Informacja o nieskorzystaniu przez Bank Millennium S.A. z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii R

31.08.2022 o godz. 16:31

Raport bieżący nr 26/2022

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) zawiadamia, iż w dniu 31 sierpnia 2022 r., w związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową, postanowił o nieskorzystaniu przez Bank z prawa do wcześniejszego wykupu w dniu 8 grudnia 2022 roku, obligacji podporządkowanych serii R, o wartości nominalnej 700.000.000 PLN.

Obligacje te zostały wyemitowane przez Bank w dniu 7 grudnia 2017 r. na warunkach podanych w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. O rozliczeniu tej emisji i zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie tych obligacji do instrumentów w Tier II, Bank informował odpowiednio w raportach bieżących nr 32/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., oraz nr 37/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR