Informacje prasowe


13.10.2005

Wstępne wyniki Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku wyniósł 189,6 mln zł i był o 19% wyższy niż w analogicznym okresie 2004 roku (159,3 mln zł).

W pierwszych  dziewięciu miesiącach 2005  roku Grupa Banku Millennium osiągnęła znaczącą poprawę dochodowości z podstawowej działalności biznesowej:
  • Wzrost wskaźnika ROE z 11,6% do 12,8%
  • Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 2,1% r/r pomimo niższych marż
  • Imponujący wzrost wyniku z tytułu prowizji o 21%, dzięki kredytom, kartom kredytowych oraz funduszom inwestycyjnym.
  • Koszty operacyjne pod kontrolą  (-2% w stosunku do I-III kw. 2004 r.) 
  • Rezerwy na utratę wartości kredytów spadły o 47%, a dzięki odzyskanym należnościom w kwocie 33 mln zł zmniejszyły się potrzeby w zakresie rezerw
  • Kredyty zagrożone na poziomie niższym o 269 mln zł. r/r, wskaźnik kredytów zagrożonych (według polskich standardów) spadł z 20% do 13%.
  • Wysoki współczynnik wypłacalności na poziomie 18,8% (w tym 15,9% współczynnik 1 kategorii)
Pełna wersja komunikatu prasowego (format PDF)