Konto Oszczędnościowe

O koncie

Rachunek oszczędnościowy, który pozwala Ci w wygodny i nowoczesny sposób lokować oszczędności na bardzo atrakcyjnych warunkach.

  • Skorzystaj z atrakcyjnego oprocentowania – wpłać nowe środki i zarabiaj nawet 2,50% w skali roku, a odsetki będą kapitalizowane co miesiąc.
  • Ciesz się swobodą jaką daje Ci konto – zasil je jednorazowo albo wpłacaj regularnie – w zależności od Twoich możliwości i potrzeb.
  • Wygodne transakcje – wpłacaj i wypłacaj środki, kiedy tylko zechcesz, nie tracąc dotychczas zarobionych odsetek.
  • Nowoczesna obsługa – zarządzaj pieniędzmi z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem Millenetu, w aplikacji mobilnej czy też tradycyjnie - w oddziale oraz telefoniczne przez Linię Prestige.

 

Jak otworzyć

Oprocentowanie

Oprocentowanie promocyjne nowych środków:

Oprocentowanie promocyjne nowych środków w skali roku Dla Klientów z Kontem Prestige World Dla Klientów z innym typem rachunku bankowego
Do 100 000 zł 2,50% 2,30%
Dla nadwyżki ponad 100 000 zł 1,90% 1,90%

Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe w okresie Promocji. Promocja trwa od 8 do 28 stycznia 2017 r. włącznie.

Pozostałe szczegóły Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji i w Cenniku Usług w placówce Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne, zgodne z Cennikiem usług i poniższą tabelą.

Oprocentowanie standardowe na Koncie Oszczędnościowym wynosi:

Kwota Oprocentowanie standardowe
Do 50 000 zł włącznie 0,80%
Nadwyżka ponad 50 000 zł do 100 000 zł włącznie 0,90%
Nadwyżka ponad 100 000 zł do 250 000 zł włącznie 1,20%
Nadwyżka ponad 250 000 zł 1,40%

Oprocentowanie standardowe jest zmienne i obowiązuje dla środków Klienta niezakwalifikowanych jako nowe oraz dla środków niezakwalifikowanych do żadnej innej promocji.

Miesięczna kapitalizacja odsetek. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1000 zł. W tym przypadku dla środków niezakwalifikowanych jako nowe stosuje się oprocentowanie standardowe.

Linia Prestige

Konsultanci Linii Prestige przez całą dobę udzielają szczegółowych informacji oraz realizują dyspozycje Klientów.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Opłaty

Otwarcie konta 0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 zł
Pierwsza wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł
Druga i każda kolejna wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 7,5 zł

Konto Oszczędnościowe jest otwierane na czas nieokreślony. Możesz je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Jak otworzyć

Przez Internet

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem
Kontakt z Doradcą
Jeżeli jesteś naszym klientem

Linia Prestige

Zadzwoń do nas

801 12 7000
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział