Historia

Bank Millennium jest rówieśnikiem polskich przemian.

Powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków z kapitałem prywatnym (działalność rozpoczął pod marką Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA). Po przeprowadzeniu w roku 1990 pierwszej publicznej emisji akcji, stał się bankiem prywatnym. Wówczas Bank koncentrował swoją działalność na współpracy z klientami korporacyjnymi. Budując fundamenty swego działania, Bank wydał pierwszą w Polsce kartę płatniczą VISA dla Klientów firmowych (1991) oraz rozpoczął działalność leasingową. W roku 1992 akcje Banku - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym samym roku Bank dokonał przejęcia Łódzkiego Banku Rozwoju SA – było to pierwsze w powojennej historii polskiego rynku finansowego przejęcie banku prywatnego.

Dzięki szybkiemu rozwojowi swojej oferty, Bank stał się bankiem uniwersalnym. Istotne znaczenie dla tego procesu miało połączenie z Bankiem Gdańskim SA (1997) i powstanie BIG Banku Gdańskiego SA, instytucji o uniwersalnym profilu biznesowym, obsługującej wszystkie segmenty rynku. Rok później - przy współpracy z portugalskim Banco Comercial Portugues (BCP), Bank uruchomił nowoczesną sieć obsługi Klientów indywidualnych Millennium, rozpoczynając nowa erę w polskiej bankowości detalicznej.

Od roku 2003 Bank działa pod marką Bank Millennium, a jego biznesowa misja zakłada dostarczanie uniwersalnych, nowoczesnych usług i produktów finansowych wszystkim segmentom Klientów oraz generowanie wzrostu wartości dla swoich akcjonariuszy. Bank oferuje swoje usługi poprzez sieć placówek, bankowość internetową, telefoniczną i mobilną klientom indywidualnym (w segmencie detalicznym, Prestige i Private Banking), osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mikrobiznesowi, a także małym, średnim i dużym firmom w ramach segmentu Bankowość Przedsiębiorstw.

Poniżej, w ujęciu rocznym, ważne fakty z historii Banku Millennium.



Pokaż wiecej treści

Ważne fakty z historii
Banku Millennium

 • Wybierz rok
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989

2022

 • W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym kryzysem humanitarnym Bank włączył się aktywnie w pomoc Ukraińcom, zwłaszcza tym przybywającym do Polski. W geście solidarności sprawnie i szybko wprowadził szereg udogodnień w swoich produktach i usługach – zwolnił klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, kartę płatniczą i wszystkie wypłaty z bankomatów; uprościł sposób otwierania kont i udostępnił Profil Zaufany osobom posiadającym PESEL. W sumie w 2022 roku na dofinansowanie organizacji pozarządowych zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami z Ukrainy Bank przeznaczył 1 milion zł. W działania pomocowe włączyła się cała społeczność pracowników Banku, uruchamiając między innymi specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY.
 • W serwisie internetowym Millenet, aplikacji mobilnej i w oddziałach Bank udostępnił usługę doradztwa inwestycyjnego, umożliwił też składanie drogą elektroniczną wniosków programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy.
 • We współpracy z Asseco Data Systems wprowadził usługę kwalifikowanej walidacji i konserwacji e-podpisów - w procesach zdalnej obsługi przedsiębiorstw udostępnił możliwość zautomatyzowanego sprawdzania ważności oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych.
 • Opublikował Raport ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2021 rok. Raport szczegółowo prezentuje zaangażowanie Banku i Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (z ang. ESG  environmental, social, governance).
 • W rankingu Refinitiv (poprzednio Reuters) zespół ekonomistów Banku zajął pierwsze miejsce w podsumowaniu prognoz makroekonomicznych za 2021 rok (w ostatnich pięciu latach aż czterokrotnie był w pierwszej trójce tego zestawienia) oraz znalazł się na topie rankingu najlepszych prognostów dziennika „Parkiet”.
 • Według raportu „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków”, przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia, Bank ponownie znalazł się na podium w rankingu satysfakcji klientów indywidualnych. Został liderem w kategorii Punkty styku (infolinia, wizyta w oddziale, bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna, strona internetowa), a w rankingu polecania oraz satysfakcji i lojalności klientów był drugi.
 • W kwietniu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pierwszy prospekt Millennium Banku Hipotecznego. Decyzja ta umożliwiła Bankowi Hipotecznemu emisję hipotecznych listów zastawnych na terytorium Polski, na zasadach określonych w prospekcie.
 • W odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów Bank wprowadził Millennium 360°- nowe, bezpłatnie prowadzone konto, połączone z jeszcze szerszą ofertą spersonalizowanych usług w aplikacji mobilnej. Kolejne usługi dodatkowe to zwroty za zakupy, pakiet walutowy do karty oraz CyberWsparcie.
 • W kinach 8 polskich miast odbyła się w maju 19. edycja największego w Polsce festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity (część online trwała do 5 czerwca). Impreza zgromadziła 138 tysięcy widzów, a 60 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach towarzyszących. Bank już po raz siedemnasty był mecenasem festiwalu.
 • Wieloletnie działania Banku na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika „Polityka”, trafiającym do firm, które w swojej działalności w sposób strategiczny wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej. Dodatkowo, w ramach badania Świadomości Klimatycznej Spółek na podstawie treści raportów ESG za 2021 rok, Bank uzyskał tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2022”.
