Informacje prasowe


01.02.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowa reklama TV Banku Millennium

1 lutego rozpoczyna się emisja nowej reklamy telewizyjnej Pożyczki Gotówkowej Banku Millennium (RRSO 15,32%). Tym razem Radek Kotarski dzieli się z nami ciekawostką dotyczącą słowa „pokój” i wyjaśnia, skąd pochodzi ta nazwa pomieszczenia.

- Nazwa pomieszczenia pokój pochodzi od słowa oznaczającego spokój, czyli brak trosk i pogodę ducha – mówi Radek Kotarski w reklamie. Spokój i pogodny nastrój może zapewnić Pożyczka Gotówkowa w Banku Millennium, dzięki której można zrealizować np. wymarzony remont dziecięcego pokoju.

Pożyczkę Gotówkową w Banku Millennium można wziąć m.in. korzystając z systemu bankowości internetowej Millenet czy aplikacji mobilnej Banku Millennium. Więcej informacji o Pożyczce Gotówkowej dostępne jest na stronie https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczkilink otwiera się w nowym oknie

Reklamę będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube. Spot będzie również promowany w internecie. Kreację przygotowała agencja Change Serviceplan, produkcję zrealizował Corner Shop, a media zakupił dom mediowy Starcom.

NOTA PRAWNA
Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z „Promocją na start z ubezpieczeniem V edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,32%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 20 879,67 zł, oprocentowanie stałe 7,15%, całkowity koszt kredytu: 5879,67 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3269,67 zł, usługi dodatkowe 2610,00 zł, w tym: ubezpieczenie 2610,00 zł, 0 zł – opłata za Konto 360° w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu, w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł), 58 miesięcznych rat równych w wysokości 359,99 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

"Promocja na start z ubezpieczeniem V edycja” trwa do 2.04.2021 r. i dotyczy ubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 58 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł, lub 20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew dochodu netto na swój ROR w Banku, zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 oraz wskażą Bank jako uprawnionego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Pożyczkobiorcy. Dodatkowym warunkiem jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne oraz na przetwarzanie przez Bank danych kontaktowych w celu przekazywania przez Bank informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Bankiem. W przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 w trakcie trwania pożyczki oprocentowanie zostanie podniesione o 1 punkt procentowy, nie więcej niż do wysokości ustawowych odsetek maksymalnych, zgodnie z treścią art. 359 § 2¹ Kodeksu cywilnego. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie „Promocja na start z ubezpieczeniem V edycja”. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka (dostępne dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia). Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.