O ubezpieczeniach

Dlaczego Bank Millennium?

 • Masz wszystko w jednym miejscu, Twoje pieniądze i ubezpieczenia.
 • Możesz ubezpieczyć nie tylko samochód, ale i motocykl lub skuter.
 • Komponujesz zakres ubezpieczenia według swoich potrzeb.
 • Wybierasz najwygodniejszy dla Ciebie sposób płatności.

Korzyści

 • Nie musisz wpisywać danych

  Nie musisz wpisywać danych

  Zeskanuj kod z dowodu rejestracyjnego, a dane pojazdu zostaną uzupełnione automatycznie.

  Jak skorzystać?
 • Oferta dopasowana do pojazdu

  Oferta dopasowana do pojazdu

  Przedstawimy Ci najkorzystniejszą składkę, a Ty wybierzesz wariant, który najbardziej Ci odpowiada.

 • Szeroki wybór możliwości

  Szeroki wybór możliwości

  Możesz wykupić OC, wybrać jedno z kilku wariantów AC oraz rozszerzyć ochronę o dodatkowe ubezpieczenia.

  Zobacz pakiety
 • Zniżka za jazdę bez wypadków

  Zniżka za jazdę bez wypadków

  Cenimy doświadczenie i spokój na drodze, dlatego jazdę bez wypadków premiujemy zniżkami.

  Jak uzyskać zniżkę?
 • Elastyczny sposób płatności

  Elastyczny sposób płatności

  Możesz łatwo rozłożyć składkę na miesięczne płatności (bez dodatkowych opłat) lub zapłacić jednorazowo za cały rok.

  Jak opłacić składkę?
 • Dostęp do polisy online

  Dostęp do polisy online

  Wszystko w jednym miejscu i zawsze pod ręką. Zaloguj się do Millenetu lub aplikacji mobilnej by sprawdzić lub pobrać polisę.

 • Szybka likwidacja szkody

  Szybka likwidacja szkody

  Współpracujemy z Ubezpieczycielem, którego doświadczenie i profesjonalizm gwarantuje szybką pomoc i likwidację szkody.

  Jak to działa?
 • Nie musisz pamiętać o terminach

  Nie musisz pamiętać o terminach

  Wybierz sposób płatności, zapewnij środki na rachunku, a my przekażemy składkę do Ubezpieczyciela w odpowiednim terminie.

  Jak opłacić składkę?

Ubezpieczenia OC/AC (Autocasco)

 • OC to podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest obowiązkowe w Polsce i chroni osoby poszkodowane w wyniku wypadku spowodowanego przez Ciebie. OC nie zapewnia ochrony dla Twojego pojazdu w razie kradzieży lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 • AC Mini zapewnia ochronę na wypadek kradzieży i zniszczenia pojazdu przez działanie 10 żywiołów. W razie szkody do wyceny wartości odszkodowania użyte zostaną ceny części zamiennych. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie kosztorysu, które pozwala na samodzielne zorganizowanie naprawy pojazdu. Obowiązuje na terenie Polski.
 • AC Ekonomiczne zapewnia ochronę w razie wypadku, stłuczki, kradzieży, wandalizmu czy zniszczenia pojazdu przez działanie sił przyrody. W razie szkody do wyceny wartości odszkodowania użyte zostaną ceny części zamiennych. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie kosztorysu, które pozwala na samodzielne zorganizowanie naprawy pojazdu. Obowiązuje na terenie Europy.
 • AC Optymalne to oferta, która zapewnia ochronę w razie wypadku, stłuczki, kradzieży, wandalizmu czy zniszczenia pojazdu przez działanie sił przyrody oraz gwarantuje stałą sumę ubezpieczenia braną pod uwagę do wypłaty odszkodowania. W razie szkody Twój pojazd zostanie naprawiony w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (ASO) z użyciem wyłącznie oryginalnych części (pojazd nie może mieć więcej niż 9 lat). Obowiązuje na terenie Europy.
 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu OC

  Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na 12 miesięcy.

  Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski oraz na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  W praktyce oznacza to, że znajdując się na terytoriach w/w państw wystarczającym jest posiadanie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które zostały zawarte w Polsce.

  Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wynoszą:

  • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie;
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu,

  w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.


 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o wariantach ubezpieczenia AC

  Autocasco (AC) zapewnia zwrot kosztów naprawy uszkodzeń pojazdu wraz z wyposażeniem podstawowym, wskutek określonych w danym wariancie ubezpieczenia zdarzeń lub świadczenie w przypadku kradzieży pojazdu lub jego części.

  Umowa ubezpieczenia AC zawierana jest na 12 miesięcy dla pojazdów poniżej 15 roku eksploatacji.

  Porównaj ubezpieczenia
    AC Mini AC Ekonomiczne AC Optymalne
  Przyczyny zdarzeń
  1. pożar, wybuch, zatopienie oraz huragan, grad, uderzenie pioruna, lawina, powódź, trzęsienie ziemi oraz zapadanie ziemi niezwiązane z działalnością ludzką;
  2. nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
  3. kradzież.
  1. zderzenie się pojazdów;
  2. nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
  3. wandalizm;
  4. zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
  5. pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;
  6. nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
  7. kradzież.
  Drobne szkody parkingowe i stłuczki NIE TAK TAK
  Większe szkody i szkody całkowite TAK
  (wskutek 10 żywiołów i kradzieży)
  TAK TAK
  Kradzież TAK TAK TAK
  Wariant rozliczenia szkody kosztorys kosztorys
  • bezgotówkowy - naprawa w ASO (dla pojazdów poniżej 9 lat),
  • kosztorys (dla pojazdów od 9 do 15 lat).
  Rodzaj części wykorzystywanych do wyceny szkody zamienniki zamienniki
  • części oryginalne (gdy naprawa w ASO),
  • zamienniki (gdy kosztorys).
  Zniesienie amortyzacji części TAK* TAK*
  • TAK (naprawa w ASO),
  • TAK* (gdy kosztorys).
  Zniesienie malejącej sumy ubezpieczenia NIE NIE TAK
  Zniesienie zmniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie NIE NIE TAK
  Udział własny w szkodzie NIE (wyjątek: Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina) NIE (wyjątek: Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina) NIE (wyjątek: Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina)
  Minimalna wartość szkody 500 zł brutto 500 zł brutto 500 zł brutto
  Pokrycie kosztów wymiany kluczy lub innych zabezpieczeń NIE TAK (limit 300 zł brutto) TAK (limit 300 zł brutto)
  Pokrycie kosztów parkowania po szkodzie TAK TAK TAK

  *Jeżeli dany zamiennik podlegający wymianie nie występuje na polskim rynku Ubezpieczyciel zastosuje amortyzację na część oryginalną w rozliczeniu kosztorysowym.


Dodatkowe możliwości

 • Assistance Standard

  Assistance Standard

  Zadbaj o wsparcie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, jak np. rozładownie akumulatora czy awaria lub brak paliwa w drodze, i zapewnij sobie m.in. holowanie pojazdu do 200 km oraz samochód zastępczy do 3 dni. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

 • Assistance Plus

  Assistance Plus

  Wybierz ochronę na terytorium Europy, dzięki której otrzymasz samochód zastępczy do 5 dni, wydłużysz limit na holowanie pojazdu do 300 km oraz skorzystasz z dodatkowych świadczeń, jak na przykład pokrycie kosztów pobytu w hotelu lub zorganizowanie kierowcy zastępczego.

 • Szyby

  Szyby

  Jeśli zdarzy Ci się uszkodzić lub zniszczyć szybę czołową, boczną lub tylną, ubezpieczyciel zorganizuje naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby. Decydując się na to ubezpieczenie, w przypadku uszkodzenia szyby - nie tracisz zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

 • NNW

  NNW

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów. Wykupując ubezpieczenie NNW, zapewniasz wsparcie finansowe dla kierowcy lub pasażerów w razie utraty zdrowia, niezdolności do pracy czy też ich śmierci. Ubezpieczenie obejmuje również zwrot kosztów leczenia.

