Informacje prasowe


19.03.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Raport finansowy i ESG Grupy Banku Millennium 2020 jako jeden z pierwszych dostępny już online

Grupa Banku Millennium opublikowała raport online z działalności finansowej i niefinansowej Environment Social Governance (ESG) za 2020 rok. Raport ESG, który jest piętnastym rocznym raportem niefinansowym Grupy Banku Millennium, prezentuje m.in. zrealizowane działania w związku z pandemią, ochroną środowiska i klimatu oraz bankowością bez barier. Raporty w kolejnych latach będą uwzględniały nowe regulacje EU dotyczące zrównoważonego finansowania.

Grupa Banku Millennium od lat przykłada dużą wagę do kwestii Environment Social Governance (ESG), które stanowią integralną część strategii biznesowej Grupy. Raport ESG Grupy Banku Millennium 2020 to już piętnasty roczny, niefinansowy raport wydany przez Grupę. Tegoroczna edycja szczególną uwagę poświęca działaniom banku w związku z pandemią, dostępnością produktów i usług oraz ochroną środowiska i klimatu.

Działalność w dobie koronawirusa

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i kryzysu ekonomicznego. Bank podjął wiele działań zmierzających do ochrony zdrowia pracowników, klientów i lokalnej społeczności, jednocześnie dbając o utrzymanie zdolności operacyjnej i płynnego zarządzania finansami klientów. Błyskawicznie wprowadził zmiany organizacyjne oraz specjalne procedury mające na celu, zapewnienie dostępności usług i pełnej operacyjności banku. Zadbał też o klientów, m.in. uruchamiając szereg działań pomocowych z wykorzystaniem kanałów elektronicznych Banku. Fundacja Banku Millennium i Bank Millennium już w kwietniu włączyły się w walkę z koronawirusem, przekazując Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który opracował pierwsze polskie testy na obecność SARS-CoV-2, darowiznę w wysokości 500 000 zł. Testy weszły do masowej produkcji, a Instytut prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji.

Bankowość bez barier

Idea bankowości bez barier, dostępności produktów i usług dla wszystkich bez wyjątku, to nie tylko jedna z idei ESG, ale filozofia organizacji i ważna składowa strategii biznesowej Banku. Od lat wprowadzając rozwiązania opierające się na najnowocześniejszych technologiach Bank Millennium stara się niwelować bariery infrastrukturalne, cyfrowe i fizyczne w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych. W 2020 roku, mimo trudnych warunków epidemicznych, w bankowości internetowej, aplikacji mobilnej i placówkach Banku Millennium wprowadzono wiele nowych funkcjonalności. Tym samym rozszerzono już i tak bogatą ofertę cyfrową o innowacyjne narzędzia m.in. bazujące na otwartej bankowości, oferujące klientom zdalny, bezpieczny i wygodny sposób korzystania ze usług i produktów. Pandemia oraz intensywne działania edukacyjne ukierunkowane szczególnie na klientów mniej obeznanych ze światem technologii, w tym prowadzone z dużym zaangażowaniem pracowników placówek, spowodowały, że sukcesywnie rozwijane cyfrowe usługi Banku, zyskały na szczególnej popularności (2,05 mln aktywnych klientów bankowości elektronicznej). Bank Millennium rozszerza ideę społeczności bez barier również na inne inicjatywy. W 2020, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity, którego Bank jest sponsorem, wybrane filmy były dostępne w wersji z audiodeskrypcją i wersją lektorską, ułatwiającą osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Kwestie ochrony środowiska i klimatu

Zmiany klimatyczne są obok ochrony życia i zdrowia jednym z najbardziej definiujących wyzwań tego stulecia i wymagają pilnych i bezprecedensowych działań. Bank Millennium z uwagą obserwuje działania Unii Europejskiej i rozumie rolę, jaką instytucje sektora bankowego mają do odegrania w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. Idea ochrony środowiska naturalnego i klimatu towarzyszy jednak Grupie Banku Millennium od dawna. Millennium już od dekady monitoruje i raportuje dane dotyczące własnej emisji gazów cieplarnianych oraz sukcesywnie pracuje nad ich ograniczaniem. W 2020 roku w opublikowanym przez magazyn Forbes rankingu „Liderów klimatycznych Polska 2021” Bank Millennium został najwyżej ocenionym bankiem, zajmując drugie miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zestawieniu uwzgledniającym redukcję gazów cieplarnianych. Warto podkreślić, że historycznie zaangażowanie Banku Millennium w finansowanie sektora wydobycia węgla i energetyki węglowej było znacząco niższe niż średnia dla sektora bankowego. W 2020 roku ekspozycja Grupy Banku Millennium w branżę wydobycia węgla i energetyki opartej o węgiel stanowiła 2,2% portfela przedsiębiorstw (spadek z 2,5% w 2019 roku) oraz 0,6% całego portfela Grupy (spadek z 0,7% w 2019 roku).

Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2020 został opublikowany 22 lutego 2021 roku. Pełen raport w wersji online dostępny jest na stronie:

https://raportroczny.bankmillennium.pl/2020/pl/