Poniżej znajdziesz informacje na temat uzyskania dostępu do Millenetu, logowania, stosowanych zabezpieczeń oraz porady dotyczące bezpieczeństwa komputera.

 • Jak uzyskać dostęp do systemu Millenet?

  Klient może uzyskać dostęp do Kanałów Bankowości Elektronicznej w dowolnym oddziale Banku Millennium, zdalnie za pośrednictwem kuriera lub wraz z kartą przedpłaconą. Klient otrzymuje MilleKod oraz H@sło1 umożliwiające logowanie do systemu

  MilleKod stanowi unikalny dla każdego Klienta, 8-cyfrowy identyfikator w systemie Millenet. Istnieje możliwość nadania własnej, bardziej przyjaznej nazwy dla numeru MilleKod. Własna nazwa MilleKodu musi się składać z minimum 8 i maksymalnie 16 cyfr i/lub liter i musi być unikalna w systemie.


  H@sło1 jest wymagane przy pierwszym zalogowaniu do Millenetu. W momencie pierwszego logowania system wymusi na Użytkowniku zmianę H@sła1 na jego własne.


  Klient może także ustalić swój Limit dzienny (główny). Limit dzienny (główny) stanowi dzienny limit transakcji możliwych do zlecenia poprzez system Millenet.


 • Do czego służy H@sło1 i jak je zmienić lub odblokować?

  H@sło1 służy do logowania się do systemu Millenet. Klient Banku otrzymuje powyższe hasło w postaci zabezpieczonej koperty papierowej, w wiadomości SMS (wysłanej podczas pierwszego logowania), wiadomości Millenet lub w przelewie zwrotnym w procesie zdalnym. H@sło1 należy użyć najpóźniej w terminie 90 dni od chwili wydania. Dodatkowo w przypadku formy dostarczenia w wiadomości SMS, wiadomość jest ważna przez 15 minut od chwili wysłania przez system Banku. Po upływie tego czasu, H@sło1 straci ważność i niezbędny jest kontakt z Bankiem w celu otrzymania nowego.

   
  System Millenet wymusza zmianę H@sła1 w momencie pierwszego logowania się przez Klienta. Użytkownik Millenet może w dowolnym momencie dokonać zmiany H@sła1 poprzez zakładkę Moje ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń.


  System zablokuje H@sło 1, jeśli zostanie wpisane błędnie 5 razy.

  • Jeżeli Użytkownik pamięta prawidłowe H@sło1, jego odblokowanie jest możliwe pod numerem telefonu 801-24-HELP (801-24-4357).
  • Jeżeli Użytkownik zapomniał H@sło1, powinien skontaktować się z Bankiem w celu otrzymania nowego H@sła1.

 • Co to są H@słaSMS?

  H@słaSMS są to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy.

  H@słaSMS służą do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej Millenet dla Klientów indywidualnych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


 • Dlaczego Bank wykorzystuje H@słaSMS do potwierdzania operacji bankowych?

  Jednorazowe kody wysyłane poprzez SMS to nowoczesna, wygodna i bezpieczna (wykorzystywane dwa oddzielne urządzenia: komputer z dostępem do Internetu oraz telefon komórkowy), forma autoryzowania operacji bankowych.

  Niesie ona za sobą same korzyści:

  • nie musisz pamiętać żadnych numerów,
  • nie musisz nosić ze sobą dodatkowych urządzeń,
  • wszystko, czego potrzebujesz do wykonania operacji to Twój telefon komórkowy.

 • Jak aktywować H@słaSMS?

  Aktywacja polega na zdefiniowaniu telefonu komórkowego w systemie Banku. Nowi Klienci Banku mogą dokonać aktywacji już podczas pierwszej wizyty w oddziale w chwili podpisania nowej umowy. Obecni Klienci Banku mogą dokonać aktywacji przy użyciu H@sła2 pobranego z bankomatu:

  • wydrukuj H@sło2 z bankomatu Millennium przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub debetowej Banku Millennium,
  • po zalogowaniu do Millenet system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS,
  • po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z pierwszym H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet,
  • na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych znaków z wydrukowanego z bankomatu H@sła2.

 • Jak korzystać z H@sełSMS?

  Korzystanie z H@sełSMS jest wyjątkowo proste i intuicyjne.