 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o wariantach ubezpieczenia Assistance

  Ubezpieczenie zapewniające pomoc w przypadku nieoczekiwanych sytuacji drogowych związanych z użytkowaniem pojazdu, takich jak:

  1. zderzenie się pojazdów;
  2. nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
  3. wandalizm;
  4. zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
  5. pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;
  6. przepalenie żarówek;
  7. nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
  8. kradzież pojazdu lub jego części;
  9. awaria;
  10. unieruchomienie pojazdu.

  Umowa ubezpieczenia assistance zawierana jest na 12 miesięcy. W ramach Assistance Standard suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, natomiast w ramach Assistance Plus 15 000 zł.

  Porównaj ubezpieczenia Assistance
  Świadczenie Assistance Assistance Standard Assistance Plus
  zakres limit zakres limit
  Holowanie pojazdu po awarii TAK 200 km na zdarzenie;
  2 razy w trakcie roku
  TAK 300 km na zdarzenie;
  2 razy w trakcie roku
  Holowanie pojazdu po wypadku TAK 200 km na zdarzenie TAK 300 km na zdarzenie
  Transport przyczepy TAK 200 km na zdarzenie TAK 300 km na zdarzenie
  Samochód zastępczy po wypadku TAK 3 dni TAK 5 dni
  Samochód zastępczy po kradzieży TAK 3 dni TAK 5 dni
  Samochód zastępczy po awarii lub unieruchomieniu pojazdu - - TAK 5 dni
  Naprawa na miejscu awarii/unieruchomienia pojazdu TAK 300 zł;
  2 razy w trakcie roku
  TAK 300 zł albo 200 euro (szkoda za granicą)
  Pomoc przy wymianie koła/holowanie do wulkanizatora TAK 300 zł TAK 300 zł albo 200 euro (szkoda za granicą)
  Dowóz paliwa TAK 300 zł TAK 300 zł albo 200 euro (szkoda za granicą)
  Wymiana żarówki TAK 300 zł TAK 300 zł albo 200 euro (szkoda za granicą)
  Awaria akumulatora TAK 300 zł TAK 300 zł albo 200 euro (szkoda za granicą)
  Pokrycie kosztów parkingu strzeżonego TAK 3 dni TAK 5 dni
  Transport pasażerów TAK 300 zł;
  powyżej 25 km od miejsca zamieszkania
  TAK 300 zł albo 200 euro (szkoda za granicą);
  powyżej 25 km od miejsca zamieszkania
  Pokrycie kosztów pobytu w hotelu - - TAK 3 doby;
  powyżej 25 km od miejsca zamieszkania
  Złomowanie TAK 500 zł TAK 500 zł
  Organizacja kierowcy zastępczego - - TAK -
  Infolinia TAK - TAK -

 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu szyb

  Ubezpieczenie szyb obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej bądź zniszczonej szyby czołowej, szyby tylnej lub szyb bocznych samochodu w punktach obsługi wskazanych przez Ubezpieczyciela.

  Okres ochrony 12 miesięcy
  Suma ubezpieczenia 5 500 zł
  Zakres terytorialny Polska

 • Rozwiń tę sekcję by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu NNW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu.

  Okres ochrony 12 miesięcy
  Suma ubezpieczenia 15 000 zł (na osobę)
  Zakres terytorialny Europa

Jak skorzystać

Przez internet

Sprawdź składkę
i kup ubezpieczenie online

Jeśli masz pytania,
zadzwoń!

22 598 41 07

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Przydatne informacje

Poprzez aplikację mobilną usługa dostępna jest dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz IOS. Jeśli nie posiadasz takiego urządzenia, możesz kupić ubezpieczenie OC/AC w Millenecie, ręcznie wprowadzając dane pojazdu.

Pytania i odpowiedzi

 • Jak uzyskać zniżki za bezszkodową jazdę?

  Za każdy rok bezszkodowej jazdy możesz uzyskać zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne. Im dłużej jeździsz nie powodując wypadków ani stłuczek, tym większą zniżkę uda Ci się uzyskać.

