Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1720 4,4301 4,1462 4,4559
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7324 3,9690 3,7101 3,9921
USA 787/USD USD (1) 3,6529 3,8789 3,6303 3,9015
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6429 4,9549 4,6141 4,9836
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6612 2,8400 2,6447 2,8565
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5336 0,5666 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1617 0,1726 0,1607 0,1736
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5580 0,5955 0,5545 0,5990
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0330 0,0352 0,0328 0,0354
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7894 2,9768 2,7721 2,9941
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4313 0,4602 0,4286 0,4629
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8945 0,9546 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3975 0,4242 0,3950 0,4267
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0129 0,0137 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7290 3,8426

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.