• Czy każdy może korzystać z Managera Finansów?

  Usługa Managera Finansów jest dostępna dla każdego Klienta Banku Millennium. Wystarczy, że posiadasz aktywny rachunek bieżący lub kartę kredytową lub jesteś użytkownikiem karty przedpłaconej/karty kredytowej dodatkowej w Banku Millennium oraz masz aktywny dostęp do systemu transakcyjnego Millenet dla Klientów indywidualnych.

  Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem to skorzystaj z naszej atrakcyjnej oferty rachunków bieżących oraz kart kredytowych i ciesz się funkcjonalnościami Managera Finansów całkowicie za darmo!


 • Co zrobić, żeby móc korzystać z Managera Finansów?

  Korzystanie z Managera Finansów jest bardzo proste. Wystarczy, że zalogujesz się do Millenet i z menu bocznego wybierzesz opcję Moje Finanse, a następnie Manager Finansów i możesz się cieszyć nową funkcjonalnością.

  Analizuj wydatki i planuj oszczędności dzięki Managerowi Finansów!


 • Czy korzystanie z usługi Managera Finansów jest płatne?

  Nie. Korzystanie z Managera Finansów jest całkowicie bezpłatne dla każdego Klienta Banku Millennium. Możesz swobodnie korzystać z naszej nowej usługi bez obawy, że Bank pobierze za to opłatę lub prowizję.

  Od teraz gdziekolwiek jesteś masz swojego osobistego Managera Finansów całkowicie bezpłatnie!


 • Jakie transakcje są uwzględnione w Managerze Finansów?

  Manager Finansów uwzględnia większość transakcji przychodzących i wychodzących z Twoich rachunków bieżących oraz uwzględnia płatności dokonywane kartami. Manager Finansów nie uwzględnia transakcji mających wpływ na stan wydatków i dochodów Klienta takich jak wcześniejsze/regularne spłaty karty kredytowej itp.

  Dodatkowo istnieje możliwość wyłączenia transakcji pomiędzy własnymi rachunkami, transakcji dotyczących lokat oraz transakcji pomiędzy rachunkiem bieżącym a oszczędnościowym. Jeśli chcesz wykluczyć te transakcje z analizy to wejdź w zakładkę Ustawienia i w sekcji Ustawienia ogólne odznacz transakcje na liście Widoczne transakcje w Managerze Finansów.


 • Czy mogę zarządzać wydatkami z różnych kont i rożnych kart jednocześnie?

  Tak. Manager Finansów to elastyczne narzędzie pozwalające na wybór kont i kart posiadanych w Banku Millennium, które maja być uwzględnione do wyliczeń. W celu włączenia lub wyłączenia konkretnych kont i kart z analizy, wejdź w zakładkę Ustawienia i w sekcji Ustawienia ogólne zaznacz lub odznacz odpowiednie pozycje.Dla Twojej wygody Manager Finansów uwzględnia też produkty zamknięte z dostępnej historii transakcji.


 • Gdzie mogę dodać nową podkategorię zakupową?

  Nową podkategorię zakupową możesz dodać w sekcji Ustawienia w obszarze Kategorie oraz podkategorie. Po kliknięciu na daną kategorię po prawej stronie pojawia się lista jej podkategorii. Na dole listy znajduje się przycisk umożliwiający dodanie nowej podkategorii. Nowa podkategoria może mieć dowolną, niepowtarzającą się nazwę (nie dłuższą niż 50 znaków). Możesz dodać maksymalnie 10 podkategorii.

  W tym samym miejscu także usuniesz dodaną przez siebie podkategorię.


 • Jak zmienić przypisanie do kategorii?

   

  W sekcji Transakcje znajduje się lista transakcji uwzględnionych do wyliczeń. W kolumnie Kategoria przy każdej transakcji znajduje się rozwijana lista, z której możesz wybrać właściwą kategorię a następnie podkategorię. Manager Finansów pozwala na wielokrotną zmianę przypisania do kategorii, przez co jest on bardzo elastycznym narzędziem do zarządzania budżetem domowym.

   


 • Czy mogę zmienić rodzaj prezentowanych wykresów?

  Zakładka Raporty w Managerze Finansów pozwala na analizę Twoich transakcji z wykorzystaniem różnych wykresów w podziale na trzy obszary: wydatki, dochody i przepływy pieniężne. W obszarze wydatków i dochodów masz do wyboru dwa typy wykresów: w podziale na kategorie i podkategorie w danym okresie czasu (kołowy) lub w poszczególnych okresach czasu (słupkowy). W obszarze przepływów pieniężnych jest wykres słupkowy z dodatkową linią prezentującą dochód netto po uwzględnieniu Twoich wydatków.


