Spready do produktów kredytowych

Kraj Waluta Spread**
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych zgodnie z umową, udzielonych we franku szwajcarskim przez Euro Bank, którego następcą prawnym jest Bank Millennium) FRANK 3,00%

** spread = ((kurs sprzedaży dewiz – kurs kupna dewiz) / kurs kupna dewiz))*100%