O ubezpieczeniu

Pakiet Bardzo Pomocny jest połączeniem assistance domowego oraz medycznego. W ciągu roku ubezpieczeniowego możesz skorzystać z 7 świadczeń assistance, w przypadku rachunków wspólnych jest to limit wspólny dla wszystkich Posiadaczy konta.

Aby skorzystać ze specjalistycznej pomocy technicznej w razie awarii sprzętu RTV/AGD/PC, kradzieży z włamaniem, uszkodzenia zamków, zagubienia kluczy, zalania, pożaru lub innego zdarzenia losowego, czy też pomocy medycznej dla siebie lub swojego dziecka w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego Europ Assistance: (+48 22) 203 75 00.

W ramach oferty Pakiet Bardzo Pomocny jest bezpłatny przez 3 miesiące od daty otwarcia konta, następnie składka za ubezpieczenie wyniesie 4,98 zł miesięcznie i będzie naliczana na zasadach opisanych w cenniku.

Zachęcamy do aktywowania Pakietu Bardzo Pomocnego w najbliższe placówce Banku Millennium.

Assistance domowy

Pakiet Bardzo Pomocny zapewnia Ci dostęp do specjalistycznej pomocy technicznej w razie uszkodzenia zamków, zagubienia kluczy czy awarii sprzętu RTV/AGD/PC oraz urządzeń mobilnych. Ponadto, Ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu urządzeń mobilnych tj.: smartfon, laptop lub tablet, gdy obecne urządzenia zostaną Ci skradzione z domu. W razie zalania, pożaru lub innego zdarzenia losowego, zyskasz dostęp do pomocy elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, dekarza.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty usług specjalistów, którzy przyjeżdżają do Ciebie aby udzielić Ci pomocy, a Ty finansujesz jedynie koszty potrzebnych części lub akcesoriów.

Assistance medyczny

Dzięki pomocy medycznej możesz być spokojny o zdrowie Twoje i Twojego dziecka. W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarskiej, pielęgniarki, zorganizuje transport do i ze szpitala, dostarczy leki oraz sprzęt rehabilitacyjny. W sytuacji hospitalizacji, Ubezpieczyciel między innymi zapewni pomoc domową czy wsparcie w okresie rekonwalescencji.

Szczególną opieką objęte będą Twoje dzieci – w razie nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub hospitalizacji Ubezpieczyciel zapewni m.in. wizytę lekarską lub pielęgniarką, transport do i ze szpitala oraz w razie nieszczęśliwego wypadku Twojego dziecka zapewni korepetycje, dzięki czemu Twoje dzieci będą mogły szybko nadrobić szkolne zaległości. Ponadto w ramach Pakietu Bardzo Pomocnego, zyskujesz dostęp do infolinii medycznej, drugiej opinii lekarskiej, telefonicznej konsultacji lekarskiej oraz serwisu Tele-Maluch.

Dodatkowe produkty

Konto Prestige World

Obsługa bankowa na światowym poziomie i dostęp do przywilejów, które zapewniają komfort w życiu codziennym i podróży.

Jak skorzystać

Zgłaszanie roszczenia

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu (+48 22) 203 75 00, czynny 24/7