Prestige, oprócz wyszukanych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta produktów, proponuje cały wachlarz „narzędzi" pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach, dokonywanie płatności oraz uzyskiwanie dokładnych informacji o wykonanych operacjach finansowych.

Wśród najważniejszych warto wymienić:

 • Przelewy

  Każdy Klient Prestige ma do dyspozycji szereg nowoczesnych i wygodnych sposobów na bezpieczne dokonanie zleceń przelewów zarówno na rachunki w Banku, jak i na dowolny rachunek prowadzony w innym banku. Nowoczesny system informatyczny banku pozwala na natychmiastowe dokonanie przelewu (obciążenie i uznanie  rachunku).

  Szybkie przelewy w Prestige można dokonać poprzez:

  • całodobowe centrum telefonicznej obsługi Klienta - Linia Prestige 801 12 7000, 
  • wielofunkcyjne bankomaty sieci Millennium,
  • system bankowości internetowej Millenet,
  • placówka dedykowana do obsługi Klientów Prestige zlokalizowana w każdym z 42 Centrów Finansowych Banku Millennium,
  • każdy z ponad 500 placówek Banku Millennium na terenie całego kraju.

 • Płatność za rachunki

  Usługa płatności za rachunki, to wygodny sposób płacenia za wszystkie powtarzalne rachunki o zmiennej kwocie. Bez konieczności stania w kolejce możesz zapłacić za telefon, elektryczność czy gaz.

  Płatności za rachunki to:

  • wygoda i oszczędność czasu,
  • proste realizowanie płatności,
  • dostęp do usługi o dowolnej porze,
  • bezpłatna usługa, niezależnie od sposobu realizacji.

  Wystarczy, że Klient raz zdefiniuje  płatność wskazując konto, prostą i dogodną nazwę na określony typ płatności (np. rachunek za gaz, elektryczność). Dzięki temu w chwili realizacji płatności w bankomacie lub za pośrednictwem Linii Prestige podać kwotę płatności.


 • Zlecenia stałe oraz oczekujące zlecenia stałe

  Za pomocą usługi zlecenia stałe, można przeprowadzać regularne operacje bezgotówkowe. W ramach tej usługi Bank zobowiązuje się do automatycznych przelewów z rachunku Klienta na inny rachunek w Banku Millennium lub w innym banku, w wyznaczonym terminie i określonej kwocie.

  Nowością jest dodatkowa funkcjonalność zleceń stałych, którą można określić jako „oczekujące" zlecenie stałe.

  W odróżnieniu od standardowych zleceń stałych, gdzie w przypadku braku wystarczających środków na rachunku płatność jest wstrzymywana, a Klient dokonuje przelewu osobiście, „oczekujące" zlecenia stałe są tak zdefiniowane, że system informatyczny banku sam automatycznie weryfikuje wartość środków na rachunku i wykonuje przelew w momencie, gdy wartość dostępnych środków na rachunku Klienta wystarcza na dokonanie zdefiniowanej płatności. Próby dokonania płatności wykonywane są kilkakrotnie (do skutku).

  Zlecenia stałe to:

  • wygoda i oszczędność czasu,
  • pewność dokonania przelewów w ustalonym terminie,
  • łatwo dostępna i prosta usługa.

 • Wyciąg łączony

  Wszyscy Klienci Prestige posiadający w Banku Millennium przynajmniej rachunek osobisty otrzymują wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat.

  Wyciąg zawiera kompletną informację o wszystkich rachunkach Klienta prowadzonych w Banku, a także szczegóły dotyczące sald i operacji na rachunku Klienta. W zależności od tego, czy Klient posiada karty płatnicze, w tym kredytowe, w wyciągu łączonym znajdują się szczegółowe informacje o posiadanych kartach i transakcjach nimi dokonanych. Wyciąg w Banku Millennium standardowo wysyłany jest do Klienta Prestige na koniec każdego miesiąca. Istnieje też możliwość zmiany częstotliwości otrzymywania.

  Wyciąg łączony Prestige to:

  • przejrzysta i kompletna informacja o posiadanych rachunkach i ich saldach,
  • szczegółowe informacje o dokonanych na rachunku operacjach finansowych,
  • informacja dostępna w języku polskim lub angielskim,
  • bezpłatny wydruk i przesłanie wyciągu do Klienta.

 • Polecenie zapłaty

  Polecenie zapłaty to nowoczesna usługa bankowa zapewniająca wygodę w regulowaniu płatności (np. rachunki za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gaz, elektryczność itd.).  Dzięki poleceniu zapłaty oszczędzacie Państwo czas poświęcany na dokonywanie i zlecanie przelewów.

  Aby skorzystać z usługi polecenie zapłaty wystarczy wypełnić odpowiedni formularz upoważniający wierzyciela (dostawcę usług) do obciążania rachunku Prestige. Formularz jest do uzyskania u wierzyciela. Dzięki poleceniu zapłaty firma, z której usług Państwo korzystacie, przesyła dodatkowy egzemplarz faktur/rachunków bezpośrednio do Banku. Pozwala to na terminowe i rzetelne realizowanie płatności.

  Bank realizuje polecenie zapłaty we wskazanym na rachunku dniu. Jeżeli rachunek lub faktura wpłynie do Banku po określonym w rachunku terminie, Bank wykonuje dyspozycje w dniu otrzymania rachunku/faktury.