 • W konkursach Best Bank Awards oraz World’s Best Digital Banks organizowanych przez magazyn „Global Finance”, Bank Millennium został uznany za Najlepszy Bank w Polsce oraz Najlepszy Bank Cyfrowy w Polsce. Bank otrzymał także wyróżnienia w 3 innych kategoriach: Najlepsza zintegrowana strona internetowa banków konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej; Najlepsza zintegrowana strona internetowa dla banków korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej; Najlepsze bezpieczeństwo informacji i zarządzanie fraudami w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • W 7. edycji rankingu „Instytucja Roku” portalu mojebankowanie.pl, aplikacja Millennium została uznana przez klientów za najbardziej przyjazną w obsłudze. W ocenie ogólnej sam Bank znalazł się na wysokiej 3. pozycji. Zajęliśmy też 3. miejsce w konkursie na „Najlepszy Bank 2022 roku” organizowanym przez „Gazetę Bankową” oraz ponownie otrzymaliśmy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi – kolejną nagrodę przyznawaną głosami konsumentów.
 • W ramach wyodrębnionej jednostki Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium, dokonaliśmy integracji usług maklerskich z usługami bankowymi. Planowany od 2021 roku podział Millennium Domu Maklerskiego na dwie części, w wyniku czego Bank przejął działalność maklerską, został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy w lipcu 2022 roku.
 • Również od lipca przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej aplikacji Millennium POS, która pozwala na przyjmowanie płatności za pomocą smartfonu lub tabletu z dostępem do Internetu, co w praktyce oznacza przekształcenie telefonu/tabletu w terminal płatniczy. Urządzenia te przyjmują transakcje zbliżeniowe kartą, smartfonem i innymi urządzeniami z modułem NFC.
 • Zostaliśmy mecenasem wystawy zdjęć polskich fotografików „Solidarni”, pokazującej dramat uchodźców z objętej wojną Ukrainy i nadzwyczajną solidarność Polaków. Wystawa była prezentowana w trzech plenerowych lokalizacjach: w Gdańsku Oliwie, Warszawie i Chełmie.
 • Już po raz drugi we współpracy z fundacją Martyny Wojciechowskiej Unaweza i akcją #CorinneRunsForGood ufundowaliśmy stypendium dla jednej z ukraińskich paraolimpijek, która chce walczyć o kondycję i medal podczas Igrzysk Paraolimpijskich w 2024 roku.
 • W okresie jesienno-zimowym po godzinach pracy wyłączaliśmy tablice świetlne w oddziałach i biurach centrali w Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku. W ten sposób zachęcaliśmy do oszczędzania i ograniczania zużycia energii elektrycznej.
 • Zmodernizowaliśmy dwie gdańskie centrale - na Targu Drzewnym i przy ul. Grunwaldzkiej. Nowa przestrzeń biurowa jest nowoczesna, ekologiczna, dostosowana do zmieniającego się stylu pracy. Projekt, który zmniejszył m.in. koszty utrzymania budynków i ślad węglowy, został zrealizowany w poszanowaniu odpowiedzialnego podejścia do wykorzystania zasobów.
 • Aby sprawdzić, jak wygląda zaangażowanie polskich regionów w zieloną transformację, opracowaliśmy „Eko-indeks Millennium - potencjał eko-innowacyjności regionów”. Raport powstał we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
 • W Millenecie dla Przedsiębiorstw udostępniliśmy możliwość logowania do systemu faktoringowego przez system bankowości elektronicznej. Od listopada jest to jedyna ścieżka logowania klienta do systemu. Zmiana jest elementem procesu digitalizacji usług w obszarze faktoringu.
 • Odbyła się 11. edycja programu „Lubię, to polecam”, w której klient mógł polecić konto Millennium 360° dowolną ilość razy i otrzymać maksymalnie 10 nagród. Każda z zaproszonych przez niego osób mogła odebrać nagrodę po spełnieniu określonych warunków.
 • Od listopada klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą uzyskać kredyt gotówkowy całkowicie online w serwisie internetowym Millenet i w aplikacji mobilnej. Możliwość dotyczy osób, które otrzymały ofertę przygotowaną na podstawie historii ich współpracy z Bankiem i spełniają jej warunki.
 • Zarząd zatwierdził strategię ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024. Stanowi ona rozwinięcie i uszczegółowienie celów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego zaprezentowanych w strategii Banku. Realizacja celów i inicjatyw ESG pozwoli działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Przedłużyliśmy wieloletnią współpracę z WWF. Partnerstwo pod hasłem: „Dbaj o las! Dom zwierząt, oddech ludzi, ochrona klimatu” przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej nas wszystkich. W ramach współpracy Bank przekazał WWF pieniądze na działania statutowe wspierające ochronę ekosystemów leśnych.
 • Bank Millennium został najlepszym bankiem cyfrowym w rankingu Przyjazny Bank „Newsweeka”! W tegorocznej edycji zajęliśmy 1. miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” i 2. miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego”. Okazaliśmy się bezkonkurencyjni w bankowości zdalnej, wygrywając we wszystkich 5 subkategoriach, co - jak komentują organizatorzy - jest rzadkością.
 • Otrzymaliśmy tytuł Solidny Pracodawca 2022 roku (nagrodę przyznawaną przedsiębiorstwom kierującym się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników) oraz, w rankingu „Financial Times” i Statisty, tytuł Europejskiego Lidera Różnorodności 2023. Tym samym znaleźliśmy się w gronie pracodawców, którzy wspierają i promują różnorodność.

