O koncie


Konto oszczędnościowe prowadzone w walutach EUR i USD to bezpieczny sposób przechowywania i pomnażania pieniędzy, zapewniający:

  • Możliwość oszczędzania na potrzeby przyszłych podróży lub zakupów
  • Elastyczny dostęp do oszczędności bez utraty odsetek
  • Zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut
  • 0,7% w skali roku dla nowych środków do 50 000 USD przez 92 dni
  • 0,2% w skali roku dla nowych środków do 25 000 EUR przez 92 dni

Możesz założyć je, jeśli posiadasz konto osobiste w PLN oraz konto osobiste w EUR lub USD.

Oprocentowanie

Promocyjne oprocentowanie nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie promocyjne nowych środków w skali rokuUSDEUR
Do 50 000 USD / włącznie0,70%-
Do 25 000 EUR / włącznie-0,20%
Nadwyżka ponad 50 000 USD0,40%-
Nadwyżka ponad 25 000 EUR-0,10%

Klient może jednocześnie uczestniczyć tylko w jednej promocji dla danej waluty.

Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Walutowe w okresie Promocji. Promocja trwa od od 5 kwietnia 2020 r. do 30 maja 2020 włącznie.

Do Promocji można przystąpić pod warunkiem posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Walutowym w danej walucie.

Pozostałe szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie Promocji i w Cenniku Usług dostępnym w placówce Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne, zgodne z Cennikiem usług i poniższą tabelą.

Standardowe oprocentowanie środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie w skali rokuStandardowe
USD0,40%
EUR0,10%

Oprocentowanie standardowe obowiązuje dla środków Klienta niezakwalifikowanych jako nowe.

Miesięczna kapitalizacja odsetek.

Jak założyć

W aplikacji mobilnej

Zajmie Ci to tylko kilka chwil

Linia Prestige

Zadzwoń do nas

801 12 7000
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział

Przydatne informacje

Otwarcie konta 0 EUR/USD
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 EUR/USD
Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 0 EUR/USD
Drugie i każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 1 EUR/USD

Konto Oszczędnościowe Walutowe jest otwierane na czas nieokreślony. Można je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych. Możesz posiadać po jednym Koncie Oszczędnościowym Profit do każdego ROR, do którego występują różni posiadacze/współposiadacze.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

801 12 7000

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Nota prawna

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 0,7% w skali roku do 50 000 USD oraz 0,2% w skali roku do 25 000 EUR- od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Walutowego nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 05.04.2020 r. do 30.05.2020 r. Oprocentowanie promocyjne dla kolejnych uznań nowymi środkami będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowymi środkami. Dla nadwyżki nowych środków ponad 50 000 USD lub ponad 25 000 EUR, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w EUR lub USD oraz Konta Oszczędnościowego Walutowego odpowiednio w tej samej walucie. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościoworozliczeniowego oraz rachunków oszczędnościowych (w tym Konta Oszczędnościowego Walutowego) określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Cennik usług – prowizje i opłaty dostępne w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Można korzystać tylko z jednej promocji na danym Koncie Oszczędnościowym Walutowym w tym samym czasie. Szczegóły Promocji określone są w Regulaminie promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym- edycja20.” oraz Cenniku usług – stopy procentowe, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego z Konta Oszczędnościowego Walutowego w miesiącu jest bezpłatne, drugie i każde następne płatne 1 EUR/USD, zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe.