specjalistów odpowiednich ze względu na rodzaj szkody do 2 razy w roku ubezpieczeniowym. Jeżeli lokal nie będzie się nadawał do zamieszkania zostanie zorganizowany również transport oraz dozór Twojego mienia do wyznaczonego miejsca. W takich przypadkach Generali T.U. zapewni również Tobie oraz osobom wspólnie z Tobą zamieszkującym przejazd do wyznaczonej osoby.


Podróż

Sprawdź podstawowe informacje na temat ubezpieczenia w podróży:
 • Ubezpieczenie w podróży zagranicznej - wszystkie karty kredytowe oprócz Generali Millennium Visa

  Jeśli udajesz się w podróż zagraniczną trwającą nie dłużej niż 62 dni, licząc od momentu przekroczenia granicy RP, zostaniesz objęty podczas podróży ochroną ubezpieczeniową.

  Warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest:

  • opłacenie kartą ubezpieczonego posiadacza kosztów zorganizowanej imprezy turystycznej w przypadku podróży z przewoźnikiem zawodowym

  lub

  • użycie karty ubezpieczonego posiadacza poza granicami RP w przypadku podróży środkiem transportu innym niż przewoźnik zawodowy.

  Jeśli podczas pobytu za granicą posiadacz karty ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachoruje lub jeśli wystąpi inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przed podjęciem działań we własnym zakresie powinien skontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Pomocy Generali, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 521 05 92.


 • Ubezpieczenie w podróży zagranicznej Generali - tylko Generali Millennium Visa

  Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali chroni Ciebie i Twój bagaż podczas podróży.
  Jeśli udajesz się w podróż zagraniczną, możesz skorzystać odpłatnie z oferowanej przez Bank ochrony ubezpieczeniowej. Bank umożliwia skorzystanie z ochrony maksymalnie przez 60 dni z zastrzeżeniem, że pojedynczy wyjazd nie trwa dłużej niż 30 dni.

  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kosztów leczenia, assistance i bagażu podróżnego rozpoczyna się od momentu przekroczenia przez Ciebie granicy RP i trwa do momentu przekroczenia tej granicy przy powrocie.

  Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ciebie domu lub miejsca zatrudnienia Ubezpieczonego przy wyjeździe (fakt ten musi być udokumentowany przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania, delegacji służbowej itp.), natomiast kończy się w momencie powrotu na teren RP. Ochrona nie obowiązuje na terenie RP i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.


Pewna Spłata

Sprawdź podstawowe informacje o ubezpieczeniu "Pewna Spłata":
 • Pewna Spłata - wszystkie karty kredytowe oprócz Generali Millennium Visa

  Ubezpieczenie Pewna Spłata chroni Posiadacza karty przed trudnościami finansowymi związanymi ze spłatą karty kredytowej w przypadku utraty pracy. W takiej sytuacji PZU S.A. przejmuje na siebie obowiązek spłaty zadłużenia powstałego na karcie kredytowej do chwili utraty pracy (do łącznej kwoty 10 000 zł).

  Ubezpieczenie to obejmuje również całkowitą spłatę salda zadłużenia na rachunku karty w przypadku śmierci Posiadacza karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku (do kwoty 100 000 zł).


 • Pewna Spłata - tylko Generali Millennium Visa

  Pakiet Pewna Spłata Generali chroni Posiadacza karty przed trudnościami finansowymi związanymi ze spłatą karty kredytowej w przypadku utraty pracy. W takiej sytuacji Generali przejmuje na siebie obowiązek spłaty zadłużenia powstałego na karcie kredytowej do chwili utraty pracy (do łącznej kwoty 4 000 zł).

  Ubezpieczenie to obejmuje również całkowitą spłatę salda zadłużenia na rachunku karty w przypadku zgonu Posiadacza karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku (do kwoty 100 000 zł).


Assistance

Sprawdź zakres pakietów Assistance oferowanych do kart kredytowych Millennium:
 • Pakiet Assistance Impresja - Millennium Visa Impresja i Millennium MasterCard Impresja

  Pakiet Assistance Impresja dodawany jest do karty Millennium Visa Impresja oraz Millennium MasterCard Impresja automatycznie. Aby zgłosić świadczenie, uzyskać informacje w ramach infolinii lub skorzystać z usług osobistego terminarza wystarczy zadzwonić pod numer (+48) 22 205 50 58.

