• Jak skorzystać z usługi?

  Aby skorzystać z usługi Faktury elektroniczne:

  1. Zaloguj się do Millenet.
  2. Z menu bocznego wybierz opcję Faktury elektroniczne a następnie odnośnik Nowe porozumienie.
  3. Wypełnij formularz znajdujący się na ekranie Nowe porozumienie:
   • Wybierz Dostawcę/Tytuł płatności.
   • Wpisz Identyfikator odbiorcy oraz nazwę skróconą porozumienia.
   • Po potwierdzeniu ustawień H@słemSMS wyświetli się Kod wniosku.
   • Kod wniosku jest konieczny aby sfinalizować proces porozumienia (sposób kontaktu w tym celu z firmą zależy od tego, jaka firma została wybrana).

 • Gdzie odnajdę Identyfikator Odbiorcy?

  Identyfikator odbiorcy można odnaleźć, w zależności od Wystawcy faktur:

  Firma Gdzie odnaleźć
  ITI Neovision Sp. z o.o.

  Wymagany numer abonenta znajdziesz na swojej fakturze.

  Przykład faktury

  Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Wymagany numer polisy znajdziesz w lewym górnym rogu swojej polisy.

  Przykład faktury

  PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.

  Wymagany numer ewidencyjny znajdziesz na swojej fakturze.

  Przykład faktury

  PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

  Wymagany numer nabywcy znajdziesz na swojej fakturze.
  Poniżej zamieszczamy przykładowe faktury:

  Wzór faktury wystawionej przez Inkasenta 

  Wzór faktury wystawionej przez RBOK


 • Co to jest Kod wniosku?

  Kod wniosku jest to kod generowany w systemie, który będzie potrzebny do sfinalizowania porozumienia z wybraną firmą w systemie. Sposób kontaktu w tym celu z firmą zależy od tego, jaka firma została wybrana.

  Dowiedz się więcej


 • Czy usługa jest płatna?

  Nie, usługa jest bezpłatna.


 • Jakich firm rachunki mogę opłacać w systemie?

  Aktualnie usługa jest dostępna dla płatności rachunków wystawionych przez:

  • Orange Polska
  • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie
  • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • nc+ (ITI Neovision S.A.)
  • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Pekao LEASING Sp. z o.o.
  • Play (P4 Sp. z o.o.)
  • Elektroniczny Depozyt Papierów Wartościowych Sp. z o.o.
  • POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA- HURT SP. Z O.O.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
  • EKO-SAN Wodociągi Lubliniec
  • Aquanet
  • ING- Bank Śląski S.A.
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
  • Wodociągi Dębickie
  • Eurocash S.A.
  • Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

 • Ile mam czasu na przekazanie Kodu wniosku?

  W ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku o porozumienie. Po upływie tego terminu należy jeszcze raz złożyć wniosek o porozumienie, z nowym Kodem wniosku.


 • Co będę otrzymywał od firmy, z którą zawarłem porozumienie?

  Następna przesyłka, zamiast pocztą tradycyjną przyjdzie bezpośrednio do systemu transakcyjnego Millenet. Przesyłka może zawierać rachunki, faktury oraz dostarczane wraz z nimi materiały: informacje o ofercie, bilingi itd.


 • Czy mogę złożyć wniosek o porozumienie w imieniu innej osoby?

  Tak, należy jednak pamiętać o przekazaniu osobie trzeciej Kodu wniosku.


 • Czy mogę zawrzeć nowe porozumienie z firmą, z którą już raz zawarłem porozumienie?

  Tak, ponowne złożenie wniosku o porozumienie jest możliwe.


 • Jak opłacać fakturę poprzez Millenet?

  Należy zalogować się do Millenet, a następnie wybrać zakładkę: Faktury elektroniczne - Lista. Aby zapłacić fakturę, należy kliknąć tylko przycisk: Zapłać. Formatka przelewu wypełniona jest automatycznie. Po zaakceptowaniu przelewu, polecenie przelewu zostało złożone!