Informacje prasowe


21.10.2002

Informacja o wynikach po trzech kwartałach 2002 roku

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. ("Banku") informuje, że po trzech kwartałach roku obrotowego 2002 (od 1 stycznia do 30 września 2002 roku), skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej BIG wyniósł 247,2 mln zł. Zysk netto BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. w tym samym okresie wyniósł również 247,2 mln zł.

Jednakowy wynik Grupy i Banku wynika z zastosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności.
Dla porównania, skonsolidowany zysk netto Grupy BIG w tym samym okresie roku 2001 wyniósł 15,8 mln zł, a zysk netto Banku 20,8 mln zł.
 
Pobierz dokument: Informacja o wynikach po trzech kwartałach 2002 roku.