Informacje prasowe


20.01.2003

Informacja o działalności Banku w roku 2002

Zarząd Banku Millennium S.A. (dawny BIG Bank GDAŃSKI S.A.) ("Bank") niniejszym informuje, że w roku finansowym 2002 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium ("Grupa") wyniósł 183,9 mln zł. Zysk netto Banku Millennium S.A. w tym samym okresie wyniósł również 183,9 mln zł.