Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2023 r.

27.04.2023 o godz. 17:50

Raport bieżący nr 15/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że w dniu 21 kwietnia 2023 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 14/2023, określającą wysokość należnej od Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 rok (z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2022 rok) w kwocie 60 034 468,01 zł.

Z uwagi na fakt, iż Bank rozpoznał w wynikach 1 kwartału 2023 r., których publikacja planowana jest na dzień jutrzejszy, szacowany koszt ww. składki w wysokości 83 429 700,00 zł, różnica w kwocie zostanie ujęta w 2 kwartale 2023 r. jako pomniejszenie przedmiotowego kosztu.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne