Informacje prasowe


28.10.2016

Konsekwentny wzrost przychodów banku, rosnąca liczba klientów i użytkowników bankowości mobilnej i elektronicznej

Działalność Grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2016 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 3 pierwszych kwartałach 2016 r. wyniósł 569,8 mln zł co oznacza 15,5% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Tak wysoka dynamika wzrostu wynikała głównie z jednorazowego dochodu 283 mln zł z transakcji Visa Europe w drugim kwartale br., który z nadwyżką zrównoważył negatywny wpływ podatku bankowego. Zysk netto w 3 kwartale wyniósł 138,8 mln zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 37 000 osiągając 1 451 000.

Działalność Grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2016 r.