2021

 • Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Bank kontynuował realizację trzech programów gwarancyjnych dla firm: Program gwarancji de minimis, program gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz program gwarancji Biznesmax.
 • W styczniu Bank umożliwił firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, złożenie wniosku o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 poprzez swój serwis bankowości internetowej.
 • Bank udostępnił kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową. Teraz klienci mogą wybrać między kredytem o stałej stopie procentowej (pozostaje niezmienna przez 5 lat, niezależnie od ewentualnych zmian stóp procentowych na rynku), a kredytem o stopie zmiennej.
 • Bank Millennium został uznany za jeden z dziesięciu najbardziej zaawansowanych cyfrowo europejskich banków według rankingu firmy doradczej Bain&Company. Zestawienie powstało na podstawie analizy stopnia cyfryzacji w ponad 50 czołowych bankach w Europie.
 • W marcu Millennium zdobyło nagrodę Celent Model Bank za usługi otwartej bankowości wdrażane systematycznie w 2020 roku. Rozwiązania banku oceniono jako doskonały przykład dobrych praktyk we wdrażaniu projektów o znaczącym wpływie na wyniki biznesowe i całą branżę.
 • Bank znalazł się na drugim miejscu w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych. Ranking, w którym wzięło udział ponad 10 tys. pracowników, przygotował i opublikował magazyn Forbes. Partnerem merytorycznym projektu była Statista – współtwórca najbardziej znanych rankingów „Best Employers” na świecie.
 • W maju Zarządy Banku Millennium i Millennium Domu Maklerskiego podjęły decyzję o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego, w ramach którego Bank jest spółką przejmującą. To pierwszy krok w stronę przeniesienia działalności maklerskiej w całości do Banku i integracji usług maklerskich w ramach jednego podmiotu.
 • Również w maju Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na rozpoczęcie działalności operacyjnej banku hipotecznego pod marką „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna”. Dzięki temu Grupa uzyskała dostęp do finansowania aktywów za pomocą listów zastawnych. Bank wystartował 14 czerwca.
 • Dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat wraz z Kontem 360 stopni Junior Bank udostępnił dedykowaną aplikację mobilną oraz kartę płatniczą. Zarówno aplikację, jak i kartę wyróżnia atrakcyjny dla dzieci design, który został zaprojektowany z ich udziałem.
 • W plebiscycie Złoty Bankier nasz kredyt hipoteczny został uznany za najlepszy na polskim rynku. Bank znalazł się również na podium w kategorii „Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”, został też wyróżniony za wsparcie projektu w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Za swoje usługi otwartej bankowości Bank został uznany za wybitnego innowatora w bankowości detalicznej i otrzymał wyróżnienie w plebiscycie „The Innovators 2021” organizowanym przez magazyn Global Finance. Zostaliśmy też uznani za najlepszy bank w Polsce w konkursie „Best Bank Awards” tego samego organizatora.
 • Podobnie jak w ubiegłym roku Bank został nagrodzony Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka, otrzymywanym przez firmy, których działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oceniane są najwyżej.
 • „Bank Millennium. Inspirowany Tobą” to od września nowe hasło marki Millennium. Nowy slogan jest odpowiedzią na toczące się zmiany - cyfryzację gospodarki i społeczeństwa, a także inne niż przed pandemią preferencje klientów.
 • Bank został jednym z patronów unikalnego na skalę europejską projektu naukowo-edukacyjnego „Uwierz w siebie” badającego obszary poczucia własnej wartości, wpływu wyglądu na samoocenę oraz pewności siebie. Projekt prowadzony był przez prof. A. Przegalińską, prof. R. Ohme i NEUROHM we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Gorillajob.
 • Jako pierwszy na rynku, Bank Millennium udostępnił płatności zbliżeniowe BLIKIEM w sklepach stacjonarnych w Polsce i na świecie. Teraz, zamiast podawać kod BLIK, wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do terminala. Płatności nie wymagają podpinania karty płatniczej do aplikacji.
 • W ramach bankowości przedsiębiorstw Bank udostępnił firmom możliwość cyfrowej, dwustronnej wymiany dokumentów w serwisie internetowym Millenet dla przedsiębiorstw. Moduł wymiany dokumentów to kolejny etap digitalizacji procesów biznesowych.
 • W tym roku po raz kolejny Festiwal filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity, którego Bank jest mecenasem tytularnym odbył się w formie hybrydowej. Od 3 do 12 września można było uczestniczyć w seansach kinowych, a od 16 września do 3 października filmy i wydarzenia można było śledzić online. Bank był mecenasem festiwalu po raz szesnasty, w tym roku przedłużył współpracę na kolejne trzy lata.
 • Bank otrzymał nagrodę The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2021 w konkursie World’s Best Digital Banks organizowanym przez magazyn Global Finance. To kolejna w tym roku międzynarodowa nagroda dla dokonań Millennium.
 • 6 grudnia Grupa Banku Millennium ogłosiła nową strategię na lata 2022-2024 pt. „Inspirują nas ludzie”. Zawarła w niej kluczowe elementy przyszłych działań - nieustanną dbałość o klienta, inteligentny wzrost i stałą poprawę zyskowności. Zgodnie ze strategią Bank planuje sprostać rosnącym, post-pandemicznym oczekiwaniom klientów i akcjonariuszy. Do 2024 roku zamierza osiągnąć 2 mld zł zysku netto (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) i współczynnik ROE (bez ww. kosztów) na poziomie ok. 14%.
 • W październiku pierwsze kredyty Banku Millennium zostały przeniesione do Millennium Banku Hipotecznego – w jego systemach pojawiło się ponad tysiąc kredytów, a 16 sądów wieczystoksięgowych w całym kraju otrzymało podpisane przez oba banki wnioski o zmianę wierzyciela w księgach wieczystych nieruchomości zabezpieczających te kredyty.
 • W 4 kwartale ruszył nowy program grantowy wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium #słuchaMYwspieraMY, w którym można było otrzymać do 4,9 tys. zł brutto na pomoc innym. Liczył się pomysł, liczba wolontariuszy i długotrwały wpływ akcji na życie społeczności lokalnej. Fundacja przyznała granty 21 liderom projektów, w akcjach wzięło udział 139 wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 2638 beneficjentów.
 • Millennium zostało zwycięzcą tegorocznej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” i jest to powrót na rankingowe szczyty w wielkim stylu. Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” oraz drugie w kategorii „Bankowość zdalna”, jako jeden z dwóch banków, które zdominowały ranking. Bank znalazł się w ścisłej czołówce we wszystkich aspektach oceny usług, zwłaszcza w zakresie bankowości mobilnej.
 • W najnowszym zestawieniu „Europejskich liderów różnorodności 2022” Financial Times, z 15 tys. firm wyłoniono 850 pracodawców, którzy wspierają i promują różnorodność w swoich organizacjach. Bank Millennium jest jednym z nich. Ranking sporządzono na podstawie opinii 100 tys. pracowników oraz ekspertów zajmujących się zasobami ludzkimi i rekrutacją.
 • Bank Millennium znalazł się również na trzecim miejscu w rankingu TOP 200 Najlepszych Polskich Marek. TOP 200 Najlepszych Polskich Marek jest rankingiem stworzonym przez magazyn „Forbes” we współpracy z firmą badawczą Minds8Roses. Zestawienie uwzględnia wartość finansową marek i porównuje, jak cenne są te, tworzone w świecie finansów czy handlu.
 • Deweloperzy zrzeszeni w Polskim Związku Firm Deweloperskich już po raz piętnasty ocenili banki pod kątem współpracy w zakresie finansowania i obsługi deweloperskich inwestycji mieszkaniowych – Bank Millennium znalazł się, podobnie jak w ubiegłym roku, na podium zajmując trzecie miejsce.
 • Zgodnie z raportem „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” ARC Rynek i Opinia Bank został liderem rankingu klientów indywidualnych w kategorii „Punkty styku” (infolinia, wizyta w oddziale, bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna, strona www) i był drugi w rankingu polecania oraz satysfakcji i lojalności klientów.

2020

 • Od połowy marca bezprecedensowy kryzys spowodowany pandemią COVID-19 w poważny sposób zakłócił funkcjonowanie gospodarki i życia społecznego. Dla Banku priorytetem stała się dbałość o życie i zdrowie ludzi, utrzymanie zdolności operacyjnej, gwarancja dostępności środków i płynne zarządzanie finansami klientów.
 • Natychmiast po wybuchu pandemii Bank uruchomił działania pomocowe skierowane do klientów i zachęcał ich do bezpiecznego bankowania bez wychodzenia z domu.
 • Większość pracowników pracowała zdalnie, oddziały były otwarte przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa, normalnie funkcjonowała bankowość internetowa i mobilna.
 • Fundacja Banku Millennium i Bank Millennium przekazały 500 000 zł Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania na wsparcie wprowadzania pierwszych polskich testów na obecność koronawirusa.
 • Bank gruntownie odświeżył kilka najpopularniejszych usług oraz wprowadził nowe rozwiązania i usługi w serwisach online (m.in. wykorzystujące potencjał otwartej bankowości). W związku z pandemią wzmocnił działania edukacyjne i wsparcie klientów w korzystaniu z kanałów online.
 • W czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego przekazała informację o zezwoleniu na utworzenie banku hipotecznego pod marką „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna”. Stworzenie Millennium Banku Hipotecznego jest kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Grupy.
 • Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2,6 mln. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie ponad 2,05 mln klientów detalicznych (+12% r/r), a z aplikacji mobilnej 1,7 mln (+18% r/r).
 • Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych osiągnęła rekordową wartość 6,8 mld zł (+ 57% w porównaniu z poprzednim rokiem), a ich udział w rynku wzrósł do 12,2%. Liczba wydanych kart debetowych po raz pierwszy przekroczyła 3 mln.
 • W ciągu 4 kwartałów roku rezerwy utworzone na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium wyniosły 677 mln zł.
 • Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania trzyletniej strategii Banku. Z powodu sytuacji epidemiologicznej podjęto decyzję o przedłużeniu strategii o jeszcze jeden rok i przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.
 • W 2020 roku Bank został wyróżniony Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka, awansując do wąskiej grupy instytucji, których działania CSR są oceniane najwyżej. We wcześniejszych latach bank aż pięciokrotnie zdobywał Srebrny Listek.
 • W 2020 roku w konkursie „Gwiazdy Bankowości”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i PwC Bank stanął aż cztery razy na podium. Został „Gwiazdą wzrostu”, zajął drugie miejsce w kategorii „Relacja z klientem” oraz trzecie w kategorii głównej i „Gwiazda innowacyjności”.
 • Po raz piętnasty Millennium zostało mecenasem Millennium Docs Against Gravity. Festiwal po raz pierwszy odbywał się w formie hybrydowej (pokazy w kinach + online na stronie MDAG.pl). Pokazano 150 filmów, z czego na seanse kinowe zorganizowane zgodnie z wymogami sanitarnymi wybrało się 65 000 widzów, a w części online uczestniczyło 60 000 osób.
 • Dzięki sponsorowanym przez Bank projekcjom z audiodeskrypcją, z seansów Millennium Docs Against Gravity skorzystali również seniorzy, osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także z dysleksją i niepełnosprawnością intelektualną.
 • Jako mecenas kultury Bank wsparł również festiwal muzyki współczesnej Sacrum Profanum, organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Festiwal, po raz pierwszy w swojej historii odbył się w formule online.
 • W konkursach organizowanych przez magazyn Global Finance Bank uznany został za najlepszego dostawcę rozwiązań w zakresie finansowania handlu w Polsce (tytuł „The Best Trade Finance Provider in Poland”) oraz za Najlepszy bank cyfrowy dla klientów indywidualnych w Polsce (nagroda The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2020).
 • Za najlepszą stronę internetową w kategorii Best Consumer Integrated Bank Site in Central and Eastern Europe for 2020 według magazynu Global Finance została uznana strona Banku.
 • W opublikowanym przez magazyn Forbes rankingu „Liderów klimatycznych Polska 2021” Millennium, z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji, znalazło się na drugim miejscu wśród biorących w nim udział firm z terytorium Polski.
 • Beata Krupińska, dyr. Departamentu Komunikacji Marketingowej i członek zarządu Millennium Goodie, została CMO Roku magazynu Media Marketing Polska, a Halina Karpińska, dyr. Departamentu Bankowości Elektronicznej Osobowością Roku w rankingu Instytucja Roku.
 • 2,2 miliona razy pobrano aplikację zakupową goodie. Swój dynamiczny rozwój (12 mln zł naliczonego cashbacku i 30 000 sprzedanych eKart) goodie zawdzięcza nowym usługom i aktywnym formom promocji.

2019

 • Najważniejszym wydarzeniem 2019 roku była fuzja z Euro Bankiem. Transakcja kupna została zamknięta 31 maja, 1 października nastąpiło prawne połączenie banków, a zakończona pełnym sukcesem fuzja operacyjna miała miejsce 11 listopada. Integracja potencjału i najlepszych praktyk Banku Millennium i Euro Banku pozwoliła stworzyć jeszcze silniejszy i bardziej konkurencyjny bank. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła do poziomu 2,6 mln.
 • W zestawieniu TOP 100 Marek firmy KPMG w Polsce, które powstało na bazie badania opinii konsumentów, Bank został uznany za lidera „Customer Experience” sektora finansowego i znalazł się w pierwszej dziesiątce stu najlepiej ocenianych marek w Polsce.
 • Wiosną klienci zaczęli korzystać z New Digital Experience czyli nowego systemu internetowego Millenet i nowej aplikacji mobilnej. Do ich budowy zastosowano unikatowe na polskim rynku technologie i rozwiązania, a także wyjątkowy design.
 • Bank stale wspiera rozwój międzykulturowy – w 2019 roku po raz trzeci przyznał stypendium dla najlepszego studenta/studentki studiów licencjackich w zakresie portugalistyki. Jest to efekt współpracy Banku Millennium z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões.
 • Już 1,5 miliona razy pobrano aplikację zakupową goodie. Swój dynamiczny rozwój goodie zawdzięcza nieustannie wprowadzanym nowym usługom (np. wirtualna karta podarunkowa) i aktywnym formom promocji.
 • Jako mecenas kultury Bank wspierał Fundację Wisławy Szymborskiej, m.in. wystawę rękopisów noblistki w Krakowie, festiwal Sacrum Profanum - siedemnaście koncertów muzyki współczesnej i Bella Bella Skyway Festival – największy w Europie festiwal światła.
 • Bank zdobył wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi przyznawane przez klientów najbardziej przyjaznym firmom w Polsce. Zwyciężył też w rankingu Instytucja Roku w kategoriach „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych” oraz „Najlepsza jakość obsługi w placówce”.
 • Ponad 92 000 osób wzięło udział w 16. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity, którego Bank Millennium jest od 14 lat mecenasem. Dzięki sponsorowanym przez Bank projekcjom z audiodeskrypcją, z seansów skorzystało m.in. 120 osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 • W dorocznym konkursie Best Bank Awards organizowanym przez renomowany magazyn Global Finance, Bank Millennium został uznany za najlepszy bank w Polsce. Wyboru dokonali redaktorzy magazynu, eksperci bankowości i czytelnicy.
 • Bank ponownie zdobył Srebrny Listek CSR za wdrażanie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej w codziennej działalności (systemy zarządzania etyką, zaangażowanie społeczne, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, itd.).
 • W tegorocznej edycji „Złotego Bankiera” Bank Millennium trzykrotnie pojawił się na podium. Zajął m.in pierwsze miejsce w kategorii „Bank wrażliwy społecznie” za Finansowy Elementarz – program edukacji finansowej przedszkolaków.
 • Od tego roku klienci indywidulni mogą już płacić Apple Pay. W kwietniu Bank udostępnił płatności Apple Pay, dzięki którym użytkownicy urządzeń z iOS (iPhone, iPad i Apple Watch) mogą wygodnie płacić telefonem we wszystkich miejscach z logo płatności zbliżeniowych.
 • Bank został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku”. Zestawienie wyróżnia firmy komunikujące się z rynkiem w najbardziej przejrzysty i regularny sposób. Bank uzyskał najwyższą, maksymalną liczbę punktów wśród spółek uczestniczących w rankingu.
 • Millennium stanął również na podium Rankingu Banków Miesięcznika Bank - zajął 1. miejsce w kategorii „Dostępność” oraz 2. miejsce w kategorii „Bank dla młodych”. W konkursie Gwiazdy Bankowości, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i PwC został najlepszym bankiem w Polsce w budowaniu relacji z klientem.
 • Jako pierwszy bank w Polsce Millennium udostępnił w aplikacji mobilnej usługę Autopay - automatyczną płatność za autostrady firmy Blue Media. Dzięki niej klienci mogą korzystać z autostrady bez potrzeby zatrzymywania się przy bramkach.
 • Bank wprowadził również token z czytnikiem kodów graficznych Cronto, innowacyjne urządzenie do logowania i autoryzacji zleceń dla klientów korporacyjnych. Jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie oparte na autorskiej technologii Cronto firmy OneSpan.
 • Prezes zarządu Joao Bras Jorge został laureatem plebiscytu BrandMe CEO magazynu Forbes. Kapituła plebiscytu wyróżniła 11 liderów z różnych branż i sektorów gospodarki, kierujących się w pracy autentycznością, transparentnością, odwagą i realizujących swoją misję z pasją.
 • W badaniu ARC Rynek i Opinia „Monitor satysfakcji klientów banków 2019” bank zajął 1. miejsce w kategorii „Satysfakcja i lojalność”. Osiągnął również najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS=52 wśród polskich banków (przy średniej = 38).
 • W analogicznym badaniu zachowań i preferencji klientów firmy doradczej Bain & Company Bank również uzyskał najwyższy wśród polskich banków wskaźnik zadowolenia NPS (w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł on o 10 punktów i osiągnął poziom 43).
 • Pracownicy Banku Millennium i byłego Euro Banku wzięli udział w charytatywnej akcji „Our People: Together to the Moon”. Polegała ona na wspólnym „przemierzeniu” odległości między Ziemią a Księżycem. Za każdy przebyty kilometr Bank przekazywał złotówkę na cele społeczne - w sumie przekazał ponad 380 tys. zł.
 • Bank dostosował swoje usługi do wymogów dyrektywy PSD2. Wprowadził nową metodę aktywacji kanałów elektronicznych oraz dodatkowe zabezpieczenia przy logowaniu i uwierzytelnianiu operacji. Jako jeden z pierwszych na rynku udostępnił interfejs produkcyjny otwartej bankowości w standardzie PolishAPI.

