Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1245 4,3796 4,0990 4,4051
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7829 4,0227 3,7602 4,0461
USA 787/USD USD (1) 3,6186 3,8424 3,5962 3,8648
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6058 4,9152 4,5772 4,9438
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5113 2,6800 2,4957 2,6956
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5258 0,5583 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1609 0,1717 0,1599 0,1727
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5511 0,5882 0,5477 0,5916
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0337 0,0360 0,0335 0,0362
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7368 2,9206 2,7198 2,9376
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4249 0,4534 0,4222 0,4561
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8721 0,9307 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3893 0,4155 0,3869 0,4179
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0127 0,0136 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7794 3,8945

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.