Informacje prasowe


29.06.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wnioski Dobry Start i Rodzina 500+ od 1 lipca online w Banku Millennium

Dobry start to kolejny po Rodzina 500+ rządowy program wsparcia polskich rodzin, w którym uczestniczy Bank Millennium. Od 1 lipca klienci banku mogą składać wnioski Dobry start w serwisie bankowości internetowej Millenet. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku online do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września br. Wnioski papierowe będą dostępne w gminach od 1 sierpnia. Od 1 lipca klienci Banku Millennium mogą też składać online wnioski na kolejny okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+.

Dobry Start to program wsparcia, w ramach którego rodziny otrzymają raz w roku, na każde uczące się dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Jest ono przyznawane uczniom do 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24 roku życia. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. W Banku Millennium proces składa się z pięciu kroków, jest prosty i intuicyjny. Kończy się akceptacją kodem SMS i otrzymaniem UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) na adres e-mail. Po przesłaniu wniosku w Millenecie, status wniosku można sprawdzić w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski.

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych do 31 sierpnia br., gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada br., gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nie ma możliwości wnioskowania w imieniu innej osoby. Jeżeli gminy klienta nie ma na liście w serwisie bankowości i internetowej, wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania klienta.

Więcej o programach Dobry start i 500+:
www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/millenet-dla-klientow-indywidualnych-biznes/milleurzad
www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html
www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/11-06-2018-bank-millennium-w-programie-dobry-start
www.rodzina500plus.gov.pl