O koncie

Rachunek oszczędnościowy, który pozwala Ci w wygodny i nowoczesny sposób lokować oszczędności na bardzo atrakcyjnych warunkach.

  • Skorzystaj z atrakcyjnego oprocentowania - wpłacaj jednorazowo lub regularnie środki i zarabiaj - odsetki będą kapitalizowane co miesiąc.
  • Ciesz się swobodą jaką daje Ci konto – zasil je jednorazowo albo wpłacaj regularnie - w zależności od Twoich możliwości i potrzeb.
  • Wygodne transakcje – wpłacaj i wypłacaj środki, kiedy tylko zechcesz, nie tracąc dotychczas zarobionych odsetek.
  • Nowoczesna obsługa – zarządzaj pieniędzmi z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem Millenetu, w aplikacji mobilnej czy też tradycyjnie – w oddziale oraz telefoniczne przez Linię Prestige.

Oprocentowanie

Oprocentowanie standardowe na Koncie Oszczędnościowym wynosi:

Kwota Oprocentowanie standardowe
Do 50 000 zł włącznie 0,01%
Nadwyżka ponad 50 000 zł do 100 000 zł włącznie 0,01%
Nadwyżka ponad 100 000 zł do 250 000 zł włącznie 0,01%
Nadwyżka ponad 250 000 zł 0,01%

Oprocentowanie standardowe jest zmienne.

Miesięczna kapitalizacja odsetek. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1000 zł.

Linia Prestige

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Opłaty

Otwarcie konta 0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 zł
Pierwsza wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł
Druga i każda kolejna wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 7,5 zł

Konto Oszczędnościowe jest otwierane na czas nieokreślony. Możesz je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.