Informacje prasowe


08.03.2013

Jak kobiety dbają o swoje pieniądze i na co je wydają?

103 lata od ustanowienia Dnia Kobiet upamiętniającego walkę o równouprawnienie, prawa wyborcze i lepsze warunki pracy, kobiety dysponują majątkiem porównywalnym z mężczyznami i swobodnie nim zarządzają.

Obowiązujący jeszcze sto lat temu porządek prawny uniemożliwiał kobietom rozporządzanie własnym majątkiem (jeśli go posiadały), podporządkowując je w tym zakresie mężowi. Żona, jeśli chciała podjąć pracę lub inną działalność gospodarczą, musiała uzyskać zgodę współmałżonka. Jeśli ten wyraził zgodę, a praca przynosiła dochód, to prawo do zarządzania zyskami było również po stronie mężczyzny.
Analiza uczestnictwa kobiet w zarządzaniu i dystrybucji środków zgromadzonych w Banku Millennium, przeprowadzona w lutym 2013 r., pokazuje inną rzeczywistość. Równouprawnienie jest faktem. Kobiety na równi z mężczyznami korzystają z produktów i usług bankowych, choć mają odmienne preferencje inwestycyjne i inaczej wydają pieniądze.
Jak kobiety dbają o swoje pieniądze i na co je wydają - pełna treść informacji prasowej