Informacje prasowe


24.05.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Profil Zaufany dla obywateli Ukrainy dostępny w Banku Millennium

Bank Millennium udostępnia możliwość założenia Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy posiadającym PESEL, posługującym się wybranymi dokumentami tożsamości. Profil Zaufany klient zakłada online, w serwisie internetowym Millenet.

Profil Zaufany jest dostępny w Banku Millennium dla obywateli Ukrainy, posiadających numer PESEL, posługujących się ukraińskim paszportem zagranicznym lub ukraińskim dowodem osobistym, wydanym po 1 stycznia 2016 r.

Profil Zaufany jest darmowym narzędziem do potwierdzania tożsamości i podpisem elektronicznymlink otwiera się w nowym oknie, który pozwala na załatwianie spraw urzędowych w elektronicznych serwisach urzędów, m.in. ePUAP-ie, PUE ZUS, CEIDG itd. Dzięki niemu klienci mają dostęp do usług administracji publicznej online przez 24 godziny na dobę. Do jego założenia nie jest konieczna wizyta w urzędzie, tożsamość klienta potwierdza bank. Klienci logują się do Profilu za pomocą tych samych danych co do Millenetu, a dyspozycje na stronach e-urzędów autoryzują poprzez zalogowanie do banku oraz wpisanie H@sła SMS.

Proces zakładania profilu jest bardzo prosty. Klient loguje się do serwisu bankowości internetowej Millenet i z menu MilleUrząd wybiera Profil Zaufany. Następnie wyraża stosowne zgody i sprawdza poprawność zawartych w formularzu danych (imię, nazwisko, PESEL). Jedyne informacje, jakie musi sam wprowadzić do systemu, to numer telefonu i adres e-mail. Na koniec zatwierdza założenie profilu Hasłem SMS. Po zatwierdzeniu Profil Zaufany jest aktywny i klient może logować się do e-urzędów.

Profil Zaufany jest ważny 3 lata. Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden aktywny Profil Zaufany, co w praktyce oznacza, że można go powiązać z serwisem bankowości internetowej tylko jednego banku.