Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Luty 2020

Raport bieżący Nr 4/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje korektę do „Wstępnych (niezaudytowanych) wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019” opublikowanych raportem nr 4/2020 w dniu 3 lutego 2020 r.

Dowiedz się więcej - Korekta do wstępnych (niezaudytowanych) wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019.

Raport bieżący Nr 4/2020

Raport 4/2020 został skorygowany 3.02.2020 godz. 12:15 poprzez publikację prawidłowego załącznika
Wstępne (nieaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2019 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019”.

Dowiedz się więcej - Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2019.

Styczeń 2020

Raport bieżący Nr 3/2020

W wykonaniu Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 3 stycznia 2001 r., zmienionej decyzjami z dnia 22 maja 2001 r. oraz 13 stycznia 2004 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na przeniesienie poza rynkiem regulowanym 87.594 akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. („Bank”), zobowiązującej Bank do podawania dwa razy w roku, tj. do 31 stycznia i 31 lipca, do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w formie raportów bieżących, warunków transakcji wymiany akcji dawnego BIG BANK S.A. (wcześniej: Łódzkiego Banku Rozwoju S.A.) na akcje Banku (wcześniej: BIG Bank GDAŃSKI S.A.), związanej z połączeniem się obu banków w dniu 5 stycznia 2001 r., w półroczu poprzedzającym ogłoszenie, Zarząd Banku informuje, iż w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., poza rynkiem regulowanym na akcjonariuszy dawnego BIG BANK S.A. nie przeniesiono żadnych akcji zwykłych na okaziciela Banku, w zamian za akcje dawnego BIG BANK S.A.

Dowiedz się więcej - Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.

Raport bieżący Nr 2/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że zdecydował w dniu dzisiejszym utworzyć rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 150 milionów złotych, która wpłynie na wynik Banku przed opodatkowaniem za 4 kwartał 2019 roku.

Dowiedz się więcej - Utworzenie istotnej rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne

Raport bieżący Nr 1/2020

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2020.

Dowiedz się więcej - Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2020 roku