 • Czy mogę uzyskać takie wyliczenia dla innej osoby (mamy, męża)?

  Jeśli mama lub mąż jest współwłaścicielem konta to także uzyska dostęp do analiz Managera Finansów, wystarczy że zaloguje się do systemu Millenet poprzez swój Millekod.

  Każdy ze współwłaścicieli logując się przez swój Millekod może zmieniać kategorie, dodawać własne podkategorie i reguły. Dodane w ten sposób  ustawienia będą widoczne tylko dla Klienta je dodającego, a dla współwłaściciela już nie.

  Osoby nie będące Klientami Banku Millennium, a pragnące korzystać z naszej nowej usługi powinny założyć konto lub kartę kredytową w Oddziale Banku Millennium lub poprzez stronę internetową Banku.


 • Do jakiej kategorii będą przypisane pieniądze wypłacone w bankomacie lub przy użyciu usługi Cash Back?

  Gotówka wypłacana w bankomacie lub poprzez usługę Cash Back jest kategoryzowana manualnie przez Klienta. Jeśli chcesz skategoryzować transakcję wypłaty gotówki, wejdź w zakładkę Lista transakcji, odnajdź ją na liście i kliknij na nią w kolumnie Kategoria, następnie wybierz kategorię odpowiadającą faktycznemu użyciu pieniędzy.

 • Czy do wyliczeń będą uwzględniane także transakcje w walutach obcych?

  Oczywiście! Manager Finansów uwzględnia transakcje przychodzące i wychodzące oprócz tych, które zostały odznaczone przez Ciebie w zakładce Ustawienia w sekcji Ustawienia ogólne na liście Widoczne transakcje w Managerze Finansów.

  Transakcje w walutach obcych są przeliczane na złotówki wg średniego kursu NBP z dnia transakcji.


 • Na jakiej podstawie kategoryzowana są moje transakcje?

  Bank Millennium dążąc do ułatwienia Ci zarządzania budżetem domowym wprowadził reguły na podstawie, których Twoje transakcje są kategoryzowane.

  Transakcje przeprowadzane przy użyciu karty debetowej i kredytowej są kategoryzowane na podstawie zdefiniowanego kodu przypisanego każdej transakcji. Natomiast transakcje przeprowadzane na kontach są kategoryzowane w oparciu o zdefiniowane przez bank oraz dodane przez Klienta reguły.

  Swoje reguły możesz dodawać w Zakładce Ustawienia w sekcji Zarządzanie regułami kategoryzacji. Stworzone przez Ciebie reguły mogą dotyczyć zarówno dochodów jak i wydatków.


 • Czy transakcje będące w trakcie autoryzacji na karcie kredytowej i debetowej będą uwzględnione w Managerze Finansów?

  Tak, transakcje w trakcie autoryzacji na karcie kredytowej i debetowej również są uwzględnione w Managerze Finansów.

 • Czy mogę określić regułę, na podstawie której dana transakcja będzie kategoryzowała się automatycznie?

  Oczywiście! Własne reguły możesz określić zarówno dla transakcji wychodzących i przychodzących. Reguły dla transakcji wychodzących mogą być oparte o nazwę odbiorcy, tytuł transakcji lub numer rachunku. Natomiast reguły dla transakcji przychodzących mogą być oparte o nazwę nadawcy, tytuł transakcji lub numer rachunku.

  Treść reguły (maksymalnie 35 znaków) może zawierać jedno słowo lub całą frazę. Nazwa odbiorcy to może być samo imię lub nazwisko, pełna nazwa lub nazwa skrócona (Adam, Millenniowski, Adam Millenniowski, Adaś, Misiek itp.). Tytuł transakcji może zawierać dokładny opis (np.: opłata za prąd - wtedy wszystkie opłaty za prąd będą skategoryzowane zgodnie z regułą) lub tylko część (np.: opłata - wtedy różne opłaty będą tak samo kategoryzowane). Numer rachunku nie musi być pełny, może to być np.: 10 ostatnich cyfr.

  Własną regułę możesz dodać w zakładce Ustawienia w sekcji Zarządzanie regułami kategoryzacji. Reguły dodane przez Ciebie są ważniejsze dla systemu od tych ustawionych przez Bank.

  Zastosowanie reguł jest bardzo szerokie, możesz np.: określić regułę, na podstawie której książki kupione w konkretnej księgarni będą traktowane jako kategoria „Edukacja", a nie „Rozrywka". Podobnie zakupy w sklepie z artykułami dla dzieci mogą być traktowane jako kategoria „Prezenty, uroczystości" zamiast kategorii „Dzieci".

  czternaste


 • Czy mogę zaimportować transakcję z innego Banku?

  Rekomendujemy dokonywanie wszystkich transakcji poprzez konto lub kartę w Banku Millennium. Dzięki temu analiza przeprowadzona przez Managera Finansów będzie bardziej kompleksowa.


 • Jaki zakres czasowy obejmują analizy?

  Analizy w Managerze Finansów obejmują ostatnie 12 miesięcy.


 • Czy istnieje możliwość wyłączenia konkretnej transakcji z Managera Finansów?

  Tak, możesz wyłączyć poszczególne transakcje z wyliczeń. Np. gdy dostaniesz wypłatę kredytu na konto to możesz ukryć tą transakcję, aby sztucznie nie zawyżać dochodu. Możesz ukryć dowolną transakcję dostępną w zakładce Lista transakcji. Aby ukryć/odkryć transakcję użyj ikonki oka po prawej stronie transakcji.


 • Czy jest możliwość podziału transakcji na poszczególne kategorie zakupowe?

  Tak, możesz podzielić transakcje na mniejsze kwoty, przypisać im różne kategorie i jeszcze dokładniej analizować wydatki. Np. gdy wypłacisz pieniądze z bankomatu lub zrobisz zakupy w supermarkecie możesz podzielić transakcję na różne kategorie: Jedzenie - sklepy, markety, Rozrywka - Książki, magazyny, gazety, Zakupy, usługi - kosmetyki, chemia lub inne kategorie odpowiadające rzeczywistym zakupom.


 • Co się stanie, jeśli przekroczę budżet?

  W przypadku przekroczenia zaplanowanego budżetu system poinformuje Cię o tym odpowiednim komunikatem. Możesz również ustawić powiadomienia SMS informujące o wykorzystaniu budżetu.


 • Na jakiej podstawie Manager Finansów proponuje Plan Oszczędzania?

  Manager Finansów analizuje Twoje średnie wydatki w poszczególnych kategoriach i podpowiada, w których kategoriach mógłbyś wydawać mniej aby osiągnąć założony cel oszczędnościowy. Uwzględniamy fakt, że w niektórych kategoriach (np. stałe opłaty) ograniczenie wydatków może być trudne, a w innych – łatwiejsze.


 • Czy mogę zmienić zaproponowany przez Managera Finansów Plan Oszczędzania?

  Oczywiście, propozycje Planu oszczędzania możesz dowolnie modyfikować. Możesz także edytować Plan w trakcie jego trwania.


 • Co się stanie, jeśli nie zrealizuję Planu Oszczędzania w danym miesiącu?

  Rozumiemy, że zaoszczędzenie deklarowanej kwoty nie zawsze się udaje. Jeśli w danym miesiącu nie uda Ci się dostatecznie ograniczyć wydatków, Manager Finansów zaproponuje Ci aktualizację Planu Oszczędzania – podpowie, w jakich kategoriach powinieneś jeszcze bardziej ograniczyć wydatki aby osiągnąć swój cel.


 • Jak mogę sprawdzić status mojego Planu Oszczędzania?

  Na Panelu Głównym uzyskasz informację na temat statusu Twojego Planu Oszczędzania. Jeśli przekroczysz budżet w którejś z kategorii, poinformuje Cię o tym dodatkowa notyfikacja. Możesz również ustawić powiadomienia SMS dla Planu Oszczędzania, aby otrzymywać informacje o stanie Twoich wydatków i oszczędności bez konieczności logowania się do Millenet.


 • Czy transakcje zaplanowane w Planerze zostaną uwzględnione w budżetach?

  Propozycja budżetu powstaje na bazie analizy Twoich wydatków w przeszłości, dlatego zaplanowane w kalendarzu transakcje nie maja wpływu na wysokość budżetu. Niemniej jednak możesz uwzględnić zaplanowane transakcje w wyliczeniach dotyczących wykorzystania zaplanowanego budżetu. Służy do tego opcja Uwzględnij transakcje zapisane w Planerze w zakładce Budżet.


 • Czy mogę w dowolnym momencie włączać/wyłączać usługę powiadomień SMS?

  Oczywiście. Wejdź w zakładkę Ustawienia w ramach Managera Finansów i przejdź do sekcji Powiadomienia. W tym miejscu możesz dowolnie edytować swoje powiadomienia SMS.