Pakiet ubezpieczeń

NNW w podróży

Ochrona w razie wypadku w czasie podróży w kraju lub za granicą, w okresie do 60 kolejnych dni dla posiadacza karty i wszystkich osób zamieszkujących pod adresem posiadacza karty (współmałżonek i dzieci w wieku do 25 lat). Rodzina posiadacza karty jest objęta ochroną również w czasie podróży bez posiadacza karty.

Opóźnienie/zagubienie bagażu

Ochrona w przypadku opóźnienia bagażu dłużej niż 4 godziny lub jego zagubienia (opóźnienie ponad 48 godzin) w czasie podróży. Ubezpieczenie obejmuje koszt awaryjnych zakupów, jakie posiadacz karty musiał dokonać dla siebie i podróżujących członków rodziny, jeżeli bagaż nie dotrze w ciągu 4 godzin po przyjeździe do celu podróży.

Hospitalizacja za granicą

Ubezpieczenie zapewnia codzienne odszkodowanie w przypadku hospitalizacji posiadacza karty i członków rodziny przez okres do 30 dni, która wystąpiła w czasie podróży zagranicznej trwającej do 60 kolejnych dni. Rodzina posiadacza karty jest objęta ochroną również w czasie podróży bez posiadacza karty.

Rabunek gotówki z bankomatu

Ubezpieczenie zapewnia ochronę poprzez zwrot gotówki skradzionej w następstwie rabunku w czasie wypłaty w bankomacie lub do maksimum 4 godzin po wypłacie.