Informacje prasowe


20.01.2005

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 2004 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku wyniósł 240,5 mln zł. i proponuje przeznaczenie 237,8 milionów złotych na wypłatę dywidendy, co odpowiada wskaźnikowi wypłaty dywidendy w wysokości 99,0% i stopie dywidendy na poziomie 8,3%.

Istotne informacje związane z działalnością Grupy Banku Millennium w roku 2004 :
 
A . Zwiększenie dochodowości, bilans, niższy profil ryzyka

 • wzrost zysku do 241 mln zł (wzrost o 488%) i wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) do 13 %
 • powtarzalne dochody ogółem wzrosły z 9 milionów zł w 2003 roku do 75 milionów w roku 2004
 • wzrost wyniku z odsetek netto o 5,4% (w porównaniu z rokiem 2003)
 • silny  wzrost dochodu z prowizji netto o 11,4% ( w porównaniu z rokiem 2003)
 • zmniejszenie kosztów działania o 6,3 % w porównaniu z  ubiegłym rokiem (nie uwzględniając jednorazowej amortyzacji)
 • redukcja portfela złych kredytów o 1,3 mld zł, co przyniosło gwałtowną poprawę wskaźnika złych kredytów i wskaźnika pokrycia rezerwami 

B.  Pozytywne trendy w rozwoju biznesu

 • wyraźna poprawa w bankowości detalicznej, która przyniosła wzrost kredytów hipotecznych, funduszy klientów  i ilości kart kredytowych
 • wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, co oznacza ponad 4% udział w rynku
 • istotny udział w rynku leasingu  oraz wzrost portfela kredytowego 

C. Wysoki współczynnik wypłacalności pozwalający na wypłatę wysokiej dywidendy

 • sprzedaż 10% akcji PZU S.A., wysoki dochód kapitałowy
 • współczynnik wypłacalności na poziomie 22,4% po sprzedaży części aktywów i poprawie ich struktury
 • propozycja wypłaty dywidendy za 2004 rok w wysokości 237,8 milionów złotych ( 0,28 PLN na akcję ), co odpowiada 99% zysku netto i stopie dywidendy na poziomie 8,3%

Pełna wersja informacji prasowej