Informacje prasowe


17.09.2012

„Maluch" zadba o portfel rodziców

Bank Millennium wprowadził nowy Program Inwestycyjny Maluch. W zależności od wybranej opcji – przez 5, 10 lub 15 - lat rodzice mogą gromadzić kapitał pomocny przy zaspokajaniu edukacyjnych, zdrowotnych i ciągle rosnących potrzeb dziecka.

Jak wyliczyli eksperci, wychowanie dziecka do 18 roku życia (wyżywienie, leczenie, ubrania, koszty nauki, dojazdu, opieki itd.) kosztuje około 200 tysięcy złotych. W przypadku kilkorga dzieci w rodzinie koszty te maleją, wychowanie trzeciego dziecka to już 60 proc. wydatków na pierwszego malucha, ale nie znikają. Wyprawienie dziecka do szkoły (podręczniki i przybory szkolne) rokrocznie uszczupla portfel rodziców o 500 – 700 zł.      
Nie ma sposobu uniknięcia tych kosztów. Można jednak, systematycznie i efektywnie oszczędzając, zgromadzić na potrzeby dziecka dodatkowy kapitał. Wpłaty w Programie Inwestycyjnym Maluch inwestowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Bank oferuje pięć zróżnicowanych pod kątem ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu strategii inwestycyjnych. Program może założyć rodzic lub przedstawiciel ustawowy, wpłacać może każdy członek rodziny bądź inne osoby, co pozwala na jeszcze szybsze powiększenie kapitału. Nawet drobne, ale regularne inwestycje utworzą w dłuższej perspektywie dodatkowy kapitał.
Program Inwestycyjny Maluch to:

 • minimalna jednorazowa wpłata - 100 zł
 • możliwość wyboru więcej niż jednej strategii inwestycyjnej
 • możliwość dokonywania wpłat zleceniem stałym z rachunku bankowego
 • do wyboru wpłaty systematyczne, w kilku transzach lub jednorazowe
 • okres oszczędzania 5, 10 lub 15 lat
 • koszty za cały okres uczestnictwa w programie pobierane są razem z pierwszą (wyższą) wpłatą,  potem brak dodatkowych kosztów związanych z wpłatą lub wypłatą środków
 • bezpłatna i nieograniczona możliwość zmiany alokacji i strategii inwestycyjnej dla nowych wpłat

Jak najlepiej inwestować radzi Mirosław Kuźmiński, Członek Zarządu Millennium TFI SA:

 • systematycznie – moc procentu składanego przyspiesza oszczędzanie, a jednostki uczestnictwa na zmiennym rynku kupowane są po różnych cenach, co uśrednia cenę nabycia
 • długoterminowo - okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa są wtedy mniej odczuwalne
 • rozważnie – trzeba poznać konstrukcję oraz wybrać taki okres trwania programu i taką strategię inwestycyjną, która najlepiej pasuje do planów i potrzeb naszej rodziny
 • ze świadomością ryzyka - poziom ryzyka wybranej strategii powinien mieścić się w granicach Twojej tolerancji. Im bardziej ryzykowna strategia inwestycyjna, tym większa podatność na wahania wartości jednostek uczestnictwa w krótkim czasie
 • pamiętając o dywersyfikacji – „nie wkładaj jajek do jednego koszyka" czyli buduj portfel inwestycyjny z różnych klas aktywów, które szczególnie teraz, na niepewnym i zmiennym rynku, pozwolą osiągnąć zadawalający zysk

Jak oszczędzić na …  

Cel Przykładowa kwota Okres oszczędzania Miesięczna wpłata Stopa zwrotu * Oszczędności na koniec programu
Nieprzewidziane wydatki zdrowotne 5 -10 000 zł 5 lat 100 zł 6% 6 900 zł
Płatne gimnazjum 30 000 zł 10 lat 200 zł 6% 32 700 zł
Płatne studia wyższe 50 000 zł 15 lat 200 zł 6%

58 000 zł

Start w dorosłość Każda kwota 15 lat 350 zł 6% 100 000 zł

* założona średnioroczna stopa zwrotu (netto) ma charakter przykładowy i w żadnym przypadku nie można jej traktować jako obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników. Nie stanowi ona wyników z przeszłości funduszu ani symulacji wyników w przyszłości, służy jedynie przedstawieniu zasad działania mechanizmów, na których opiera się koncepcja produktu.