Finalizacja transakcji dotyczącej sprzedaży udziałów w Millennium Financial Services sp. z o.o. oraz rozpoczęcie strategicznej współpracy ubezpieczeniowej

29.03.2023 o godz. 12:33

Raport bieżący nr 11/2023

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z 13 lutego 2023 roku oraz Raportu Bieżącego nr 10/2023 z 24 marca 2023 roku informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku nastąpiło przeniesienie 80% udziałów („Udziały”) w spółce Millennium Financial Services sp. z o.o. („Spółka”) z Banku odpowiednio na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., które nabyło 72% udziałów Spółki oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., które nabyło 8% udziałów Spółki (łącznie „Kupujący") oraz zapłata ceny za Udziały na rzecz Banku.

Sprzedaż Udziałów przez Bank na rzecz Kupujących stanowi finalizację Transakcji co skutkuje rozpoznaniem korespondującego z nią pozytywnego wyniku finansowego oraz pozwala na rozpoczęcie Strategicznej Współpracy Ubezpieczeniowej pomiędzy Bankiem oraz Kupującymi, opisanych w Raporcie Bieżącym nr 7/2023 z 13 lutego 2023 roku..

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.