  Pakiet Assistance Impresja obejmuje 5 obszarów:

  • Car Assistance z infolinią motoryzacyjną

  W ramach Car Assistance, w sytuacji awarii lub kradzieży auta, utraty kluczyków, rozładowanego akumulatora czy braku paliwa, bądź w razie wypadku drogowego - Ubezpieczyciel udzieli pomocy w zakresie świadczeń.

  Dzwoniąc pod numer Infolinii uzyskasz m.in. informacje o tym, jak najszybciej dojechać do celu Twojej podróży, co zrobić w razie wypadku drogowego oraz jakie są prognozy pogodowe w miejscu, do którego zmierzasz.

  • Medical Assistance i infolinie: medyczna i „baby assistance"

  Medical Assistance gwarantuje ochronę Tobie i Twoim najbliższym. W ramach tej usługi, w sytuacji uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wynikającego z nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania uzyskasz pomoc Ubezpieczyciela.

  Na Infolinii medycznej i „baby assistance" uzyskasz m.in. informacje o dyżurujących aptekach i placówkach medycznych, zasadach zdrowego żywienia, przygotowaniach do zabiegu oraz szereg informacji dla młodych mam lub rodziców przygotowujących się do przyjścia na świat dziecka.

  • Home Assistance

  Dzięki Home Assistance możesz spać spokojnie. Jeśli wskutek kradzieży, włamania lub zdarzenia losowego wymagana będzie interwencja specjalisty, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty napraw.

  Jeżeli planujesz remont lub przeprowadzkę, w ramach Home Assistance, masz zagwarantowaną pomoc w zakresie montażu urządzeń i transport mienia.

  • Concierge dla Kobiet

  Przygotowany z myślą o Kobiecie Concierge obejmuje m.in. pomoc w organizacji usług opiekunki do dziecka, wizyty w gabinecie kosmetycznym czy salonie fitness, a także profesjonalnej sesji zdjęciowej. Jednocześnie w ramach Concierge dla Kobiet masz dostęp do informacji o zabiegach upiększających, alternatywnych metodach leczenia oraz metodach aktywnego spędzania czasu.

  • Osobisty Terminarz

  Na Twoje życzenie będziemy prowadzić Terminarz ważnych wydarzeń i informować Cię o zbliżających się wyjątkowych dla Ciebie datach. Wystarczy zadzwonić pod numer Infolinii: (+48) 22 205 50 58 i zdefiniować najważniejsze daty oraz formę, w jakiej Konsultanci Infolinii mają Ci o nich przypomnieć. W ramach Osobistego Terminarza będziemy przypominać m.in. o datach urodzin i imienin najbliższych Ci osób, spotkaniach biznesowych, wizytach u lekarza, zebraniach rodziców czy terminach złożenia dokumentów w urzędach.

  Szczegółowe warunki pakietu Assistance Impresja znajdziesz w Przewodniku użytkownika > Dokumenty


 • Pakiet Assistance oraz Concierge - Millennium Visa Gold, Millennium MasterCard Gold, Millennium American Express Gold i Millennium Visa Platinum

  Posiadacze karty kredytowej Millennium Visa Gold, Millenium MasterCard Gold, Millennium American Express Gold oraz Millennium Visa Platinum mają możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza usług w ramach pakietu Assistance oraz Concierge. W tym celu należy się skontaktować z czynnym całą dobę Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer (+48) 22 205 50 59.

  • Pakiet Assistance w wariantach Gold oraz Platinum
  • Pakiet Concierge w wariantach Gold oraz Platinum

  Szczegółowe warunki pakietów Assistance i Concierge znajdziesz w Przewodniku użytkownika > Dokumenty.


 • Ubezpieczenie Assistance dla domu - Generali Millennium Visa

  Posiadacze karty Generali Millennium Visa objęci są ubezpieczeniem Assistance Dla Domu.

  Chroni ono przed skutkami wypadków losowych, kradzieży z włamaniem i obejmuje naprawę sprzętu RTV/AGD w miejscu zamieszkania. Dodatkowo w jego ramach można uzyskać informacje o numerach telefonów do specjalistów (np. elektryka, ślusarza, itp.), informacje o numerach telefonów aptek, szpitali oraz informacje: o placówkach medycznych, o dietach i zdrowym żywieniu, informacje dotyczące pielęgnacji niemowląt. Istnieje również możliwość rozmowy z lekarzem dyżurnym.

  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przed podjęciem jakiegokolwiek działania we własnym zakresie należy skontaktować się z czynnym całą dobę Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer: (+48) 22 874 56 54 lub 801 181 572.