2018

 • W raporcie Deloitte oceniającym cyfrową dojrzałość banków w prawie 40 krajach Europy i Bliskiego Wschodu znaleźliśmy się w gronie cyfrowych liderów regionu. Opisano nas jako bank dojrzały cyfrowo, dobrze przygotowany do wyzwań otwartej bankowości, oferujący już teraz wiele usług pozabankowych.
 • Zakończono wszelkie niezbędne prace związane z wdrożeniem nowych przepisów rozporządzenia RODO w procesach dotyczących zarządzania informacją o kliencie. Bank jest dostosowany do RODO we wszystkich kluczowych obszarach.
 • W 17 edycji rankingu "Przyjazny Bank Newsweeka” zajęliśmy 1 miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”, 2 miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” oraz 3 miejsca w kategoriach „Bankowość internetowa” i „Bankowość hipoteczna”.
 • Prezes zarządu Joao Bras Jorge zajął drugie miejsce w rankingu Bankowiec Roku 2018 magazynu „Forbes”, został też ponownie wybrany prezesem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.
 • W Szkole Głównej Handlowej otworzyliśmy Centrum coworkingu dla startupów 317G, w którym studenci i absolwenci mogą rozwijać swoją przedsiębiorczość.
 • Bank zdobył wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi, przyznawane przez klientów najbardziej przyjaznym firmom w Polsce, zwyciężył też w rankingu Instytucja Roku w kategoriach „Najlepsza jakość obsługi w placówce” i „Jakość obsługi w zdalnych kanałach”.
 • Po raz jedenasty Bank włączono do Respect Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, został też laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku” dla spółek z indeksu mWIG 40, które komunikują się z rynkiem w przejrzysty sposób.
 • W tegorocznej edycji „Złotego Bankiera” Konto 360° zostało uznane za najlepsze na rynku, Bank zdobył tytuł najbezpieczniejszego banku w Polsce, a w trójce najlepszych znalazły się karta kredytowa Impresja oraz program edukacyjny Finansowy Elementarz.
 • Bank ponownie zdobył Srebrny Listek CSR za wdrażanie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej w codziennej działalności, zwyciężył też w konkursie „Strona Internetowa bez Barier”, promującym dostęp do informacji cyfrowej osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i narażonym na wykluczenie cyfrowe.
 • Widget „Pomoc w podróży” – przycisk szybkiego kontaktu z ubezpieczycielem, dostępny w ramach ubezpieczenia turystycznego w aplikacji mobilnej Banku zdobył nagrody w konkursach The Innovators 2018 oraz Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018.
 • Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego o nazwie „Millennium Bank Hipoteczny” z siedzibą w Warszawie. Będzie to kolejny podmiot w grupie kapitałowej banku.
 • Klienci korzystają już z nowej strony internetowej Banku oraz nowej strony do logowania – zmieniono warstwę wizualną i układ informacji, a stronę zoptymalizowano pod kątem korzystania z niej na urządzeniach mobilnych.
 • Bank znalazł się na liście polskich spółek w indeksach rynków rozwiniętych stworzonych przez FTSE Russell. Obok innych firm bank wszedł do indeksu w kategorii Małe spółki (small cap).
 • 1 listopada na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Bank przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast).
 • 5 listopada Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Przedmiotem transakcji było nabycie przez nas ok. 99,79% akcji Euro Banku. UOKiK wyraził już zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem. Po uzyskaniu akceptacji KNF fuzja banków nastąpi w drugiej połowie 2019 roku.
 • W badaniu ARC Rynek i Opinia „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” Bank zajął 1 miejsca w kategoriach „Satysfakcja”, „Ocena punktów styku” i „Ocena opłat i prowizji”. Osiągnął również najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS=61 wśród banków w Polsce.
 • W grudniu wdrożono wszystkie wymagane zmiany znowelizowanej ustawy o Usługach Płatniczych, wprowadzającej w życie unijną dyrektywę PSD2. Jako instytucja płatnicza Bank jest w pełni gotowy do obsługi klientów zgodnie z nowymi regułami.

