Informacje prasowe


23.11.2021

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Cyfrowa hipoteka. Bank Millennium umożliwia przekazywanie polis ubezpieczeniowych online

W kolejnym etapie cyfryzacji hipotek Bank Millennium uruchomił możliwość przekazywania zewnętrznych polis ubezpieczeniowych w aplikacji mobilnej i serwisie internetowym Millenet. Bank udostępnia ją stopniowo kolejnym grupom klientów.

Usługa skierowana jest do kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny w Banku Millennium, którzy zawarli ubezpieczenie w innej instytucji. Oprócz możliwości załączenia skanu polisy, pozwala ona również na przekazanie potwierdzenia płatności składki, a w przypadku opłacenia jej z konta w Banku Millennium, wskazania płatności bezpośrednio w historii rachunku. W aplikacji mobilnej klient może wybrać obraz dokumentu wprost z galerii w telefonie, a wkrótce będzie miał możliwość zrobienia zdjęcia dokumentu bezpośrednio w aplikacji.

- Projektując kolejne rozwiązania w zakresie hipotek, patrzymy na cały proces oczami klientów, dla których zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest jednym z trudniejszych momentów w życiu. Wszystko powinno przebiegać płynnie i transparentnie, dlatego zapewniamy klientom wsparcie na każdym etapie. Zarówno kiedy starają się o kredyt, ale też później, kiedy mogą wygodnie nim zarządzać w telefonie czy komputerze. Zależy nam, żeby klient nie musiał z każdym dokumentem przychodzić do banku, ale mógł te sprawy załatwić zdalnie. Jednocześnie priorytetem jest dla nas zapewnienie jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z usług banku, w każdym z kanałów dostępu, dlatego tak duży nacisk kładziemy na omni-kanałowość - mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Bank stworzył specjalną sekcję w bankowości elektronicznej, w której klienci mogą sprawdzać status warunków dotyczących ubezpieczeń, zarówno swoich, jak i pozostałych kredytobiorców. Sekcja zawiera takie szczegóły jak numer polisy, data ważności polisy, status przekazanego dokumentu (wymagany do wysłania, w trakcie weryfikacji, zaakceptowany, odrzucony, przeterminowany).

Bank przypomni też klientowi o konieczności przesłania dokumentu do określonej daty, o upłynięciu tej daty, poinformuje o akceptacji czy odrzuceniu dokumentu, ze wskazaniem powodu odrzucenia, również jeśli dokument został dostarczony inną drogą np. w oddziale. Informację przekaże za pośrednictwem SMS, wiadomości PUSH w aplikacji i na stronie głównej, po zalogowaniu do aplikacji oraz Millenetu.

- Możliwość przekazywania do banku polisy ubezpieczeniowej, bez konieczności wizyty w oddziale, to kolejny krok w naszych działaniach, zmierzających do digitalizacji hipoteki. Kredyt hipoteczny zwykle jest z nami przez wiele lat. Zatem digitalizacja dotyczy nie tylko samego momentu jego zaciągania, ale i późniejszej obsługi. Dążymy do tego, aby ta obsługa była dla klienta jak najłatwiejsza. W planach mamy oczywiście udostępnienie kolejnych opcji online - mówi Anna Meunier, Kierująca Wydziałem Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium.

W ramach cyfrowej hipoteki Bank Millennium umożliwia również:

 • podpisanie wniosku o kredyt hipoteczny za pomocą kodu SMS;
 • wygodne śledzenie statusu tego wniosku w aplikacji mobilnej (również dla osób, które nie są klientami banku) i w serwisie internetowym Millenet. Dodatkowo osoby, które złożyły wniosek, każdorazowo otrzymają informację, gdy jego status się zmieni;
 • skorzystanie z e-operatu czyli wsparcia klienta w pozyskaniu wyceny nieruchomości.

Po zawarciu umowy o kredyt hipoteczny, w ramach obsługi online w serwisie internetowym Millenet, klienci mają możliwość:

 • zmiany dnia płatności raty,
 • wnioskowania o wakacje kredytowe
 • zlecenia wcześniejszej spłaty kredytu,
 • skrócenia okresu karencji,
 • pobrania zaświadczenia o odsetkach,

Eksperci Banku Millennium przygotowali również materiał, który jest zbiorem ważnych i praktycznych informacji, z którymi warto się zapoznać przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym znajdą w nim - w bardzo przystępnej formie informacje m.in. na temat rodzaju rat oraz znaczenia okresu kredytowania, jak również ryzyka związanego z kredytem hipotecznym. Materiał i więcej informacji na temat oferty banku znajduje się na stronie: www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/kredyt-hipoteczny.