  Uwaga! przy zgłoszeniu zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL ubezpieczonego, ew. innych danych niezbędnych do realizacji usługi assistance.

  Jeśli w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem powstanie szkoda, Centrum Alarmowe:

  • zorganizuje i pokryje koszty (do kwot objętych ubezpieczeniem) dojazdu oraz interwencji odpowiedniego specjalisty - ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych),
  • zorganizuje i pokryje koszty dozoru mienia, jeżeli charakter lub rozmiar szkody wymaga zabezpieczenia mienia znajdującego się w mieszkaniu,
  • w razie naprawy sprzętu RTV/AGD Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz interwencji specjalisty,
  • zorganizuje i pokryje koszty transportu Twojego mienia oraz Ciebie i Twojej rodziny do miejsc/osób wyznaczonych przez Ciebie na terenie RP w przypadku, gdy Twój lokal nie nadaje się do zamieszkania.

  Koszt wyżej wymienionych usług assistance jest pokrywany przez Centrum Alarmowe do wysokości ustalonego limitu

  Jeżeli chcesz skorzystać z usług ślusarskich, hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, szklarskich, stolarskich, murarskich, malarskich, glazurniczych czy parkieciarskich, firm organizujących przeprowadzki, w razie zdarzenia Centrum Alarmowe udostępni Ci informacje o usługodawcach świadczących takie usługi.

  Centrum Alarmowe zapewni też możliwość rozmowy z lekarzem dyżurnym i udostępni informacje o lokalizacji, numerach telefonów oraz godzinach pracy aptek, przychodni na terenie kraju.

  Szczegółowe warunki ubezpieczenia Assistance Dla Domu (w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Karta Generali) znajdziesz w Przewodniku użytkownika > Dokumenty.


Odszkodowanie

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?
 • Bezpieczna Karta - wszystkie karty płatnicze oprócz Generali Millennium Visa

  1. Skontaktuj się z Ubezpieczycielem: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., tel. 801 798 798 lub +48 22 566 57 98 w celu uzyskania wszystkich informacji i formularza wniosku o wypłatę odszkodowania.

  Szkodę należy zgłosić w ciągu 30 dni od momentu ujawnienia zdarzenia (lub zaistnienia zdarzenia w przypadku Ubezpieczenia od rabunku).

  2. Zgłoś zdarzenie na policji w ciągu 48 godzin od jego zajścia, by uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia (w przypadku Ubezpieczenia nieuprawnionego użycia Karty, Ubezpieczenia gotówki od rabunku oraz Ubezpieczenia zakupu w przypadku szkody powstałej w wyniku przestępstwa).

  3. Wypełnij wniosek o wypłatę odszkodowania i zgromadź wszelkie wymagane dokumenty:

  • kserokopię miesięcznego wyciągu lub zbiorczego zestawienia transakcji z rachunku karty,
  • jeśli jest dostępne, potwierdzenie dokonania wypłaty z bankomatu (dotyczy Ubezpieczenia gotówki od rabunku),
  • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policji (w przypadku Ubezpieczenia od nieuprawnionego użycia Karty i Ubezpieczenia gotówki od rabunku),
  • kopię dowodu zakupu produktu, rachunek z zakładu naprawczego, zdjęcie uszkodzonego produktu (w przypadku Ubezpieczenia zakupu),
  • potwierdzenie dokonania zakupu kartą, kopię dowodu zakupu produktu, drukowane ogłoszenie niższej ceny (w przypadku Ubezpieczenia gwarancji najniższej ceny),
  • inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezbędne.

  Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Administratora w ciągu 60 dni od zajścia zdarzenia na adres:

  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
  Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód
  ul. Jana Pawła II 24
  00-133 Warszawa

  Wszelkie informacje można uzyskać także za pośrednictwem Infolinii PZU pod numerem 801 102 102.


 • Bezpieczna Karta Generali - tylko Generali Millennium Visa

  1. Skontaktuj się z Generali T.U. S.A. pod numerem 801 343 343 lub +48 22 543 05 43 w celu uzyskania wszystkich informacji dotyczących sposobu zgłoszenia szkody oraz formularza wniosku o wypłatę odszkodowania.

  Szkodę należy zgłosić w ciągu 30 dni od momentu zaistnienia zdarzenia.

  2. Zgłoś zdarzenie na policji w ciągu 48 godzin od jego zajścia, by uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia (w przypadku Ubezpieczenia od nieupoważnionego użycia karty, Ubezpieczenia gotówki od rabunku oraz Ubezpieczenia zakupu w przypadku szkody powstałej w wyniku przestępstwa).

