O produkcie

Indywidualne Konto Emerytalne to bardzo atrakcyjnie oprocentowany rachunek bankowy, która zapewnia dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Ponieważ nie ma opłat za przystąpienie i prowadzenie IKE, 100% środków Klienta jest inwestowane.

Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 PLN. Maksymalna kwota wpłat jest corocznie określana i publikowana w Monitorze Polskim.

Zysk z IKE zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych i jest wyższy niż na standardowych lokatach. Oprocentowanie wynosi 3,00% w skali roku.

  • Bardzo atrakcyjnie oprocentowany rachunek bankowy, która zapewnia dodatkowe środki na przyszłą emeryturę.
  • Zysk wyższy niż na standardowych lokatach, aż 3,00% w skali roku.
  • Zysk zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.
  • Brak opłat za przystąpienie i prowadzenie IKE - 100% Twoich środków jest inwestowane.
  • wysoki limit wpłat – suma rocznych wpłat nie może przekraczać w 2023 r. kwoty 20 805 zł, co stanowi 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w ustawie budżetowej
  • Elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat.
  • Dostęp do środków - masz możliwość dokonywania zwrotów częściowych bez konieczności zamykania rachunku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Millennium

Jak założyć

W naszych placówkach

Wybierz najbliższą placówkę

Linia Prestige

Zadzwoń do nas

801 12 7000