Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

09.05.2023 o godz. 12:25

Raport bieżący nr 16/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku. Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Załącznik