• Jak obejrzeć operacje wykonywane na rachunku?

  Użytkownik Millenet może uzyskać informacje o historii operacji wykonanych na rachunku poprzez zakładkę Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe. W przypadku, jeżeli transakcje nie są widoczne pomocna może być opcja Pokaż filtry, przy pomocy której Użytkownik może wybrać interesujący przedział czasowy i/lub kwoty przelewów.

 • Gdzie zobaczę dyspozycje zlecone z datą przyszłą?

  Użytkownik może zobaczyć dyspozycje zlecone z datą przyszłą poprzez zakładkę Nadchodzące płatności. W powyższej zakładce dostępne są informacje na temat przelewów zleconych z datą przyszłą, zleceń stałych, nadchodzącej spłaty karty kredytowej oraz rat kredytu.

  Standardowo system wyświetla informacje na temat nadchodzących płatności na najbliższy miesiąc. Użytkownik może dokonać zmiany pokazywanego okresu przy pomocy opcji Pokaż filtry i wybrania interesującego go okresu.

  Wszystkie przelewy z datą przyszłą zlecone przez użytkownika są również widoczne w zakładce Przelewy > Oczekujące.


 • Zleciłem przelew zagraniczny. Nie widzę go jednak zaksięgowanego na moim rachunku. Gdzie znajdę informacje o nim?

  Z uwagi na procedurę wykonywania przelewów zagranicznych stosowaną w Banku przelew zostanie zaksięgowany na rachunku Klienta i będzie widoczny w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe dopiero po jego faktycznym wykonaniu przez Departament Operacji Zagranicznych Banku (zwykle ma to miejsce następnego dnia roboczego do godziny 13ej).

  Do chwili wykonania dyspozycji Klienta będzie ona widoczna w zakładce Przelewy > Oczekujące > Oczekujące przelewy zagraniczne.


 • Do czego służy opcja "Polecenie zapłaty"?

  Usługa Polecenia zapłaty może zostać zlecona w biurze obsługi klienta wierzyciela, do którego Klient chciałby taką usługę uruchomić. Po wypełnieniu stosownych formularzy dyspozycja zostanie wysłana z firmy wierzyciela do Banku i usługa polecenia zapłaty do rachunku Klienta zostanie uruchomiona.

  Więcej informacji na temat polecenia zapłaty można uzyskać na stronie Polecenie zapłaty. W zakładce Polecenie zapłaty widoczne będą wszelkie zdefiniowane usługi Polecenia zapłaty do rachunków Użytkownika.


 • Jak obejrzeć operacje wykonane kartą kredytową?

  Użytkownik Millenet posiada dostęp do transakcji dokonanych kartą kredytową poprzez zakładkę Karty > Informacje szczegółowe. W przypadku, jeżeli transakcje nie są widoczne pomocna może być opcja Pokaż filtry, przy pomocy której Użytkownik może wybrać interesujący przedział czasowy i/lub kwoty przelewów.

  Na powyższej zakładce widoczne będą jedynie transakcje zaksięgowane na rachunku karty. Transakcje wykonane a jeszcze nie zaksięgowane na rachunku karty będą widoczne w pozycji Autoryzowane środki.


 • Gdzie zobaczę transakcje wykonane kartą dodatkową do mojej karty kredytowej?

  Użytkownik Millenet posiada dostęp do transakcji dokonanych kartą dodatkową poprzez zakładkę Karty > Informacje szczegółowe. Po wyświetleniu się informacji szczegółowych tej karty w polu Karta dodatkowa będzie widoczna nazwa karty dodatkowej oraz odnośnik do niej (strzałka przy nazwie). Po kliknięciu w odnośnik wyświetli się ekran z informacjami o karcie dodatkowej oraz transakcjami dokonanymi za jej pomocą.

 • Jestem pełnomocnikiem do rachunku osobistego/funduszu inwestycyjnego. Dlaczego go nie widzę?

  Użytkownik Millenet poprzez system bankowości internetowej posiada możliwość podglądu jedynie produktów, których jest właścicielem. MilleKod oraz dostęp do bankowości internetowej jest przypisany do konkretnego właściciela/współwłaściciela i każda z tych osób może sprawdzić tylko informacje dotyczące produktów przypisanych do niej.

