W opcji menu Doładowanie telefonu znajdziesz funkcje, które umożliwią Ci doładowywanie konta telefonu bezabonamentowego (przedpłaconego) przez Millenet. Za doładowanie nie jest pobierana opłata.

Możesz także skorzystać z usługi doładowania przez MilleSMS - w dowolnym miejscu, bez dostępu do internetu. Konfigurację usługi wykonasz w Millenecie, w opcji Doładowania przez MilleSMS. Doładowania przez SMS należy wysyłać na bezpłatny numer 8058 - nie jest wtedy naliczana opłata za SMS.

Przeczytaj jak korzystać z nowej usługi:

 • Jak doładować telefon przez Millenet?

  W opcji menu Doładowanie telefonu znajdziesz funkcje, które umożliwią Ci doładowywanie konta telefonu bezabonamentowego (przedpłaconego).

  Korzystając z opcji Doładuj telefon w każdej chwili możesz doładować dowolny telefon komórkowy – jedyne, co musisz znać, to numer telefonu do doładowania oraz nazwę operatora.

  Jeśli częściej zasilasz określony numer telefonu skorzystaj z opcji "Dodaj" na ostatnim ekranie operacji doładowania, aby zapisać go w systemie. Potem wystarczy, że wybierzesz zdefiniowany numer z listy nazw skróconych.

  Należy pamiętać, że nazwa skrócona dla numeru:
  • nie może zawierać polskich znaków,
  • nie może zawierać znaków specjalnych poza takimi jak + - . , _
  • nie może być dłuższa od 15 znaków. 

  Aby dodać zdefiniowany numer możesz także skorzystać z opcji Nowy numer. Podczas określania parametrów zdefiniowanego numeru możesz mu nadać status "Zaufany", co oznacza, że niezależnie od kwoty doładowania nie zostaniesz poproszony o H@słoSMS podczas wykonywania operacji doładowywania. Status ten działa analogicznie jak dla Zaufanych odbiorców.

  Zaznaczając opcję "Doładowania MilleSMS aktywne" umożliwisz doładowanie danego numeru telefonu przez MilleSMS. Szczegółowe informacje o konfiguracji i korzystaniu z Doładowań MilleSMS znajdziesz w sekcjach Konfiguracja Doładowań przez MilleSMS oraz Doładowania MilleSMS (patrz poniżej).

  Przy pomocy Listy numerów oraz Informacji szczegółowych możesz przeglądać zdefiniowane numery oraz dokonywać zmian i usunięć.

  Obecnie nie jest możliwe wykonanie doładowania telefonu w nocy - standardowo między godzinami 22:00 a 05:00 rano od poniedziałku do soboty.

  Za doładowanie wykonane przez Millenet nie jest pobierana opłata.


 • Jak skonfigurować wykonywanie doładowań przez MilleSMS?

  Po wybraniu opcji Doładowanie telefonuDoładowania przez MilleSMS będziesz mógł uruchomić i skonfigurować usługę zasilenia telefonu przez SMS.

  Jeśli nie korzystałeś dotychczas z usługi MilleSMS musisz podać numer telefonu, z którego zamierzasz wysyłać SMSy z komunikatami o doładowaniu – nie musi to być numer telefonu, który będziesz zasilać. Trzeba także wybrać język komunikatów. W tym przypadku, po zapisaniu ustawień nastąpi proces aktywacji numeru telefonu. Szczegółowe instrukcje postępowania zostaną podane w Millenecie podczas aktywacji.

  Jeśli korzystałeś już z MilleSMS możesz użyć wcześniejszych ustawień numeru telefonu i języka oraz nie będziesz musiał aktywować telefonu.

  Następnie należy oznaczyć rachunki, z których będą wykonywane doładowania przez SMS, oraz numery, które będą doładowywane. Jeśli numer nie był wcześniej zdefiniowany można go dodać bezpośrednio na ekranie Doładowania przez MilleSMS. Należy pamiętać, że po ustawieniu odpowiednich parametrów i dodaniu nowych numerów trzeba kliknąć przycisk "Zapisz" znajdujący się na dole ekranu.

  Do aktywacji usługi oraz do dokonania zmian wymagane jest H@słoSMS.

  Aby zmienić numer telefonu należy wydrukować H@sło2 przy użyciu karty Visa Konto, Millennium Maestro oraz Visa Executive Electron w dowolnym bankomacie Millennium i po zalogowaniu sie do Millenetu dokonać zmiany. Z usługi MilleSMS można korzystać z krajowego (polskiego) telefonu komórkowego jak i z numeru zagranicznego, którego numer został zdefiniowany w formacie 9-cyfrowym.

 • Jak wykonać doładowanie przez MilleSMS?

  Doładowania MilleSMS należy wysyłać na numer 8058. Zlecenia doładowania wysłane na ten numer oraz potwierdzenia lub informacje w odpowiedzi na Doładowanie MilleSMS są bezpłatne. Za zlecenia doładowania wysłane na numer +48 601 767 767 (+48 601 SMS SMS) i odpowiedzi pobierana będzie standardowa opłata jak za Transakcje MilleSMS.

  Za doładowanie wykonane przez MilleSMS nie jest pobierana opłata. Doładowania MilleSMS można zlecać w ramach dziennego Limitu Dziennego Transakcji. Doładowania MilleSMS zliczane są wraz z Transakcjami MilleSMS niezależnie od operacji zlecanych przez Millenet.

  Obecnie nie jest możliwe wykonanie doładowania telefonu w nocy - sandardowo między godzinami 22:00 a 05:00 rano od poniedziałku do soboty.

  Zlecenie doładowania przez SMS zaczyna się od litery D (od "Doładowanie") i zawiera numer lub nazwę rachunku, z którego opłacisz zasilenie, nazwę skróconą zdefiniowanego numeru telefonu, który chcesz zasilić, oraz kwotę zasilenia.

  Należy pamiętać, iż kwota zasilenia musi być właściwa dla danego operatora. Część operatorów przyjmuje wyłącznie określone równe kwoty (np. 5, 25, 50 PLN), inni pełne kwoty z ograniczonego zakresu (np. od 10 do 500 PLN). Doładowania na kwoty nieprawidłowe dla określonego operatora nie zostaną wykonane. 

  Przykład 1 – Zlecenie doładowania (D) z rachunku 12345678 dla numeru telefonu +48 601 456 789 zdefiniowanego w Millenecie z nazwą skróconą MOJ_TEL na kwotę 50,00 PLN: Tekst transakcji SMS (wysłanej na numer 8058): D 12345678 MOJ_TEL 50 Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia: Zlecenie przyjęto do realizacji. Nr zlecenia: 000000000000000. Zlecenia wysłane po 22:00 będą zrealizowane w godzinach rannych.

  Przykład 2 – Zlecenie doładowania (D) z rachunku 23456789 o nazwie skróconej KASA dla numeru telefonu +48 501 567 890 zdefiniowanego w Millenecie z nazwą skróconą ZOSIA na kwotę 25,00 PLN: Tekst transakcji SMS (wysłanej na numer 8058): D KASA ZOSIA 25 Odpowiedź MilleSMS o przyjęciu zlecenia: Zlecenie przyjęto do realizacji. Nr zlecenia: 000000000000000. Zlecenia wysłane po 22:00 będą zrealizowane w godzinach rannych.

  Jeśli SMS wysyłany do Banku będzie zawierał nieprawidłowe dane (np. dane rachunku, który nie został oznaczony do Doładowań MilleSMS), to na numer komórki zostanie bezpłatnie wysłany komunikat o odrzuceniu zlecenia.

Doładowania realizowane są przez firmę Blue Media S.A. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z funkcjonowaniem serwisu prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Blue Media pod numerem 801 555 589 lub +48 58 5555 300 (z tel. komórkowych i spoza Polski).


Zapoznaj się z Regulaminem oraz informacją o kwotach doładowań. Jeśli chcesz, aby została wystawiona faktura, zarejestruj swoje dane po zalogowaniu w Millenet.