Informacje prasowe


09.11.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Faktoring sposobem na poprawę płynności firm

Po rekordowym drugim kwartale, w trzecim kwartale 2017 roku obroty faktoringowe Banku Millennium ponownie pobiły rekord osiągając wartość 4,3 mld zł. Narastająco w trzech kwartałach 2017 roku wartość wykupionych przez bank wierzytelności wyniosła 12,3 mln zł. Oznacza to 12,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku i piątą pozycję banku wśród firm należących do Polskiego Związku Faktorów. Portfel faktoringowy banku urósł w tym czasie o blisko 15% r/r .

- Rynek faktoringu w Polsce nadal rozwija się dynamicznie, co potwierdza utrzymujący się dwucyfrowy wzrost obrotów. Nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że obserwujemy coraz większy spadek płynności w sektorze przedsiębiorstw (według NBP wyniki w tym zakresie są najgorsze od 2013 r.). Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że problem płynności firmy może wystąpić w każdych okolicznościach gospodarczych i często jest niezależny od tego, czy dany biznes ma kłopoty, czy rozwija się dynamicznie. Utrata płynności może nastąpić nawet w warunkach całkowicie stabilnego biznesu, jeśli osoba odpowiedzialna za finanse dopuści do niedopasowania czasowej struktury aktywów i pasywów czyli wpływów i wypływów gotówki. A faktoring jest świetnym narzędziem służącym poprawie płynności w firmie. – Marcin Stefaniuk, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium.

Każdy rodzaj usług faktoringowych oferuje klientowi możliwość wypłaty należności z tytułu wystawionych faktur, na wskazany przez niego rachunek. Niezależnie więc od wybranej przez firmę opcji, usługa zapewnia szybki dostęp do środków zamrożonych w wierzytelnościach, oferując wypłatę do 100% zaliczki, nawet w ciągu godziny od przekazania faktury do faktora. Dzięki temu klient zyskuje pewną płatność już w momencie sprzedaży i może ją przeznaczyć na dowolny cel, nie czekając na środki kolejne 30 czy 60 dni.

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów sfinansowały blisko 6,4 mln faktur, a wartość wykupionych przez nie wierzytelności osiągnęła poziom ponad 132 mld zł, o 17,3% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Według PZF, z faktoringu korzysta już ponad 8,5 tys. firm.