  3. Wypełnij wniosek o wypłatę odszkodowania i zgromadź wszelkie wymagane dokumenty:

  • kserokopię miesięcznego wyciągu lub zbiorczego zestawienia transakcji z rachunku karty (w przypadku Ubezpieczenia od nieupoważnionego użycia karty i Ubezpieczenia gotówki pobranej z bankomatu od rabunku,
  • potwierdzenie dokonania wypłaty gotówki z bankomatu (dotyczy Ubezpieczenia gotówki pobranej z bankomatu od rabunku),
  • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policji (w przypadku Ubezpieczenia od nieupoważnionego użycia karty i Ubezpieczenia gotówki pobranej z bankomatu od rabunku, Ubezpieczenia zakupionego towaru),
  • dowód zakupu produktu (np. paragon), potwierdzenie dokonania płatności kartą, rachunek z zakładu naprawczego, zdjęcie uszkodzonego produktu (w przypadku Ubezpieczenia zakupionego towaru),
  • dowód zakupu produktu (np. paragon), potwierdzenie dokonania płatności kartą, drukowane ogłoszenie niższej ceny (w przypadku Ubezpieczenia gwarancji najniższej ceny),
  • kopie potwierdzające zawarcie innego ubezpieczenia (jesli dotyczy),
  • potwierdzenie kosztów zakupu portfela (w przypadku Ubezpieczenia od nieupoważnionego użycia karty),
  • inne dokumenty, które Generali T.U. S.A. uzna za niezbędne.

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Generali T.U. S.A. w ciągu 60 dni od zajścia zdarzenia na adres:

  Generali T.U. S.A.
  Departament Ubezpieczeń Majątkowych
  Zespół Ubezpieczeń Finansowych
  ul. Postępu 15
  02-676 Warszawa

  Wszelkie informacje uzyskasz także pod numerem Infolinii Generali T.U. S.A.: 801 343 343 lub +48 22 543 05 43.


 • Pewna Spłata - wszystkie karty kredytowe oprócz Generali Millennium Visa

  1. Skontaktuj się z Ubezpieczycielem: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., tel. 801 798 798 lub +48 22 566 57 98 w celu uzyskania wszystkich informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody.

  2. Złóż następujące dokumenty:

  a) w przypadku utraty pracy:

  • wypełniony formularz Zgłoszenia szkody PZU S.A.,
  • zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego wydane przez właściwy urząd pracy,
  • kopię Świadectwa pracy o potwierdzonej zgodności z oryginałem,
  • przed wypłatą odszkodowania miesięcznego - dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego w przypadku gdy upłynął ustawowy termin pobierania zasiłku.

  b) w przypadku zgonu Posiadacza karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku (dokumenty składa osoba uprawniona):

  • wypełniony formularz Zgłoszenia szkody PZU S.A. ze szczegółowym opisem okoliczności wypadku,
  • dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, m.in.: skrócony odpis aktu zgonu, zaświadczenie o przyczynie zgonu, w razie potrzeby opinię medyczną, dokument uprawniający do kierowania pojazdem,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.

  Wszystkie dokumenty należy dostarczyć na adres:

  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
  Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód
  ul. Jana Pawła II 24
  00-133 Warszawa

  Wszelkie informacje można uzyskać także za pośrednictwem Infolinii PZU pod numerem 801 102 102.


 • Pewna Spłata Generali - tylko karta Generali Millennium Visa

  1. Skontaktuj się w ciągu 14 dni z Generali T.U. S.A., tel. 801 343 343 w celu uzyskania wszystkich informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody.

  2. Złóż następujące dokumenty:

  a) w przypadku utraty pracy:

  • wypełniony formularz Zgłoszenia szkody Generali,
  • zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego wydane przez właściwy Urząd Pracy,
  • oświadczenie o braku aktywności zarobkowej od czasu nadania statusu bezrobotnego,
  • kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę,
  • przed wypłatą odszkodowania miesięcznego - dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego, w przypadku gdy upłynął ustawowy termin pobierania zasiłku.

  b) w przypadku zgonu Posiadacza karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku (dokumenty składa osoba uprawniona):

  • wypełniony formularz Zgłoszenia szkody Generali ze szczegółowym opisem okoliczności wypadku,
  • dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, m.in.: skrócony odpis aktu zgonu, kopia statystycznej karty zgonu (albo dokumentacja medyczna o przyczynie zgonu), protokół powypadkowy,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.

