Misja fundacji „Pomnażamy kapitał społeczny” odnosi się do wspierania projektów, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych. Koncentrujemy się na trzech obszarach działań: edukacji finansowej, edukacji kulturalnej oraz promocji wolontariatu. W ramach głównego, autorskiego programu fundacji „Finansowy Elementarz” zrealizowaliśmy ponad 2 200 warsztatów dla 53 000 tysięcy przedszkolaków. Angażując się w projekt BAKCYL przeprowadziliśmy ponad 350 lekcji dla gimnazjalistów z podstaw finansów. Byliśmy partnerem wydarzeń edukacji kulturalnej realizowanych dla ponad 8 000 osób. W akcjach wolontariatu wspieranych przez fundację uczestniczyło ponad 600 wolontariuszy realizując programy dla kilkunastu tysięcy beneficjentów.

 

Informacje podstawowe:

Nazwa: Fundacja Banku Millennium
Adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Numer KRS: 0000097600
Numer REGON: 010528035
Numer NIP: 526-021-49-18
Rachunek bankowy: 48 1160 2202 0000 0000 2983 0059

Zarząd i Rada Fundacji

Rada Fundacji

Prezes Rady Fundacji Joao Bras Jorge

Wiceprezes Rady Fundacji Fernando Bicho

Sekretarz Rady Fundacji Andrzej Gliński

Członkowie Rady Fundacji

Wojciech Haase

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Iwona Jarzębska

Członkowie Zarządu

Beata Krupińska
Paulina Wołosz-Sitarek
 

Kontakt

Fundacja Banku Millennium

ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Formularz kontaktowy