O koncie

Aby ułatwić Ci odkładanie na wymarzony cel Konto Twój Cel oferuje:

  • dokonywanie wpłat i wypłat bez utraty odsetek,
  • naliczanie odsetek już od 1 gr,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • miesięczną kapitalizację odsetek.

Konto Oszczędnościowe Twój Cel posiada również szereg dodatkowych funkcji:

  • możliwość dodania zdjęcia swojego celu do głównego ekranu rachunku,
  • kalkulator, który pomoże Ci określić jak długo lub ile powinieneś odkładać aby osiągnąć swój cel,
  • powiadomienia sms o osiągnięciu celu lub określonej części finalnej kwoty,
  • przejrzyście zaprezentowane statystyki wszystkich operacji,
  • możliwość szybkiego dzielenia się informacją o wybranym celu ze znajomymi na Facebooku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie w skali roku 0,01%

Brak minimalnej kwoty do naliczania odsetek.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Opłaty

Otwarcie konta 0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 zł
Pierwsza wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł
Druga i każda kolejna wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 7,5 zł

Konto Oszczędnościowe jest otwierane na czas nieokreślony. Możesz je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.