Informacje prasowe


26.05.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Wniosek o 500+ dla obywateli Ukrainy w Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił możliwość ubiegania się o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy. Wniosek dostępny jest w bankowości elektronicznej w języku polskim oraz ukraińskim. To kolejne usprawnienie w ramach szeregu inicjatyw społecznych i pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Wniosek o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy można złożyć w Millenecie w zakładce MilleUrząd. Wchodząc na wniosek, klient sam wybiera, czy chce wypełnić go po polsku, czy po ukraińsku. Kolejną z zalet wprowadzonego rozwiązania jest fakt, że cały formalny proces zainteresowany przechodzi w ramach kanałów bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wkrótce wniosek będzie dostępny również w aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Świadczenie Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy to środki, które przyznaje i wypłaca ZUS obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi albo sprawują opiekę nad dzieckiem, które jest uchodźcą. O świadczenie ubiegać się może rodzic dziecka, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem na podstawie orzeczenia polskiego sądu. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem banku, obywatel Ukrainy oraz dziecko muszą mieć nadany nr PESEL, oraz mieszkać na terenie Polski. Podczas wypełniania formularza potrzebny będzie również dokument podróży, na podstawie którego osoby przekroczyły granicę, akt urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce. Opiekun tymczasowy musi przedłożyć dodatkowo postanowienie sądu.

Co ważne wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ nie mogą złożyć opiekunowie tymczasowi dzieci, które przed przybyciem z Ukrainy do Polski przebywały w Domach Dziecka. W takich przypadkach o świadczenie ubiegać się może starosta lub upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Pieniądze wypłacane będą wtedy na rachunek bankowy powiatu i przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Wprowadzenie wniosku 500+ dla obywateli Ukrainy jest kolejnym udogodnieniem w Banku Millennium. Wcześniej bank uruchomił infolinię w języku ukraińskim, zniósł opłaty za obsługę konta, kartę płatniczą i wszystkie wypłaty z bankomatów dla obywateli Ukrainy oraz umożliwił zakładanie Profilu Zaufanego dla obywateli Ukrainy posługujących się ukraińskim paszportem zagranicznym lub ukraińskim dowodem osobistym, wydanym po 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na stronie: Rodzina 500+.