  Na wysokość składki za ubezpieczenie komunikacyjne ma wpływ m.in. miejsce rejestracji pojazdu, historia szkodowa Klienta czy rodzaj ubezpieczanego samochodu. Zniżki w składce ubezpieczeniowej związane są z kierowcą, a nie z pojazdem. Historia szkód kierowcy jest niezależna od samochodu. Z tego względu wypracowane przez siebie zniżki zachowasz nawet wtedy, gdy zmienisz auto. Zniżki wypracowane u jednego ubezpieczyciela honorowane są przez inne zakłady ubezpieczeń.


 • Jak mogę opłacić składkę?

  Podczas zakupu składki w Millenecie bądź aplikacji mobilnej poprosimy o wybranie sposobu płatności:

  • jednorazowo – by opłacić składkę za cały rok,
   kwota zostanie automatycznie pobrana ze wskazanego przez Ciebie konta lub karty kredytowej w Banku Millennium;
  • miesięcznie – możesz rozłożyć roczną składkę na 12 płatności, za co nie poniesiesz dodatkowych kosztów,
   kwota zostanie automatycznie pobrana ze wskazanego przez Ciebie konta w Banku Millennium.

  Nie musisz pamiętać o terminach ani wykonywać przelewów. Wystarczy, że zapewnisz środki na wskazanym koncie, a my przekażemy składkę do Ubezpieczyciela w odpowiednim terminie.

  Możesz wykupić ubezpieczenie nawet miesiąc przed końcem obecnej polisy i zapłacić do dwóch tygodni później.


 • Jak przebiega likwidacja szkody?

  Naszym partnerem ubezpieczeniowym jest Grupa Ergo Hestia. Ubezpieczyciela, z którym współpracujemy, doceniają nie tylko partnerzy biznesowi, ale przede wszystkim zadowoleni Klienci.

  Dzięki obecności Grupy ERGO Hestia w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód możesz skorzystać z systemu likwidacji Ubezpieczyciela, także gdy wykupisz jedynie OC komunikacyjne.

  Oznacza to, że jeżeli ktoś uszkodzi Twój samochód, nie musisz dzwonić do ubezpieczyciela sprawcy, którego nie znasz, ale zlikwidujesz szkodę w Grupie Ergo Hestia.

  • Ubezpieczyciel przekazuje Klientom bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy do opiekuna szkody.
  • 175 rzeczoznawców mobilnych w całej Polsce odwiedza Klientów w dowolnym miejscu i czasie – maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
  • Rzeczoznawca mobilny wykonuje na miejscu kosztorys i w przypadku nieskomplikowanych szkód ma możliwość podjęcia natychmiastowej decyzji o wypłacie odszkodowania.

Informacje dodatkowe

Możesz kupić ubezpieczenie komunikacyjne, jeżeli jesteś naszym klientem i masz rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub kartę kredytową, a także dostęp do bankowości internetowej Millenet lub naszej aplikacji mobilnej. Umowę ubezpieczenia zawierasz z Ubezpieczycielem za naszym pośrednictwem.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Ubezpieczyciel STU ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie.

Bank Millennium SA pełni rolę agenta ubezpieczeniowego kilku zakładów ubezpieczeń. Jesteśmy agentem ubezpieczeniowym, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A (knf.gov.pl). Informacje o naszej działalności jako agenta ubezpieczeniowego oraz informacje, które są wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje dotyczące naszego wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów, znajdziesz w Kartach Produktów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Zamieściliśmy je na naszej stronie www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne.

Nie mamy w ofercie ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, leasingowanych oraz dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Ubezpieczenia AC, Assistance, NNW i Ubezpieczenie Szyb możesz zakupić tylko wraz z OC.

Wszystkie szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, wszystkich wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w:
- Dokumentach zawierających informacje o produkcie ubezpieczeniowym,
- Kartach Produktów,
- Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych dla Klientów Banku Millennium.
Dokumenty te zamieściliśmy na naszej stronie www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne.

Wiadomości, które przesyłamy i udostępniamy, w tym wiadomości typu SMS i PUSH, promujące ubezpieczenia komunikacyjne, mają charakter marketingowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.