Lokata Horyzont Zysku

O lokacie

  • Lokata Horyzont Zysku to lokata na nowe środki, która zapewnia atrakcyjne oprocentowanie na dłuższy okres,
  • Lokatę ze stałym oprocentowaniem nawet 2% w skali roku możesz otworzyć na 15, 18 lub 24 miesiące,
  • Aby założyć lokatę wystarczy kwota 1000 zł nowych środków, maksymalnie można ulokować do 100 000 zł na dany okres trwania lokaty.

Każdy Klient może otworzyć tylko jedną lokatę Horyzont Zysku na dany okres.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Horyzont Zysku jest stałe i zgodne z poniższą tabelą:

Okres lokaty 1 000 zł - 100 000 zł
15 miesiący 1,80%
18 miesięcy 1,90%
24 miesiące 2,00%

 

Oprocentowanie w skali roku jest naliczane od całości salda.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

Przez Internet

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Klientem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 12 7000
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział
U osobistego Doradcy Prestige
Skontaktuj się ze swoim osobistym Doradcą Prestige