Aktywacja karty

Karta kredytowa i debetowa

Internet

Zaloguj się w systemie Millenet, z menu pionowego wybierz Karty, a następnie opcję Aktywacja.

Telefon

Jeśli w ramach umowy o kartę lub inny produkt Banku Millennium masz dostęp do Kanałów Bankowości Elektronicznej:

Zadzwoń na Linię Prestige 801 12 7000 i wybierz kolejno opcje:

 • 2 - Strefa Obsługi Klienta (zostaniesz poproszony o podanie numeru Millekod oraz H@sło1)
 • Obsługa Twoich kart
 • Wybierz odpowiednią kartę
 • 5 - aktywacja karty

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej:

Zadzwoń do Linii Prestige 801 12 7000 i wybierz opcję:

 • 1 - Aktywacja i zastrzeganie kart
 • Aktywuj kartę podczas rozmowy

Bankomat

Dokonaj dowolnej, dostępnej dla Twojej karty operacji w bankomacie z użyciem kodu PIN.

Punkt handlowo-usługowy

Dokonaj transakcji bezgotówkowej z użyciem kodu PIN w dowolnym punkcie handlowo-usługowym.

Funkcje karty

Karta kredytowa

Karta kredytowa to nowoczesne i bardzo wygodne narzędzie do codziennych płatności i zarządzania domowym budżetem. Posiada ona dwie główne funkcje:

 • płatniczą - kartą kredytową można płacić bezgotówkowo za towary i usługi bez konieczności płacenia odsetek
 • kredytową - kartą kredytową można wypłacać gotówkę oraz płacić bezgotówkowo za towary i usługi oraz kredytując je i spłacając w dowolnym, wygodnym dla Ciebie terminie. Jeśli spłacisz całość zadłużenia w terminie podanym na wyciągu - nie zapłacisz odsetek od transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Jak korzystać wyłącznie z funkcji płatniczej karty kredytowej, nie korzystając z kredytu w karcie?

Płać kartą bezgotówkowo za towary i usługi lub wypłacając gotówkę z bankomatu i spłacając zadłużenie w całości w terminie w podanym na wyciągu - wszystkie transakcje bezgotówkowe i wypłaty z bankomatu będą podlegać okresowi bezodsetkowemu.

Okres bezodsetkowy to czas, w którym korzystasz z pieniędzy Banku, a Bank nie pobiera za to żadnych odsetek jeżeli spłacisz wszystkie transakcje w podanym na wyciągu terminie. W przypadku Banku Millennium okres bezodsetkowy trwa nawet do 51 dni (karty kredytowe segmentu bankowości prywatnej obowiązuje 56-dniowy okres bezodsetkowy tylko dla transakcji bezgotówkowych.)

Jak płacić kartą i kredytować swoje wydatki.

Płać kartą za zakupy i usługi, a w terminie podanym na wyciągu spłacaj dowolną część tego zadłużenia, przy czym musi to być minimum 5%. Minimalna kwota spłaty jest zawsze podana na wyciągu i zawiera 5% Twoich transakcji, odsetek oraz całość ewentualnych należnych opłat.

Szczegóły oferty, w tym zasady korzystania z karty kredytowej oraz informacje o płatnościach, określa Regulamin Kart Kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA oraz Cennik usług – karty kredytowe, dostępne na www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Karta debetowa

Karta debetowa jest kluczem do konta, na którym przechowujesz środki finansowe. Wyposażona jest w dwie główne funkcje:

 • bezgotówkowe regulowanie należności w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych,
 • wypłacanie gotówki z bankomatu.

Transakcje

Rodzaje transakcji

Transakcje, których dokonujesz za pomocą karty płatniczej, dzielą się w Banku Millennium na dwa podstawowe rodzaje:

 • Transakcje bezgotówkowe - dokonywane są elektronicznie w terminalach płatniczych lub przez Internet i następują bez wykorzystania gotówki,
 • Transakcje gotówkowe - podczas których wypłaca jest Tobie gotówka. Są to najczęściej wypłaty z bankomatów lub w punktach akceptacji, np. na Poczcie.

Transakcje bezgotówkowe mogą być dokonywane:

 • stykowo, czyli poprzez wprowadzenie karty płatniczej do terminala i zatwierdzenie jej kodem PIN,
 • bezstykowo (zbliżeniowo), czyli z wykorzystaniem technologi płatności zbliżeniowych Visa payWave lub MasterCard PayPass. Dokonanie transakcji polega na zbliżeniu karty do terminala płatniczego po wyświetleniu się na nim kwoty transakcji. Tego typu transakcje mogą być dokonane do kwoty 100 zł bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Przy kwocie transakcji powyżej 100 zł kod PIN będzie wymagany,
 • przez Internet, poprzez podanie numeru karty, daty jej ważności oraz kodu CVV2/CVC2 (jest to trzycyfrowy numer znajdujący się na rewersie karty, służący specjalnie do autoryzacji transakcji na odległość). Dla zapewnienia bezpieczeństwa tego rodzaju transakcji, są one dodatkowo weryfikowane z użyciem usługi 3D-Secure, polegające na wprowadzeniu kodu uprzednio wysłanego na Twój numer telefonu.

Przewalutowanie transakcji dokonanych w walutach obcych

Jeżeli dokonasz transakcji w walucie obcej, będzie ona podlegała przewalutowaniu na walutę, w jakiej prowadzony jest rachunek karty (czyli na PLN, z wyjątkiem karty Millennium Maestro Voyager wydawanej do rachunku walutowego w EUR).

Dla wszystkich kart Visa i Mastercard

Waluta transakcji Sposób przewalutowania
wszystkie waluty obce Kwota w danej walucie obcej jest przeliczana bezpośrednio na PLN po kursie organizacji płatniczej Visa lub Mastercard. Aktualne kursy można sprawdzić na:
Kalkulator walutowy Visa
Kalkulator walutowy Mastercard

 

Tutaj sprawdzisz łączną kwotę opłat za przeliczenie walutowe transakcji realizowanych kartami płatniczymi w walutach państw członkowskich strefy EOG w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny.

 

Usługa DCC (ang. "Dynamic Currency Conversion")

 

Dokonując transakcji w walucie obcej, możesz otrzymać propozycje dokonania transakcji w walucie innej niż obowiązująca w danym kraju. Jest to tzw. usługa DCC i jeżeli zdecydujesz się wybrać walutę inną niż obowiązująca w danym kraju, akceptant transakcji lub sieć bankomatów dokona przewalutowania transakcji na walutę przez Ciebie wybraną.

Przykład: podczas dokonywania płatności kartą w Wielkiej Brytanii domyślną walutą transakcji będzie GBP i przed zatwierdzeniem transakcji możesz otrzymać wybór czy chcesz aby transakcja została wykonana w innej walucie, np. w EUR. Jeżeli zdecydujesz się wybrać walutę EUR, akceptant transakcji dokona przewalutowania z GBP na EUR i w rozliczeniu z Bankiem, transakcja ta będzie traktowana tak, jakby pierwotnie została dokonana w walucie EUR.

W przypadku skorzystania z usługi DCC, w punkcie akceptującym lub w bankomacie udostępniającym tę usługę, przed dokonaniem transakcji powinna zostać zaprezentowana kwota transakcji w walucie wybranej przez Ciebie, a także zastosowany kurs walutowy oraz prowizje związane ze skorzystaniem z usługi. Prowizje oraz kurs zastosowany do przeliczenia transakcji w ramach usługi DCC są stosowane przez dany punkt akceptujący lub sieć bankomatów i nie są prowizjami oraz kursem stosowanym przez Bank.

Stawki opłat interchange obowiązujące dla transakcji zakupu w punktach handlowo-usługowych systemu płatniczego Visa i MasterCard (opłata nie jest pobierana od Klienta).

Opłaty interchange w systemie Visa

Opłaty interchange w systemie MasterCard

Transakcje poza Unią Europejską

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich finansów, transakcje dokonane kartą poza krajami Unii Europejskiej*, podlegają szczególnej ochronie. W sytuacji wystąpienia podejrzanej transakcji dokonanej Twoją kartą, Bank może kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości SMS, by wyeliminować ryzyko wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Zarządzanie płatnościami poza Unią Europejską

Sam możesz zdecydować, czy chcesz, by transakcje Twoją kartą (wypłaty z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych) były dostępne w krajach poza UE. Możesz:

 1. Całkowicie zablokować** ich dostępność - wówczas transakcje będą odrzucone.
 2. Włączyć tymczasową dostępność transakcji - wówczas będą one akceptowane w określonym przedziale czasu, tak jak na terytorium UE.

