Opis Ryzyka

Przed rozpoczęciem korzystania z usług inwestycyjnych Bank przekazuje Klientom Detalicznym i Profesjonalnym informacje zawierające ogólny opis charakteru instrumentów i produktów finansowych znajdujących się w ofercie Banku oraz związane z nimi ryzyka.