O koncie

Konto oszczędnościowe prowadzone w walutach EUR i USD to bezpieczny sposób przechowywania i pomnażania pieniędzy, zapewniający:

  • Możliwość oszczędzania na potrzeby przyszłych podróży lub zakupów
  • Elastyczny dostęp do oszczędności bez utraty odsetek
  • Zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut
  • 0,01% w skali roku dla środków w USD
  • 0,01% w skali roku dla środków w EUR

Możesz założyć je, jeśli posiadasz konto osobiste w PLN oraz konto osobiste w EUR lub USD.

Oprocentowanie

Standardowe oprocentowanie środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie w skali rokuStandardowe
USD0,01%
EUR0,01%

Oprocentowanie standardowe obowiązuje dla środków Klienta niezakwalifikowanych jako nowe.

Miesięczna kapitalizacja odsetek.

Jak założyć

W aplikacji mobilnej

Zajmie Ci to tylko kilka chwil

Linia Prestige

Zadzwoń do nas

801 12 7000
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział

Przydatne informacje

Otwarcie konta 0 EUR/USD
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 EUR/USD
Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 0 EUR/USD
Drugie i każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 1 EUR/USD

Konto Oszczędnościowe Walutowe jest otwierane na czas nieokreślony. Można je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych. Możesz posiadać po jednym Koncie Oszczędnościowym Profit do każdego ROR, do którego występują różni posiadacze/współposiadacze.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

801 12 7000

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Nota prawna

Warunkiem otwarcia Konta Oszczędnościowego Walutowego jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN, EUR i USD oraz Konta Oszczędnościowego Walutowego określają Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz Cennik usług –prowizje i opłaty. Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Walutowego określa Cennik usług-stopy procentowe; zgodnie z tym Cennikiem pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego z Konta Oszczędnościowego Walutowego w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 1 EUR/USD. Powyższe regulacje dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.