  • Przed rozpoczęciem wykonywania operacji upewnij się, że masz przy sobie zdefiniowany wcześniej w systemie telefon komórkowy.
  • Po zatwierdzeniu szczegółów operacji w Millenet, H@słoSMS zostanie automatycznie przesłane na zdefiniowany wcześniej telefon komórkowy.
  • Teraz wystarczy tylko sprawdzić czy dane zawarte w wiadomości SMS są zgodne z danymi na ekranie komputera i wpisać H@słoSMS,
  • Po zweryfikowaniu przez system H@słaSMS nastąpi wykonanie operacji.

 • Nie posiadam telefonu komórkowego. W jaki sposób będę mógł wykonywać operacje?

  Telefon komórkowy jest niezbędny, aby korzystać z H@sełSMS i potwierdzać wykonywane operacje.

 • Do czego służy H@sło2?

  H@sło2 służy wyłącznie do zmiany/aktywacji numeru telefonu komórkowego dla usługi H@sełSMS

  H@sło2 możesz wydrukować w bankomacie Millennium wybierając opcję Kanały Bankowości Elektronicznej>Wydruk H@sła2.

  Przy pierwszym zalogowaniu się do Millenetu po wydruku H@sła2 system umożliwi Ci zmianę numeru telefonu dla usługi H@sełSMS.


 • Czy mogę aktywować H@słaSMS bez pobrania H@sła2 z bankomatu przy użyciu karty debetowej?

  Tak, aktywacja jest możliwa poprzez serwis telefoniczny:

  • zadzwoń na numer 801 24 HELP (801 24 4357) lub +48 22 598 40 50 (z telefonów komórkowych i spoza Polski),
  • wybierz opcję 2,
  • wprowadź 8-cyfrowy MilleKod,
  • wprowadź 8-cyfrowe H@sło1,
  • po chwili uzyskasz połączenie z operatorem.
  • Po weryfikacji danych operator poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą przekazywane H@słaSMS. Operację zatwierdzisz poprzez podanie konsultantowi aktywacyjnego H@słaSMS przesłanego na Twoją komórkę podczas rozmowy.

 • Jakie operacje wymagają potwierdzenia H@słemSMS?

  Potwierdzenia H@słemSMS będą wymagać następujące operacje:

  • zlecanie przelewu z rachunku Klienta na rachunki innych Klientów,
  • definiowanie, edycja i usuwanie Zleceń Stałych,
  • definiowanie, edycja Odbiorców i usuwanie Zaufanych Odbiorców, nadawanie statusu Zaufany wcześniej zdefiniowanemu Odbiorcy (H@słemSMS potwierdzana jest również definicja odbiorcy zwykłego),
  • zmiana ustawień w opcjach: Dane osobowe, Ustawienia zabezpieczeń
  • definiowanie i zmiana ustawień usługi MilleSMS,
  • doładowania telefonów komórkowych typu Pre-paid,
  • akceptowanie oferty Banku w zakresie produktów kredytowych,
  • zawieranie porozumień z wierzycielami w przypadku faktur elektronicznych,
  • zakładanie kart dodatkowych przez właścicieli kart głównych,
  • potwierdzanie zleceń przelewów za płatności internetowe.

 • Czy mogę wykonywać operacje bez każdorazowego podawania H@słaSMS?

  Taka możliwość istnieje dla operacji przelewów krajowych i doładowań telefonów typu Pre-paid. W tym celu wybranych odbiorców przelewów i zdefiniowane numery telefonów należy oznaczyć w systemie jako Zaufane. Zdefiniowanie i edycja takich zaufanych odbiorców wymaga jednak podania H@słaSMS.

 • Jaki jest koszt korzystania z H@sełSMS?

  Korzystanie z H@sełSMS nie ponosi za sobą dodatkowych kosztów. Aktywacja usługi jest bezpłatna a za wysyłane SMS-y z H@słamiSMS zapłaci Bank.

 • Czy H@słaSMS mogą być wysyłane SMS-em na telefony stacjonarne?

  Nie, w systemie można zdefiniować tylko telefon komórkowy i tylko na takie numery mogą być przesyłane H@słaSMS.

 • Co zrobić, gdy zmienię numer mojego telefonu komórkowego?

  Aby móc nadal korzystać z H@sełSMS, należy zdefiniować w systemie nowy numer telefonu. Można tego dokonać na 2 sposoby:

  Przy użyciu H@sła2 pobranego z bankomatu:

  • wydrukuj H@sło2 z bankomatu Millennium przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub debetowej Banku Millennium,
  • po zalogowaniu do Millenet system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS,
  • po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z pierwszym H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet,
  • na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych znaków z wydrukowanego z bankomatu H@sła2.