2017

 • Bank ogłosił nową strategię na lata 2018-2020 - zamierza osiągnąć 1 mld zł zysku netto w 2020 roku i współczynnik ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Planuje też dalszą cyfryzację, klientocentryzm i behawioralną personalizację.
 • Bank uruchomił goodie – intuicyjną, nowocześnie zaprojektowaną i otwartą dla wszystkich platformę zakupową, która powstała na zasadzie wewnętrznego start-up’u.
 • Wystartował program rekomendacyjny „Lubię to polecam”, dzięki któremu klienci mogą rekomendować znajomym założenie Konta 360°i otrzymywać atrakcyjne nagrody.
 • Wprowadzono tokenizację wszystkich rodzajów kart płatniczych czyli możliwość tworzenia wirtualnego odpowiednika plastikowej karty płatniczej w telefonie. Dzięki temu posiadacze kart Banku mogą płacić zbliżeniowo telefonem.
 • Bank przystąpił do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a magazyn branży finansowej „Euromoney” uznał go za Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes społecznie odpowiedzialny.
 • Minęło 25 lat od momentu wejścia Banku i sektora bankowego na warszawską giełdę. Bank Millennium był pierwszym polskim bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • W 16. edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Bank zajął 1. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”, 1. miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” oraz 2. w kategorii „Bankowość internetowa”.
 • W aplikacji mobilnej udostępniono możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i biletów parkingowych, a w serwisie bankowości internetowej możliwość tworzenia Profilu Zaufanego, otwierającego dostęp do usług administracji publicznej. Za to ostatnie rozwiązanie Bank otrzymał nagrodę “Breakthrough Collaboration in Financial Services” w konkursie BAI Global Innovation Awards.
 • Plebiscyt Złoty Bankier i kolejne nagrody. Bank zwyciężył w kategorii „Konto osobiste”, zajął drugie miejsce w kategoriach „Kredyt hipoteczny” i „Najlepsza jakość obsługi”, po raz kolejny został też uznany za jeden najbezpieczniejszych banków w Polsce.
 • Magazyn Global Finance uznał Bank za „Najlepszy bank cyfrowy dla klientów indywidualnych w Polsce", a w kategorii ”Najlepsze usługi finansowania handlu” za „Najlepszy bank w Europie Środkowo – Wschodniej”.
 • W aplikacji mobilnej oraz w serwisie internetowym Millenet udostępniono kupno ubezpieczeń turystycznych. Dzięki unikatowej opcji „Pomoc w podróży” klienci mają możliwość bardzo szybkiego kontaktu z ubezpieczycielem.
 • Bank wszedł w skład FTSE4Good Emerging Index, jednego z serii indeksów FTSE4Good stworzonych przez FTSE Russell, członka Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.

2016

 • Po dekadzie współpracy Bank został mecenasem tytularnym największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY; uruchomił też profil na Twitterze.
 • Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium został nowym prezesem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.
 • Bank otrzymał nagrodę magazynu Global Finance „The 2016 World’s Best Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe” w kategoriach „Best mobile banking app” i „Best trade finance services” dla bankowości korporacyjnej.
 • Bank włączył do oferty możliwość kupna ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC w pełni online (w aplikacji mobilnej i systemie transakcyjnym Millenet); udostępnił też usługę, która pozwala płacić zbliżeniowo telefonem tak jak kartą zbliżeniową.
 • W 15. edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Bank zajął drugie miejsce w kategoriach: Bankowość hipoteczna i internetowa oraz trzecie miejsce w kategorii Bankowość tradycyjna i mobilna.
 • Klienci otrzymali dostęp do polskiej e-administracji: za pośrednictwem bankowości internetowej zaczęli korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS; mogą też wypełniać i składać wnioski o świadczenia z programu „Rodzina 500+”.
 • W ramach projektu „Finansowy Elementarz”, Fundacja Banku Millennium przeprowadziła w 70 przedszkolach blisko 200 warsztatów. W ten sposób przeszkoliła z pojęć związanych ze światem finansów ponad 5000 przedszkolaków w całej Polsce.
 • W zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte Bank otrzymał Srebrny Listek CSR, po raz kolejny znalazł się też w składzie Respect Index - indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w Warszawie.

2015

 • Bank Millennium jest jednym z sześciu banków, które udostępniły system płatności za pomocą telefonu komórkowego BLIK w swoich aplikacjach mobilnych.
 • Bank dokonał aktualizacji strategii na kolejne 3 lata (2015-2017).
 • Bank Millennium zwyciężył w uznawanym za najbardziej prestiżowy w Polsce rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Bank został uznany za najlepszy w kraju pod względem jakości obsługi klientów detalicznych (bankowości tradycyjnej powtórzył swój ubiegłoroczny sukces i ponownie zwyciężył w kategorii „Bank w Internecie" oraz został uznany za najlepszy także w kategorii „Bankowość Hipoteczna”.
 • Laureatem nagrody Złote Berło  został Teatr Polskiego Radia.

2014

 • Prezes Zarządu Banku Millennium, Joao Bras Jorge został członkiem Rady Związku Banków Polskich. 
 • Bank obchodzi swoje 25 lecie.
 • Uruchomiona zostaje nowa strona internetowa Banku. Najważniejszą zmianą jest jej responsywność - oznacza to, że wyświetlana jest poprawnie na wszystkich urządzeniach: komputerach, tabletach oraz telefonach.
 • W dorocznym, trzynastym z kolei Rankingu Przyjazny Bank „Newsweeka” 2014 Bank Millennium zwyciężył w kategorii „Bank w internecie” oraz zajął 2 miejsce w kategorii „Bank dla klienta indywidualnego”. Bank zajął również 2 miejsce w nowej kategorii „ Bankowość hipoteczna”.
 • Bank Millennium zaliczył na bardzo dobrym poziomie przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego Przegląd Jakości Aktywów polskich Banków i Testy Warunków Skrajnych. Wyniki te potwierdzają, że Bank Millennium, jest instytucją bezpieczną i odporną na potencjalne kryzysy rynkowe.
 • Jerzy Maksymiuk, wybitny dyrygent, kompozytor, pianista i wielka osobowość polskiej sceny muzycznej został laureatem nagrody „Złote Berło” 2014.

2013

 • Pan Joao Bras Jorge został powołany na Prezesa Zarządu Banku. Dotychczasowy Prezes Pan Bogusław Kott został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku.
 • 24 października Pan Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium, złożył rezygnację z pełnionej funkcji i wszedł w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium. Rada Nadzorcza wybrała go na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 • Pan Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium, otrzymał Honorową Nagrodę Kapituły konkursu „Lider Polskiej Bankowości", „za wizję i kreowanie sektora bankowego".
 • Danuta Szaflarska, wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna została laureatką nagrody „Złote Berło" przyznawanej przez Bank Millennium i Fundację Kultury Polskiej.
 • Bank Millennium zwyciężył w głównym rankingu „Bank Przyjazny - Klient Detaliczny" w przygotowywanym dorocznie przez magazyn Newsweek rankingu najlepszych banków w Polsce. W rankingu „Bank Przyjazny – Bank Internetowy" Bank Millennium został sklasyfikowany na 2 miejscu.
 • Grupa Banku Millennium osiągnął w roku 2013 drugi najwyższy w swojej historii roczny zysk, wynoszący 536 mln zł.

