Nagroda Złote Berło


24.05.2001

"Złote Berło" dla Stanisława Lema

Nagrodę "Złote Berło" w roku 2001 przyznawaną przez Fundację Kultury Polskiej i BIG Bank GDAŃSKI S.A. otrzymał pisarz Stanisław Lem.

Kapituła nagrody pod przewodnictwem Beaty Tyszkiewicz przyznała Stanisławowi Lemowi to wyróżnienie "za wyprzedzenie myślą swego czasu". Nagrodę stanowi rzeźba wykonana przez prof. Krzysztofa Nitscha oraz 100 tysięcy złotych. Nagrodę dodatkową, przeznaczoną dla młodego utalentowanego twórcy w wysokości 10 tysięcy złotych, Stanisław Lem przekazał Jolancie Stefko, młodej krakowskiej poetce. Fundatorem obu nagród jest BIG Bank GDAŃSKI S.A.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 24 maja 2001 roku w Sali Hołdu Pruskiego w krakowskich Sukiennicach, a okazjonalny benefis Laureata w Teatrze Stu 27 maja 2001 roku. Retransmisję tego wydarzenia obejrzeć można było w 2 Programie TVP 3 czerwca br.

Stanisław Lem

Debiutował w 1946 roku powieścią "Człowiek z Marsa", w 1951 wydał pierwszą książkę, powieść fantastyczno-naukową "Astronauci". Kolejne utwory - przetłumaczone na kilkadziesiąt języków, wydane w łącznym nakładzie sięgającym trzydziestu milionów egzemplarzy - zdobywają dla Lema pozycję jednego z największych pisarzy w historii science fiction, a "Solaris", "Głos Pana", "Dzienniki gwiazdowe", czy "Cyberiada" weszły na trwałe do kanonu najsłynniejszych dzieł SF dwudziestego wieku.

Wyrazem międzynarodowego uznania jest przyznanie Lemowi w 1973 roku honorowego członkostwa Science Fiction Writers of America. Stanisław Lem jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiego Pen Clubu, laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych (m.in. Nagrody państwowej I stopnia w dziedzinie kultury i sztuki, austriackiej nagrody państwowej w dziedzinie kultury europejskiej), Odznaczeń (Orderu Orła Białego), doktoratów honoris causa (Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Lwowskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 1972 Lem bierze udział w Pracach Komisji Polskiej Akademii Nauk "Polska 2000". Od 1994 jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.