Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,0976 4,3511 4,0723 4,3764
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,5552 3,7806 3,5339 3,8026
USA 787/USD USD (1) 3,3093 3,5141 3,2889 3,5345
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6783 4,9926 4,6492 5,0216
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5611 2,7332 2,5452 2,7491
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5244 0,5568 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1610 0,1718 0,1600 0,1728
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5488 0,5857 0,5454 0,5891
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0312 0,0333 0,0310 0,0335
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,5629 2,7351 2,5471 2,7510
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4297 0,4585 0,4270 0,4612
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8763 0,9351 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4044 0,4316 0,4019 0,4341
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0131 0,0140 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,5520 3,6602

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,15%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.