O koncie

Rachunek oszczędnościowy z dzienną kapitalizacją odsetek i swobodą korzystania ze środków.

  • Możliwość dokonywania wpłat oraz wypłat dowolnej kwoty bez utraty odsetek,
  • Odsetki są kapitalizowane codziennie - zatem masz dostęp do zysku każdego dnia,
  • Gwarantujemy Ci bezpłatne otwarcie i prowadzenie Konta Oszczędnościowego Codziennie Więcej.

Oprocentowanie standardowe Konta Oszczędnościowego Codziennie Więcej wynosi:

Kwota Oprocentowanie w skali roku
Do 499 999,99 zł

0,01%

Od 500 000 zł 0,01%

W przypadku osiągnięcia progu 500 000 zł oprocentowanie (0,01%) naliczane jest od całości salda.

Oprocentowanie jest zmienne.

 

Oprocentowanie promocyjne Konta Oszczędnościowego Codziennie Więcej:

Saldo Oprocentowanie
Od 500 000 zł

0,20%

Oprocentowanie promocyjne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. Po upływie tego okresu stosowane jest oprocentowanie standardowe. Warunkiem skorzystania z oprocentowania promocyjnego jest posiadanie salda w kwocie minimum 500 000 zł na Koncie Oszczędnościowym Codziennie Więcej. Oprocentowanie promocyjne naliczane jest od całości salda.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Opłaty

Otwarcie konta 0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 zł
Pierwsza wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł
Druga i każda kolejna wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 7,5 zł

Konto Oszczędnościowe jest otwierane na czas nieokreślony. Możesz je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.