Misja

Misją Banku Millennium SA jest konsekwentna realizacja programu rozwoju i umacniania pozycji na rynku.

Celem Banku, wynikającym z realizacji misji, jest stały wzrost jego wartości dla Akcjonariuszy, dostarczanie najwyższej jakości uniwersalnych usług finansowych wszystkim grupom Klientów oraz sprostanie wyzwaniom jakie niesie rozwój rynku usług finansowych w Polsce.

Motto towarzyszące naszej działalności to: "Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu".

Szanujemy tradycję polskiej bankowości, nawiązujemy do jej wartości i korzystamy z najlepszych praktyk. Przekładamy je na nowe rozwiązania w sferze organizacji pracy, produktów, procesów i procedur oraz obsługi Klientów, które umożliwia nowoczesna technologia. Nadal najważniejsze pozostaje dla nas zadowolenie naszych Klientów.

  • Naszą pozycję na rynku wyznacza poczucie odpowiedzialności i poszanowanie zasad etyki i prawa. Zaufanie naszych Klientów jest dla nas nadrzędnym celem.
  • Życie naszych Klientów jest dla nas źródłem wiedzy, która pozwala nam zaspokajać ich indywidualne potrzeby i wspierać realizację grupowych ambicji.
  • Świadomość, że zawsze można lepiej, każe nam stale szukać nowych rozwiązań i lepszych dróg pozwalających kształtować przyszłość.
  • Naszą ambicją jest, by efekty naszej pracy natychmiast pozytywnie przekładały się na jakość życia naszych Klientów.