O fundacji

Fundacja Banku Millennium jest kontynuatorką powołanej w roku 1990 fundacji „Bliżej Europy” oraz Fundacji „Inspiruje nas życie”. W pierwszym okresie, w latach 1990-2011, działalność fundacji związana była głównie z tworzeniem zasad funkcjonowania i infrastruktury dla nowoczesnego rynku finansowego w Polsce oraz wspieraniem międzynarodowej wymiany doświadczeń w tym zakresie.

W roku 2011 Fundator, którym jest Bank Millennium, podjął decyzję o rozszerzeniu celów działania fundacji w związku z planami realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz chęcią stworzenia uniwersalnej platformy aktywności społecznej pracowników Grupy Banku Millennium.

Informacje podstawowe

Nazwa: Fundacja Banku Millennium
Adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Numer KRS: 0000097600
Numer REGON: 010528035
Numer NIP: 526-021-49-18
Rachunek bankowy: 48 1160 2202 0000 0000 2983 0059

Misja, cele, zakres działania

 • Misja

  Misją fundacji jest wspieranie aktywności społecznej na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.


 • Cele

  • organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju przedsiębiorczości, w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego, 
  • wspieranie działań prowadzonych przez Grupę Banku Millennium w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju, 
  • organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego, 
  • tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej, 
  • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów fundacji. 

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez tworzenie programów własnych oraz animowanie, wspieranie i organizowanie działań osób indywidualnych (w tym pracowników Grupy Banku Millennium) i instytucji posiadających cele zbieżne z celami statutowymi fundacji.


 • Zakres działania

  Fundacja prowadzi działalność w następujących obszarach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, 
  • oświata, nauka, edukacja, 
  • ochrona zdrowia, sport i aktywny wypoczynek, 
  • ekologia, ochrona środowiska, 
  • rozwój przedsiębiorczości, szczególnie rynku finansowego, 
  • społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój 
  • prawa i swobody obywatelskie, 
  • przeciwdziałanie patologiom, 
  • działania charytatywne, wolontariat pracowniczy. 

Zarząd i Rada Fundacji

Rada Fundacji

Prezes Rady Fundacji Joao Bras Jorge

Wiceprezes Rady Fundacji Fernando Bicho

Sekretarz Rady Fundacji Andrzej Gliński

Członkowie Rady Fundacji

Maria Jose Campos
Wojciech Haase
Wojciech Rybak


Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Iwona Jarzębska

Członkowie Zarządu

Beata Krupińska
Paulina Wołosz-Sitarek
 

Kontakt

Fundacja Banku Millennium

ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Formularz kontaktowy