  W przypadku posiadania jedynie pełnomocnictwa do danego produktu - nie jest możliwy jego podgląd w systemie Millenet.


 • Posiadamy wspólny rachunek. Dlaczego nie widać karty współwłaściciela?

  Użytkownik Millenet poprzez system bankowości internetowej posiada możliwość podglądu jedynie produktów, których jest właścicielem. W przypadku jeżeli współwłaściciel do rachunku chciałby posiadać dostęp do serwisu Millenet, niezbędna będzie jego wizyta w Oddziale i złożenie wniosku o wydanie dodatkowego MilleKodu.

 • Co oznacza termin "zablokowane środki"?

  Pole Zablokowane środki wykazuje wartość transakcji zautoryzowanych, które jeszcze nie obciążyły rachunku Klienta - najczęściej są to: płatności kartami debetowymi, wypłaty z obcych bankomatów oraz przelewy zagraniczne i czeki potwierdzone. Pole to zostało wprowadzone w celu ułatwienia zarządzania środkami przez Klienta.

  Na stronie Konta/Historia i szczegóły, po wybraniu opcji Zablokowane środki można otrzymać informację, jakie kwoty wchodzą w skład zablokowanych środków.


 • Jak sprawdzić czy został wykonany przelew?

  Użytkownik Millenet może to sprawdzić w zakładce Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe rachunku, z którego została wykonana operacja w przypadku, jeżeli przelew był zdefiniowany z datą teraźniejszą. W przypadku, jeżeli przelew został zdefiniowany z datą przyszłą - będzie on widoczny w zakładce Przelewy > Oczekujące.

  Należy pamiętać, że Millenet w godzinach ok. 21:30 - 04:00 jest w tzw. offline. W tym czasie operacje nie są fizycznie wykonywane, a jedynie stawiane do kolejki w systemie bankowym do wykonania najbliższego dnia roboczego przed godziną 12:00. Po zatwierdzeniu operacji pojawia się na ten temat odpowiedni komunikat, który stanowi potwierdzenie przyjęcia danych dyspozycji.

  Przyjęcie dyspozycji można również sprawdzić kontrolując stan wykorzystania limitu dziennego transakcji (głównego) w opcji Profil > Ustawienia zabezpieczeń.


 • Czy mogę zobaczyć kwotę wykorzystanego Limitu dziennego (głównego)?

  Użytkownik może dokonać sprawdzenia kwoty wykorzystanego Limitu dziennego (głównego) w zakładce Profil > Ustawienia zabezpieczeń w pozycji Wykorzystanie Limitu Głównego.

 • W jaki sposób wydrukować potwierdzenie dokonania przelewu?

  W celu wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu Użytkownik powinien:

  • wejść w zakładkę Rachunki osobiste > Lista, następnie wybrać rachunek, z którego dokonywał przelewu,
  • w historii rachunku odszukać przelewy, których potwierdzenia zamierza wydrukować (pomocna może być opcja Pokaż filtry, przy pomocy której można wybrać odpowiedni przedział czasowy i/lub określone kwoty dokonywanych przelewów),
  • po wybraniu konkretnego przelewu wyświetlają się dokładne informacje o nim oraz opcje Wróć i Pobierz potwierdzenie,
  • po wybraniu opcji Pobierz potwierdzenie Użytkownik ma możliwość otworzenia dokumentu w formacie PDF lub też zapisania go na dysku,
  • jeżeli przeglądarka nie otwiera automatycznie programu Acrobat Reader lub też nie rozpoznaje formatu PDF najprawdopodobniej ów program nie jest zainstalowany w systemie użytkownika - wersja bezpłatna jest dostępna do ściągnięcia ze strony producenta programu - firmy Adobe.

 • W jaki sposób uzyskać dostęp do mojego rachunku inwestycyjnego?

  W celu aktywacji podglądu do papierów wartościowych na rachunku inwestycyjnym Klienta poprzez system Millenet nieodzowna będzie wizyta w Oddziale Banku i podpisanie stosownego aneksu do umowy o świadczeniu usług brokerskich. Po podpisaniu stosownego aneksu rozpocznie się procedura aktywacji dostępu, która może potrwać kilka dni roboczych.