Pakiet assistance

Dodatkowa ochrona i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach za granicą.

Assistance w podróży:

 • informacje dotyczące przygotowania się do podróży (wizy, paszporty, szczepienia, przepisy celne, stawki VAT itp.),
 • nieprzewidywany powrót do kraju,
 • przekazywanie pilnych wiadomości,
 • pomoc administracyjna,
 • wypłata zaliczki,
 • odzyskanie i dostarczenie bagażu,
 • dostarczenie zastępczych przedmiotów użytku osobistego.

Pomoc medyczna:

 • wizyta lekarska,
 • pokrycie kosztów leczenia poza krajem zamieszkania,
 • ewakuacja medyczna/repatriacja,
 • repatriacja po leczeniu medycznym,
 • wizyta w związku z nagłym wypadkiem lub zachorowaniem,
 • pokój w hotelu na czas rekonwalescencji,
 • repatriacja szczątków,
 • powrót dzieci pozostawionych bez opieki,
 • monitoring medyczny bliskiego krewnego ubezpieczonego,
 • dostarczenie niezbędnych leków.

Szczegółowy opis zasad korzystania z usług assistance jest dostępny u Doradcy Bankowości Prywatnej.