Informacje prasowe


26.05.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ESG w strategiach zarządzania firmami w XXI wieku

Środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu i najwyższe standardy ładu korporacyjnego są kluczowymi elementami funkcjonowania nowoczesnych firm. Obszar ten zawsze miał znaczenie, ale obecnie uchodzi za jeden z filarów strategii biznesowych przedsiębiorstw. W kolejnych latach jego rola jako czynnika determinującego kierunki rozwoju firm, będzie rosła - mówi Magdalena Trzynadlowska, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium podczas dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w Polsce i na świecie wymaga, aby osoby stawiające pierwsze kroki w karierze zawodowej cechowały się znajomością bieżących trendów gospodarczych. Poza wiedzą teoretyczną niezwykle istotne jest poznawanie spojrzenia praktyków związanych z różnymi branżami. Jedną z okazji na poszerzenie wiedzy była Konferencja Biznesu Uniwersytetu Warszawskiego, organizowana w maju br. przez Koło Naukowe Prawa Nieruchomości Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Finansów Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwudniowa konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych: Ekonomia, Prawo, Biznes oraz Zarządzanie. Tematyką poruszaną w trakcie rozmów były inflacja, wyzwania prawne na dzisiejszym rynku nieruchomości, startupy oraz ESG w biznesie. Podczas ostatniej z dyskusji, moderowanej przez Arkadiusza Kleja, swoimi doświadczeniami podzielili się Magdalena Trzynadlowska, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium oraz Jan Rączka, menadżer firmy doradczej PwC, członek Climate Change Professionals Group i Warszawskiego Centrum Ekologicznej Ekonomii.

Przyszłość ESG
Uczestnicy debaty zastanawiali się, czy w najbliższych latach ESG rzeczywiście stanie się głównym trendem strategicznym w gospodarce. –Tego typu zmiana jest procesem stopniowo realizowanym od wielu lat. Obecnie interesariusze firm, tacy jak pracownicy i klienci, zwracają bardzo dużą uwagę na konieczność uwzględnienia tych czynników w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw. W niedalekiej przyszłości ESG będzie w naturalny sposób implementowane do strategicznych inicjatyw i modeli biznesowych – powiedziała Magdalena Trzynadlowska.

W trakcie dyskusji poruszono także temat przyczyn wzrostu znaczenia ESG w obszarze strategii i modeli biznesowych firm. Eksperci zgodzili się, że zjawisko to jest nie tyle wynikiem przymusu wynikającego z regulacji prawnych, ale przede wszystkim z rosnącej świadomości i społecznej odpowiedzialności, a także możliwości jakie stają przed uczestnikami życia gospodarczego. – Z moich obserwacji wynika, że w dzisiejszym świecie nie da się tworzyć i sprzedawać produktów bez patrzenia na oczekiwania interesariuszy, w tym pracowników i klientów. Konieczność uwzględnienia czynników ESG w codziennej działalności doskonale widać w podejściu instytucji finansowych do kwestii społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego, charakteryzującym się dużą dojrzałością w porównaniu do innych branż – zaznaczyła Magdalena Trzynadlowska.

Banki a ESG
Podczas dyskusji przedstawicielka Banku Millennium zwróciła uwagę na szczególną rolę banków w obszarze kwestii środowiskowych. – Zmiany klimatyczne i grożące nam konsekwencje efektu cieplarnianego mogą zostać zahamowane, jednakże proces ten wymaga gigantycznych nakładów finansowych, przekraczających możliwości budżetowe państw. Tutaj pojawia się miejsce dla przedstawicieli sektora prywatnego, w tym również banków, jako fundatorów tych zmian. Banki są świadome nie tylko swojej roli, ale również korzyści jakie mogą odnieść z zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu - powiedziała.

W ramach debaty poruszono także kwestię pracy jednostek zajmujących się ESG w firmach. Według ekspertki obszar ten dotyczy niemal każdego elementu funkcjonowania organizacji, co oznacza, że w procesy związane ze zrównoważonym rozwojem zaangażowanych jest wiele departamentów, a rola jednostek ESG ma charakter koordynujący. W takim układzie ważne jest bowiem właściwe określenie kompetencji i obowiązków, a także ustalenie skutecznego procesu raportowania i monitorowania przeprowadzanych inicjatyw.