  Poprzez serwis telefoniczny:

  • zadzwoń na numer 801 24 HELP (801 24 4357) lub +48 22 598 40 50 (z telefonów komórkowych i spoza Polski) i poproś o aktywację H@sełSMS,
  • operator przełączy Cię do serwisu automatycznego, gdzie należy podać pełny MilleKod i H@sło1,
  • po weryfikacji hasła operator poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą przekazywane H@słaSMS,
  • operację zatwierdzisz poprzez podanie konsultantowi przesłanego na Twoją komórkę podczas rozmowy aktywacyjnego H@słaSMS.

 • Co zrobić, gdy zgubię lub zostanie skradziony mój telefon komórkowy?

  Poza zablokowaniem numeru u operatora sieci komórkowej należy dokonać blokady w Millenet. Po zalogowaniu do Millenet należy wybrać opcję MilleSMS > H@słaSMS. Tutaj należy wybrać Usuń ten numer.

  Alternatywnie kradzież telefonu można zgłosić na Telemillennium.


 • Co zrobić, żeby dostać H@słoSMS?

  Jeśli H@słaSMS zostały uaktywnione i numer telefonu komórkowego został zdefiniowany, to podczas wykonywania każdej operacji, która wymaga podania H@słaSMS, zostanie ono automatycznie przesłane SMS-em na telefon komórkowy.

 • Co zrobić, jeśli zablokuję H@słaSMS?

  Odblokowanie H@sełSMS możliwe jest na 2 sposoby:

  Przy użyciu H@sła2 pobranego z bankomatu:

  • wydrukuj H@sło2 z bankomatu Millennium przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub debetowej Banku Millennium,
  • po zalogowaniu do Millenet system poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS,
  • po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z aktywacyjnym H@słemSMS, które trzeba będzie wpisać w Millenet,
  • na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych znaków z wydrukowanego z bankomatu H@sła2.

  Poprzez serwis telefoniczny:

  • zadzwoń na numer 801 24 HELP (801 24 4357) lub +48 22 598 40 50 (z telefonów komórkowych i spoza Polski),
  • wybierz opcję 2,
  • wprowadź 8-cyfrowy MilleKod,
  • wprowadź 8-cyfrowe H@sło1,
  • po chwili uzyskasz połączenie z operatorem.

  Po weryfikacji danych operator poprosi Cię o podanie numeru telefonu komórkowego, na który będą przekazywane H@słaSMS. Operację zatwierdzisz poprzez podanie konsultantowi aktywacyjnego H@słaSMS przesłanego na Twoją komórkę podczas rozmowy.


 • Jak długo jest ważne H@słoSMS?

  Hasło przesłane SMS-em jest ważne przez 15 minut od momentu udostępnienia danego H@słaSMS przez Bank. Ten czas jest wystarczający do odebrania SMS-a i zatwierdzenia wykonywanej operacji. Jeśli czas ten zostanie przekroczony masz możliwość ponownego wygenerowania H@słaSMS bez konieczności anulowania wykonywanej transakcji poprzez wybór przycisku Wygeneruj nowe H@słoSMS.

 • Co zrobić jeśli SMS z H@słemSMS nie dotrze na telefon komórkowy?

  Jeśli H@słoSMS nie dotarło na telefon komórkowy masz możliwość ponownego wygenerowania H@słaSMS bez konieczności anulowania wykonywanej transakcji. Na ekranie do wpisywania H@słaSMS należy wybrać przycisk Wygeneruj nowe H@słoSMS.

  Wygenerowanie nowego H@słaSMS możliwe jest po 2 minutach od momentu pojawienia się tego ekranu.


 • Czy mogę korzystać z H@sełSMS z zagranicy?

  Tak, pamiętaj tylko żeby uaktywnić usługę roamingu u swojego operatora sieci komórkowej. Dodatkowo Bank umożliwia korzystanie z H@sełSMS poprzez telefony komórkowe działające u operatorów w Wielkiej Brytanii oraz w większości krajów Unii Europejskiej.

 • Czy mogę podać 2 numery telefonu np. oddzielny dla rachunku firmowego?

  Nie, dla jednego MilleKodu można podać tylko jeden numer telefonu komórkowego.

  Uwaga! Przypisanie numeru innemu użytkownikowi np. współwłaścicielowi konta spowoduje zdezaktywowanie tego numeru z poprzedniego MilleKodu.


 • Co to jest Limit dzienny (główny) transakcji i jak go zmienić?

  To łączna suma transakcji, które możesz wykonać w Millenecie w danym dniu. Do kwoty wykorzystanego limitu wliczają się też transakcje zlecone z datą przyszłą oraz takie, które nie zostały przyjęte przez system z powodu błędnych danych. Do limitu nie wliczają się przelewy pomiędzy rachunkami własnymi posiadanymi w Banku Millennium.

  Zmiany limitu oraz sprawdzenia kwoty wykorzystanego limitu łatwo dokonasz w Millenecie w zakładce Ustawienia zabezpieczeń lub w oddziale Banku. Nowy limit będzie obowiązywał od razu.

  W przypadku konta wspólnego każdy ze współposiadaczy może ustalić indywidualną kwotę limitu dziennego, każdy dla swojego MilleKodu.


 • Czy można zmienić ustawienia braku aktywności w systemie Millenet?

  Dłuższa przerwa w korzystaniu z Millenet po zalogowaniu powoduje automatyczne wylogowanie z systemu ze względu na bezpieczeństwo.
  Czas braku aktywności można zmienić w opcji Moje ustawienia > Ustawienia Zabezpieczeń wprowadzając własne ustawienia czasu w minutach (maksymalny okres braku aktywności w systemie wynosi 15 minut).


 • Do czego służy opcja "Częstotliwość przypominania o zmianie hasła"?

  Opcja Częstotliwość przypominania o zmianie hasła dostępna w opcji  Moje ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń ustala jak często system będzie przypominał użytkownikowi Millenet o zmianie hasła ze względów bezpieczeństwa.

  Stosowny komunikat zostanie wyświetlony użytkownikowi zaraz po zalogowaniu się do systemu i będzie wymagał wprowadzenia nowego H@sła1 lub anulowania zmiany.


 • Czy mogę zmienić informacje wyświetlane w zakładce "Moje finanse"?

  Użytkownik Millenet może dokonać wyboru informacji wyświetlanych w zakładce Moje finanse poprzez opcję Moje ustawienia > Ustawienia ekranu. Po wybraniu interesujących użytkownika opcji i zatwierdzeniu zmian przyciskiem Zapisz nowe ustawienia zostaną wprowadzone.

 • Posiadam kilka rachunków rozliczeniowych. Czy mogę wybrać, który rachunek będzie wyświetlał się jako pierwszy na ekranach zlecania dyspozycji?

  Użytkownik może dokonać wyboru rachunku wyświetlanego jako pierwszy poprzez opcję Moje ustawienia > Ustawienia ekranu > Ustawienia ogólne. Po wybraniu odpowiedniego rachunku i zatwierdzeniu zmian przyciskiem Zapisz nowe ustawienia zostaną wprowadzone.

 • Jak bezpiecznie korzystać z systemu Millenet?

  Korzystając z systemu transakcyjnego Millenet Klient Banku powinien zwrócić uwagę czy logowanie i użytkowanie systemu odbywa się w sesji zabezpieczonej (protokół https widoczny w adresie strony oraz ikona "kłódki" - w przypadku Mozilla Firefox oraz Internet Explorer znajduje się ona przy polu do wpisywania adresu strony) oraz czy wyświetlany jest prawidłowy adres strony rozpoczynający się od https://www.bankmillennium.pl/osobiste/...
  Prosimy również o zastosowanie się do 10 zasad bezpieczeństwa dostępnych pod adresem Millenet - 10 zasad bezpieczeństwa oraz obejrzenie filmów dotyczących bezpieczeństwa udostępnionych dzięki uprzejmości firmy Microsoft na stronie Filmy o bezpieczeństwie firmy Microsoft.


 • Zostałem automatycznie wylogowany. Co jest tego przyczyną?

  Jeżeli podczas określonego przez Ciebie czasu nie wykonasz operacji powodującej przejście na inną stronę systemu, dla bezpieczeństwa zostaniesz wylogowany. Czas braku aktywności można zmienić w opcji Moje ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > Maksymalny okres braku aktywności.
  W razie automatycznego wylogowania zawsze upewnij się, czy wykonana przez Ciebie operacja została zrealizowana.