2012

 • Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium, został laureatem "Wektora 20-lecia", specjalnej nagrody Stowarzyszenia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium, uhonorowany został tytułem "Bankowca 20-lecia" - nagrodą specjalną Miesięcznika Finansowego "Bank" przyznaną z okazji 20-lecia pisma.
 • Bank Millennium został uznany za najlepszy i najbardziej przyjazny bank internetowy w Polsce w rankingu magazynu Newsweek "Bank Przyjazny – Bankowość Internetowa". W rankingu generalnym "Bank Przyjazny – Klient Indywidualny", oceniającym poziom usług dla klientów indywidualnych, Bank Millennium został sklasyfikowany na 2 miejscu (w roku poprzednim był 3.).
 • Bank Millennium podał do wiadomości „Zaktualizowaną strategię Banku na lata 2013-2015".
 • Jerzy Stuhr, wybitny aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog i pisarz został laureatem nagrody „Złote Berło" 2012.

2011

 • Utworzenie segmentu Bankowość Prywatna.
 • Bank Millennium znalazł się w składzie RESPECT Index - pierwszym indeksie społecznie odpowiedzialnych firm w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Wybitny pisarz Wiesław Myśliwski został laureatem tegorocznej nagrody "Złote Berło" przyznawanej dorocznie przez Bank Millennium i Fundację Kultury Polskiej.
 • Bank Millennium rozpoczął współpracę z Makro Cash & Carry, podmiotem należącym do Grupy METRO – jednej z największych na świecie sieci cash-and-carry mającej w Polsce 1.3 mln Klientów.
 • Uruchomienie nowego, mobilnego kanału dostępu do rachunków bankowych.
 • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 466,5 mln zł.

2010

 • Bank przeprowadził pierwszą w Polsce kampanię reklamową z wykorzystaniem serwisu społecznościowego You Tube.
 • Emisja akcji serii „L" Banku, podwyższenie kapitału o ponad 1 mld zł.
 • Józef Wilkoń - grafik, malarz, rzeźbiarz i jeden z najbardziej znanych na świecie ilustratorów książek został laureatem nagrody "Złote Berło" w roku 2010.
 • KKarta kredytowa Millennium Visa Impresja otrzymała międzynarodową nagrodę 2010 Publi-News Trophees for Innovative Cards. Impresja zwyciężyła w kategorii kart lojalnościowych w Europie.

2009

 • Bank Millennium ogłasza zaktualizowaną strategię rozwoju i cele na lata 2010-2012. Bank planuje stabilny wzrost rynkowy zarówno w obszarze detalicznym, jak i przedsiębiorstw, tak w zakresie kredytów, jak i depozytów.
 • Bank Millennium Perłą Polskiej Gospodarki w rankingu polskich przedsiębiorstw przygotowanym przez redakcję miesięcznika Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Kompozytor Krzysztof Penderecki został laureatem nagrody "Złote Berło" przyznanej po raz jedenasty przez Bank Millennium i Fundację Kultury Polskiej.

2008

 • Kapituła IX edycji konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw przyznała Bankowi Millennium Godło „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców".
 • W maju 2008 Bank uhonorował swojego milionowego Klienta.
 • W badaniach spontanicznej znajomości marek instytucji bankowych w Polsce, przeprowadzonych przez SMG/KRC, Bank Millennium znalazł się w pierwszej trójce najbardziej rozpoznawanych banków w Polsce.
 • Laureatem nagrody "Złote Berło" za rok 2007 został Wojciech Młynarski, autor tekstów i piosenkarz.

2007

 • Bank Millennium w niezależnym badaniu reputacji marek Premium Brand 2007 otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji.
 • Oferta Banku Millennium dla małych i średnich firm po raz kolejny została uznana za najlepszą na rynku i zajęła pierwsze miejsce ex aequo w corocznym rankingu miesięcznika "Forbes" - "Najlepszy bank dla małych i średnich firm".
 • Doroczną nagrodę "Złote Berło", przyznawaną przez Bank Millennium i Fundację Kultury Polskiej wybitnym twórcom kultury polskiej, w 2007 roku otrzymała Maria Fołtyn, wybitna śpiewaczka operowa i reżyser.
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2007 roku wyniósł 461,6 mln zł, i był najlepszy, jaki w swojej historii Bank osiągnął z działalności powtarzalnej.

2006

 • Bank Millennium "Perłą Polskiej Giełdy" w rankingu dziennika "Parkiet".
 • Bank Millennium otrzymał tytuł "Spółka Godna Zaufania 2006" w ratingu spółek giełdowych przygotowanym przez Polski Instytut Dyrektorów.
 • Bank otrzymuje po raz drugi tytuł „Najlepszy bank internetowy w Polsce", w konkursie organizowanym magazyn Global Finance.
 • Bank Millennium, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadził nową, jednolitą identyfikację wizualną w placówkach swojej ogólnopolskiej sieci oddziałów.
 • Spółka Grupy Banku Millennium BEL Leasing sp. z o.o. zmieniła nazwę na Millennium Leasing sp. z o.o. Wraz ze zmianą nazwy Spółka wprowadza też nowy znak marketingowy (logo) i nowe kolory korporacyjne spójne z kolorystyką wszystkich spółek Grupy Banku Millennium.
 • Bank Millennium mecenasem Festiwalu Światowego Filmu Dokumentalnego - Planete Doc Review i fundatorem głównej nagrody „Millenium Award".
 • Złote Berło" – nagrodę Fundacji Kultury Polskiej i Banku Millennium, w roku 2006, otrzymał Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg i prozaik.

2005

 • System bankowości internetowej Banku uznany za najlepszy w Polsce w światowym konkursie „World's Best Internet Banks", organizowanym przez niezależny międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance.
 • 3 miejsce w rankingu „Najlepszy Bank dla Firm" miesięcznika „Forbes".
 • Ponowne przyznanie tytułu „Top Rated" w rankingu „Global Custodian Magazine".
 • Liczba użytkowników systemu bankowości internetowej dla Klientów indywidualnych Banku Millennium - Millenet - przekroczyła 200.000.
 • Bank Millennium S.A. wspólnie ze spółką zależną BEL Leasing Sp. z o.o. (będącą następcą prawnym spółki BIG BG Inwestycje S.A.) zawarł porozumienie dotyczące rozliczenia umowy sprzedaży 10 % akcji PZU SA zawartej 21 grudnia 2004 roku z Eureko B.V.
 • Nagrodę „Złote Berło" otrzymuje znany aktor Janusz Gajos.

2004

 • Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku, otrzymuje "Nagrodę Gospodarczą" dla Najlepszego Prezesa Banku 15-lecia 1989-2004, ustanowioną przez Gazetę Prawną z okazji 15-lecia transformacji gospodarczej i honorującą osoby, które wywarły największy wpływ na polską gospodarkę w latach 1989 - 2004.
 • Bank Millennium i Telewizja Polska SA inaugurują wspólny program "Perły Millennium", na który składają się wydarzenia artystyczne z kręgu kultury wysokiej wyprodukowane i wypromowane wspólnie przez Bank i TVP.
 • Nagrodę "Złote Berło" otrzymuje Sławomir Mrożek.