  Wszystkie dokumenty należy dostarczyć na adres:

  Generali T.U. S.A.
  Departament Ubezpieczeń Majątkowych
  Zespół Ubezpieczeń Finansowych
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

  Wszelkie informacje można uzyskać także za pośrednictwem Infolinii Generali pod numerem tel. 801 343 343.


 • Ubezpieczenie w podróży zagranicznej - wszystkie karty kredytowe oprócz Generali Millennium Visa

  Dla Ubezpieczenia w podróży Generali T.U. S.A.

  Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachorujesz lub zajdzie inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem Assistance, powinieneś przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali czynnym całą dobę, dzwoniąć pod numer telefonu +48 22 874 56 54.

  Dla ubezpieczenia w podróży TUIR "WARTA" S.A.

  Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachorujesz lub zajdzie inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem Assistance, powinieneś przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się z Centrum Alarmowym Warty, dzwoniąc pod numer telefonu 801 311 311 jeśli jesteś na terytorium RP lub +48 601 311 311 jeśli jesteś za granicą.

  Po uzyskaniu połączenia (w przypadku Warty podaj hasło wywoławcze Warta Assistance), konsultant poprosi Cię o następujące dane: nazwisko i numer telefonu, rodzaj karty (np. karta kredytowa Millennium Visa), jej numer i datę ważności, nazwisko osoby, na którą karta została wystawiona, nazwę miejscowości i numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe Warta Assistance może skontaktować się z Tobą lub Twoim przedstawicielem. Należy też dokładnie określić okoliczności, w których znajduje się poszkodowany i wyjaśnić, jakiej pomocy oczekujesz.

  Jeśli pokryłeś koszty pobytu w szpitalu we własnym zakresie, zgłoś to do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty powrotu do Polski. Ubezpieczyciel zrefunduje poniesione przez Ciebie udokumentowane koszty zgodnie z zakresem ubezpieczenia.

  Jeśli coś stało się z Twoim bagażem:

  zabezpiecz:

  • dowody zaistnienia szkody,
  • rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia ich ewentualnych oględzin,

  powiadom:

  • odpowiednie władze lub inne służby o każdym przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku i uzyskaj pisemne potwierdzenie tego faktu,
  • ubezpieczyciela o powstaniu szkody w ciągu 7 dni od powrotu do kraju.

  Z warunkami ubezpieczenia możesz zapoznać się we wszystkich oddziałach Banku Millennium. Szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia udziela Generali pod numerem 801 343 343 oraz Warta pod numerem  801 311 311.


 • Ubezpieczenie w podróży zagranicznej - tylko Generali Millennium Visa

  Jeśli podczas pobytu za granicą ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachorujesz lub zajdzie inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem Assistance, powinieneś przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się w ciągu 24 godzin z Centrum Pomocy Generali czynnym całą dobę, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 874 56 54.

  Po uzyskaniu połączenia podaj imię i nazwisko, rodzaj karty (karta kredytowa Generali Millennium Visa), jej numer i datę ważności, nazwisko osoby, na którą karta została wystawiona, numer telefoniczny, pod którym Centrum Pomocy Generali może skontaktować się z Tobą lub Twoim przedstawicielem. Należy też dokładnie określić okoliczności, w których znajduje się poszkodowany i wyjaśnić, jakiej pomocy oczekujesz.

  Jeśli pokryłeś koszty pobytu w szpitalu we własnym zakresie (po uprzednim kontakcie telefonicznym z Centrum Pomocy Generali), zgłoś to do Centrum Pomocy Generali w ciągu 14 dni od daty powrotu do Polski. Generali T.U. zrefunduje poniesione przez Ciebie udokumentowane koszty zgodnie z zakresem ubezpieczenia.

  Jeśli coś stało się z Twoim bagażem:

  zabezpiecz:

  • dowody zaistnienia szkody,
  • rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia ich ewentualnych oględzin,

  powiadom:

  • odpowiednie władze lub inne służby o każdym przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku i uzyskaj pisemne potwierdzenie tego faktu,
  • Generali o powstaniu szkody w ciągu 14 dni od powrotu.

  Z warunkami ubezpieczenia możesz zapoznać się we wszystkich oddziałach Banku Millennium. Szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia udziela także Generali we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00-18.00 pod numerem telefonu 801 343 343.