Informacje prasowe


25.07.2016

6 mln zł do wzięcia na innowacje technologiczne

Bank Millennium zaczął już wydawać firmom zainteresowanym kredytami na innowacje technologiczne promesy w ramach II naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie wraz z promesami można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 28 lipca. W letnim naborze każda firma może otrzymać nawet 6 mln zł dotacji w formie premii technologicznej na spłatę kredytu. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów przeznaczono 500 mln zł.

Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania premii technologicznej jest uzyskanie promesy kredytu na innowacje technologiczne od banku, który zawarł umowę o współpracy z BGK. Promesa potwierdza zdolność finansową do realizacji planowanej inwestycji i umożliwia przejście do kolejnych etapów przygotowania dokumentacji konkursowej.

Przedsiębiorcy podkreślają, iż posiadanie promesy naszego banku pozwala nie tylko skompletować aplikację, ale daje też dużą pewność, że projekt został rzetelnie zweryfikowany przez ekspertów banku. Innowacyjne projekty obarczone są zawsze dodatkowym ryzykiem niepewności rezultatu, a chłodna analiza bankowa pozwala klientowi utwierdzić się w przekonaniu, iż inwestycja zakończy się sukcesem. W tym naborze warto odpowiednio wcześnie skontaktować się bankiem w celu ustalenia dokumentów potrzebnych do wydania promesy. Trzeba się śpieszyć, bo w tej edycji BGK przyjmuje wnioski tylko do 30 września, a opracowanie projektu może zająć nawet dwa miesiące. Pierwszy nabór wniosków pokazał ogromne zainteresowanie inwestycjami wspieranymi przez kredyt na innowacje technologiczne, a ich tematyka udowodniła, że polscy przedsiębiorcy widzą możliwość rozwoju w praktycznie każdym rodzaju działalności. – tłumaczy Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. – Warto też wiedzieć, że w pierwszej, zakończonej w styczniu edycji, na dofinansowanie projektów przyznano aż 41% całej puli dotacji przeznaczonej na lata 2014-2020.

Nawet 6 mln zł bezzwrotnej premii

Atrakcyjność i popularność kredytu na innowacje technologiczne wynika z kilku aspektów. Jest to przede wszystkim instrument sprawdzony - w poprzedniej Perspektywie Finansowej funkcjonował z sukcesem jako kredyt technologiczny, sprawdza się również formuła skutecznego łączenia kredytu bankowego z premią ze środków UE. Premia technologiczna to bezzwrotna dotacja przeznaczona na spłatę części kredytu na innowacje technologiczne udzielonego przez bank. Jej wartość może wynieść aż 6 mln zł. W zależności od regionu premia ta może pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 60% dla średnich firm.

O środki mogą ubiegać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Polski, spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014) oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu:

  • zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług.
  • wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług.

Celem projektu jest zachęcenie przedsiębiorstw do poprawy konkurencyjności poprzez zwiększanie innowacyjności. Nie mam wątpliwości, iż projekty wybrane do realizacji prezentują w tym zakresie bardzo duży potencjał. Jako bank ten typ klientów darzymy dużym szacunkiem, ponieważ sami również jesteśmy instytucją inwestującą w nowe technologie i poszukującą zawsze nowych rozwiązań. – dodaje Agnieszka Kucharska.

Początek naboru 28 lipca

W ramach drugiej edycji Kredytu na innowacje technologiczne nabór będzie trwał od 28 lipca do 30 września 2016 r. Kredyt na innowacje technologiczne udzielany jest przez Bank Millennium na mocy podpisanej 3 listopada 2015 r. umowy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Kredyt jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.