Usługa zarządzania płatnościami poza UE dostępna jest dla właścicieli wszystkich kart Visa oraz MasterCard Banku Millennium. Można z niej skorzystać:

 1. Po zalogowaniu w Millenet: na ekranie ze szczegółami karty: Karty > Lista kart > Szczegóły > Bezpieczeństwo.
 2. U konsultanta TeleMillennium (801 331 331).
 3. W oddziale Banku Millennium.

* Za kraje Unii Europejskiej uważa się kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania oraz następujące państwa nienależące do UE ale będące stroną układów i porozumień z UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan.

** Blokowaniu podlegają tylko i wyłącznie transakcje z fizycznym użyciem karty tj. płatności bezgotówkowe w terminalach POS, wypłaty gotówki w bankomatach. Blokowaniu nie podlegają transakcje dokonane bez fizycznego przedstawienia karty np. transakcje internetowe, zamówienia pocztowe i telefoniczne nawet jeżeli akceptant takiej płatności prowadzi działalność poza wymienionymi krajami.

Kod PIN

Karta kredytowa i debetowa

Jak nadać lub zmienić PIN

 • Jeśli znasz swój PIN, możesz go zmienić w bankomacie Millennium.
 • Jeśli nie znasz swojego PIN, ale posiadasz Millekod i H@sło1, możesz nadać PIN:

Dzwoniąc na Linię Prestige (801 12 7000 lub +48 22 598 41 33) i wybierając kolejno opcje:

 • 2 - Strefa Obsługi Klienta,
 • Wprowadź Millekod,
 • Wprowadź H@sło1,
 • Obsługa Twoich kart,
 • wybierz odpowiednią kartę,
 • 4 - zmiana lub nadanie kodu PIN.

Logując się na www.bankmillennium.pl używając Millekodu, H@sła1 oraz losowo wybranych przez system znaków z Twojego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub numeru PESEL:

 • wybierz zakładkę Karty,
 • otwórz zakładkę Zmiana PIN,
 • zaznacz odpowiednią kartę,
 • wprowadź nowy PIN,
 • potwierdź operację za pomocą H@słaSMS wysłanego na Twój telefon komórkowy.
   
 • Jeśli nie znasz swojego PIN i nie posiadasz Millekodu i H@sła1, zapraszamy do najbliższej placówki Banku Millennium w celu aktywowania usługi dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej.

UWAGA!

 • Jeśli nie posiadasz Millekodu i H@sła1 oraz Twoim jedynym produktem jest karta kredytowa dodatkowa, o zmianę lub nadanie kodu PIN zwróć się do Posiadacza karty kredytowej głównej.
 • Pamiętaj, że kod PIN jest wyłącznie do Twojej wiadomości, nikomu go nie udostępniaj.
 • Większość transakcji dokonywanych kartą kredytową lub debetową Banku Millennium z paskiem magnetycznym potwierdzana jest podpisem, a transakcje dokonywane kartą z CHIPem zwykle potwierdza się kodem PIN.

Bezpieczeństwo

Dbając o stały wzrost bezpieczeństwa kart płatniczych naszych Klientów, Związek Banków Polskich, z udziałem Banku Millennium, uruchomił system zastrzegania kart dla osób, które chcą zablokować utraconą kartę płatniczą. System pozwala na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej, nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do banku. Kluczowym elementem jest tu zautomatyzowana linia telefoniczna, wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy. Portal głosowy przekierowuje klienta do właściwego banku, który zastrzega kartę. 

W chwili obecnej, wszystkie karty Banku Millennium oraz karty innych, wybranych banków mogą zostać zablokowane pod jednym, dedykowanym numerem telefonu: (+48) 828 828 828 (połączenie płatne zgodnie z tabelą opłat swojego operatora telekomunikacyjnego). Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. 

Niezmiennie działa też infolinia Banku Millennium - Linia Prestige pod numerem 801 12 7000 oraz dotychczasowy numer telefonu przeznaczony do zastrzegania wszystkich kart płatniczych Banku Millennium (+48) 22 598 41 14 (dostępny 24h/dobę).

Więcej informacji o nowej usłudze znajduje się na stronie www.zastrzegam.pl. Szczegółowych informacji udzielimy również w placówkach Banku Millennium lub w TeleMillennium.