Lokata Horyzont Zysku

Lokata Horyzont Zysku zapewnia atrakcyjny zysk w dłuższym okresie. Aby ją otworzyć, wystarczy wybrać czas trwania lokaty i wpłacić nowe środki!

O lokacie

Lokata Horyzont Zysku to doskonałe rozwiązanie dla nowych środków. Zyskujesz:

 • atrakcyjne oprocentowanie na dłuższy okres, do 4,80% w skali roku
 • elastyczne podejście, lokatę możesz otworzyć na 6, 12 lub 18 miesięcy
 • bezproblemowy start, wystarczy 1000 zł, by otworzyć lokatę
 • wygodne korzystanie - zakładasz lokatę całkowicie online przez Millenet lub w aplikacji mobilnej
 • wsparcie w otwarciu lokaty zapewni Ci Osobisty Ekspert
 • aktualny dzień badania sald: 12.04.2024 r.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Horyzont Zysku jest stałe i zgodne z poniższą tabelą:

Okres lokaty
od 1000 zł
6 miesięcy
4,80%
12 miesięcy
4,20%
18 miesięcy
3,50%

Oprocentowanie w skali roku jest naliczane od całości salda.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Jak otworzyć

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, skorzystaj z formularza kontaktu, a my oddzwonimy.

Jeśli jesteś naszym Klientem, otwórz lokatę w Millenecie.

Skorzystaj z aplikacji mobilnej

debug: true Pobierz aplikację

Wybierz najbliższą placówkę

debug: true Znajdź placówkę

Skorzystaj ze zdalnego wsparcia opiekuna klientów zamożnych

debug: true Poznaj szczegóły usługi

Pytania i odpowiedzi

 • Nowe środki to różnica pomiędzy sumą środków zgromadzonych obecnie na rachunkach w Banku a sumą środków zgromadzonych na rachunkach w Banku w określonym dniu z przeszłości wskazanym w warunkach danej lokaty. To, jakie produkty są uwzględniane przy wyliczaniu sumy środków, jest określone w warunkach produktu.

  Możesz korzystać z lokat na nowe środki, o ile dysponujesz nowymi środkami, tj. jeśli suma zgromadzonych obecnie pieniędzy jest większa niż suma pieniędzy zgromadzonych w danym dniu w przeszłości. Im większa jest ta różnica, tym na większą kwotę możesz otworzyć lokatę.

 • Do wyliczenia nowych środków sumowane są salda środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach technicznych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych i lokatach strukturyzowanych w PLN, których posiadacz/współposiadacze są ci sami, co rachunku z którego zasilona zostanie Lokata Horyzont Zysku. Do wyliczania nowych środków nie są brane pod uwagę środki zgromadzone na lokatach pomostowych wykorzystywane do zakupu obligacji strukturyzowanych w segmencie Prestige oraz w Bankowości Prywatnej.

 • Lokatę możesz otworzyć w dowolnym oddziale oraz w bankowości elektronicznej Millenet. W trakcie otwierania Lokaty Horyzont Zysku – zarówno w oddziale, jak i w Millenecie – dowiesz się, czy posiadasz nowe środki umożliwiające otwarcie lokaty.

 • Tak, możliwe jest zerwanie lokaty w dowolnym momencie. W przypadku zerwania odsetki nie są wypłacane.

  • 09.08.2023 r.
  • 12.04.2024 r.