Informacje prasowe


26.07.2016

Wzrost bazy klientów i przychodów, rozwój platformy mobilnej
Działalność Grupy Banku Millennium w I połowie 2016 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł w pierwszym półroczu 2016 roku 431 mln zł, czyli 31,5% więcej niż w pierwszej połowie 2015 roku, przy poziomie współczynnika zwrotu z kapitału (ROE) 13%. Na wynik znaczący wpływ miała zapowiadana wcześniej realizacja transakcji VISA Europe, która przyniosła przychody brutto na poziomie 283 mln zł. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 45 tys. do poziomu 1 414 tys.