2003

 • Zmiana nazwy BIG Bank GDAŃSKI na Bank Millennium.
 • Zmiana siedziby Banku, scentralizowanie rozproszonych lokalizacji w nowym budynku Millennium Plaza w Warszawie.
 • Bank Millennium w międzynarodowym, koordynowanym przez JPMorgan Chase Bank, konsorcjum banków odpowiedzialnych za organizację i obsługę transakcji Banku Handlowego Iraku.
 • Bank Millennium mecenasem trasy koncertowej "Tomasz Stańko Millennium Tour 2003".

2002

 • Ujednolicenie sieci oddziałów pod marką Millennium.
 • Nagrodę "Złote Berło" otrzymuje Roman Polański.
 • Połączenie PTE Ego z PTE Skarbiec-Emerytura, sprzedaż udziałów na rzecz BRE Banku.
 • Bank zostaje mecenasem i fundatorem stypendium w Konkursie Prezydenta RP na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych i sztuk projektowych.
 • Wydany wspólnie z Polskim Radiem sześciopłytowy album "Jazz w Polsce - Antologia 1950-2000" zostaje laureatem "Fryderyka".

2001

 • Połączenie BIG Banku SA w ramach, którego funkcjonowała sieć Millennium, z BIG Bankiem GDAŃSKIM.
 • Rozpoczęcie procesu unifikacji i modernizacji systemów informatycznych.
 • Nowa strategia współpracy z Klientami w wyniku, której powstają odrębne linie biznesowe do obsługi poszczególnych grup Klientów:
  • - Millennium Biznes - obsługująca małe firmy,
  • - Bank Millennium PRESTIGE - bankowość dla Klientów o wysokim statusie majątkowym,
  • - Bankowość Przedsiębiorstw - usługi dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
 • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymuje zezwolenie KPWiG na prowadzenie działalności.
 • Bank otrzymuje tytuł Mecenasa Kultury Sopotu.
 • Stanisław Lem laureatem nagrody "Złotego Berła".

2000

 • Banco Comercial Portugues zostaje inwestorem strategicznym Banku.
 • BIG Bank GDAŃSKI sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej - Sydney 2000.
 • Bank otrzymuje tytuł Mecenasa Kultury Gdańska.

1999

 • Rozpoczęcie działalności przez Otwarty Fundusz Emerytalny EGO.
 • Otwarcie pierwszych 100 oddziałów sieci detalicznej Millennium.
 • Zakup, wspólnie z Eureko, 30% prywatyzowanego PZU SA.
 • Powołanie, wspólnie z Polską Fundacją Kultury, nagrody "Złote Berło" i wręczenie jej Jerzemu Giedroyciowi.

1998

 • Rozpoczęcie działania przez sieć nowoczesnych usług detalicznych Millennium utworzonej wspólnie z Banco Comercial Portugues.
 • Uzyskanie licencji przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne BBG SA utworzone wspólnie z Eureko BV.
 • Bank sponsorem wielkiej retrospektywnej wystawy malarstwa Mariana Mokwy w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

1997

 • Połączenie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA i Banku Gdańskiego SA - powstanie BIG Banku GDAŃSKIEGO SA.
 • Emisja akcji banku w formie Globalnych Kwitów Depozytowych notowanych na giełdzie w Londynie.
 • BIG Bank GDAŃSKI zostaje sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyskach w Nagano 1998 i Sydney 2000.

1996

 • Bogusław Kott, Prezes Zarządu BIG SA zostaje "Bankowcem Roku" w ankiecie "Gazety Bankowej" i Związku Banków Polskich.
 • Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla BIG SA za największe obroty na rynku obligacji.
 • Dom Maklerski BIG wprowadza zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie.
 • BIG SA zostaje sponsorem międzynarodowego turnieju tenisowego PROKOM Polish Open.
 • BIG SA zostaje oficjalnym sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej - Atlanta 1996.
 • BIG SA zostaje założycielem Bankowej Fundacji Kultury.

1995

 • Zakup pierwszej transzy prywatyzowanego Banku Gdańskiego SA.
 • Pierwsze w Polsce wydzielenie ze struktur banku Biura Maklerskiego i przekształcenie go w samodzielną spółkę.
 • Powołanie spółki doradczej BIG Finance Sp. z o.o.
 • BIG SA sponsorem tytularnym, a Fundacja Rozwoju Morskiego żeglarstwa Regatowego organizatorem żeglarskich Mistrzostw Świata w klasie QT w Gdyni i Sopocie.

1994

 • Wprowadzenie pierwszej polskiej karty płatniczej POLCARD BIZNES.
 • Utworzona przez BIG SA Fundacja Rozwoju Morskiego Żeglarstwa Regatowego otrzymała nagrodę Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, PZŻ i "Głosu Wybrzeża" - "Rejs Roku" za organizatorskie działania, które doprowadziły do profesjonalnego programu sponsorowania i promocji wyczynowego żeglarstwa morskiego.

1993

 • Wydanie pierwszej polskiej karty płatniczej POLCARD CLASSIC.
 • BIG SA zdobywa tytuł "Najlepszy polski bank w roku 1993" przyznany przez brytyjski magazyn Euromoney.
 • BIG SA zostaje Sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyska w Lillehammer '94 i Atlancie '96.

1992

 • Pierwsze notowanie akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych - BIG SA jest pierwszym bankiem na giełdzie.
 • Przejęcie przez BIG SA Łódzkiego Banku Rozwoju SA - pierwsze w powojennej historii Polski przejecie banku prywatnego.
 • BIG SA zdobywa tytuł "Bank Roku w Europie Środkowo - Wschodniej" przyznany przez brytyjski magazyn "Central European".
 • Rozpoczęcie obsługi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1991

 • Wydanie pierwszej w Polsce międzynarodowej karty płatniczej systemu VISA.
 • Powołanie spółki BEL Leasing Ltd.
 • Pierwsza w Polsce emisja Bonów Lokacyjnych.
 • Założenie wspólnie z Orbis SA spółki PolCard Sp. z o.o. obsługującej rozliczenia płatności kartami płatniczymi.
 • Rozpoczęcie pierwszego w Polsce profesjonalnego programu sponsorskiego w żeglarstwie - rozpoczęcie dorocznych regat BIG CUP.

1990

 • Pierwsza publiczna emisja akcji Banku.
 • Utworzenie Biura Maklerskiego BIG SA.
 • Rozpoczęcie pierwszych w Polsce usług safe-custody.
 • Rozpoczęcie przez Bank działalności leasingowej.
 • BIG SA zakłada Fundację "Pro Musica Camerata" wspierającą inicjatywy operowe Warszawskiej Opery Kameralnej.

1989

 • 7 czerwca - powstanie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA, jednego z pierwszych banków komercyjnych w Polsce.
 • 17 lipca - rozpoczęcie działalności operacyjnej przez BIG SA.